JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Jakub Zajdel

dr hab. Jakub Zajdel

Rok urodzenia: 1960

e-mail: jakub.zajdel@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • historia filmu polskiego,
 • estetyka mediów elektronicznych,
 • problematyka fikcji i światów możliwych w badaniach medioznawczych.

Stopnie i tytuły naukowe

Habilitacja

2019

Doktorat

1997 – Nazwy własne w filmie fabularnym, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1988 – Model zapisu historii filmu. Uwarunkowania językowe, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski.

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Jakub Zajdel: Film w uniwersum światów możliwych. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2003, ss. 112.
 2. Jakub Zajdel (współautor: Alina Madej): Śmierć jak kromka chleba. Historia jednego filmu. Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Młodzieżowa Agencja Filmowa, Warszawa 1994, ss. 96.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Jakub Zajdel: Jana Jakuba Kolskiego filmowe pejzaże z pamięci i wyobraźni. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 183-200.
 2. Jakub Zajdel: Hybryda medialna jako zestaw. „Kwartalnik Filmowy” nr 85 (145), 2014, s. 175-182.
 3. Jakub Zajdel: Przestrzeń intermedialności Szklanych ust i Krwi Poety Lecha Majewskiego. W: Konteksty intermedialności. Red. Maria Popczyk. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2013, s. 37-45.
 4. Jakub Zajdel: Wielokontekstowość filmu. W: Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie. Red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski. Officyna, Łódź 2011, s. 121-131.
 5. Jakub Zajdel: Pokoleniowe podziały w polskiej kinematografii. W: Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku. Red. Joanna Zając. Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 85-98.
 6. Jakub Zajdel: Doświadczenie bez granic? W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwoźdź, Magdalena Kempna. Śląsk, Katowice 2010, s. 100-111.
 7. Jakub Zajdel: Szkolne lata Kazia Kutza. W: Kutzowisko 2. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2009, s. 23-47.
 8. Jakub Zajdel: Sylwestra Chęcińskiego oryginalne kino gatunku. W: Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska. Red. Andrzej Dębski, Marek Zybura. Gajt, Wrocław 2008, s. 261–278.
 9. Jakub Zajdel: Przedstawienia tworzące relacje czasowe. W: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. Krystyna Wilkoszewska. Universitas, Kraków 2007, s. 591–601.
 10. Jakub Zajdel: Lech Majewski – pejzaż po „Burzy”: autor na tle relacji pokoleniowych i artystycznych. W: Autorzy kina polskiego, t. 3. Red. Grażyna Stachówna, Bogusław Żmudziński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 177–194.
 11. Jakub Zajdel: Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych. W: Internet – społeczeństwo informacyjne – kultura. Red. Andrzej Kiepas, Marek Stanisław Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk. Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2006, s. 107-117.
 12. Jakub Zajdel: Hypertextual Structure of Polish Internet Film Portals. W: Informationsgesellschaft und Kultur. Internet – Globale Kommunikation – Identität. Red. Andrzej Kiepas, Urszula Żydek-Bednarczuk. Trafo, Berlin 2006, s. 97-106.
 13. Jakub Zajdel: Kazualny argument powstawania jakości estetycznych wobec wirtualności. W: Estetyka wirtualności. Red. Michał Ostrowicki. Universitas, Kraków 2005, s. 185-194.
 14. Jakub Zajdel: Rozpad przestrzeni pamięci. W: Między słowem a obrazem. Red. Małgorzata Jakubowska, Tomasz Kłys, Bronisława Stolarska. Rabid, Kraków 2005, s. 371–385.
 15. Jakub Zajdel: O odbiorze ironicznym. Na przykładzie nowego kina niemieckiego. W: Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2004, s. 293–312.
 16. Jakub Zajdel: Aporie w aplikacjach koncepcji światów możliwych do teorii mediów. W: Prawda a metoda. Aporie myśli współczesnej. Red. Janusz Jaskóła, Anna Olejarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 49-57.
 17. Jakub Zajdel: Zmagania z pozorami. Jan Józef Szczepański o filmach polskich. W: O Janie Józefie Szczepańskim – wspomnienia i szkice. Red. Beata Gontarz. Biblioteka Śląska, Katowice 2003, s. 113-125.
 18. Jakub Zajdel: Ekran – obraz – wyświetlacz. W: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Rabid, Kraków 2002, s. 53-60.
 19. Jakub Zajdel (współautor: Alina Madej): Śmierć w krainie zapomnienia. W: Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2002, s. 149-168.
 20. Jakub Zajdel: O recepci medializovaného divadelního představeni. W: „Kontext(y) II. Litteraria – Theatralia – Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis”. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 22 – 2000. Sborník Katedry Teorie a Dějin Dramatických Umění, Univerzita Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2000, s. 187-192.
 21. Jakub Zajdel: Fotografia – media – immateria. „Kultura Współczesna” nr 1-2 (23-24), 2000, s. 198-203.
 22. Jakub Zajdel: W poszukiwaniu modelu odbioru fikcji audiowizualnej? „Kultura Współczesna” nr 4 (22), 1999, s. 27-35.
 23. Jakub Zajdel: Ordinary Tele-gladiatours. W: Aspects of Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland. Red. Wiesław Godzic. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 119-126.
 24. Jakub Zajdel: O związku etyki i estetyki w sztuce performatywnej. W: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. Krystyna Wilkoszewska. Universitas, Kraków 1999, s. 293-300.
 25. Jakub Zajdel: Telewizja w służbie słowa? W: Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak. Trans Humana, Białystok 1998, s. 295-304.
 26. Jakub Zajdel: Teoria fikcji a infostrada. W: Kultura – Język – Edukacja. Red. Robert Mrózek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 51-62.
 27. Jakub Zajdel: The Nonexisting and the Impossible in an Audio-visual Message. W: Methodology – Culture – Audio-visuality. Red. Grzegorz Dziamski, Eugeniusz Wilk. Śląsk – Instytut Kultury, Katowice – Warszawa 1998, s. 157-164.
 28. Jakub Zajdel: Jan Józef Szczepański – inny widz. W: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego. Red. Stefan Zabierowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995 (1996), s. 124-137.
 29. Jakub Zajdel: Film a nowe media. Zmiana sytuacji recepcyjnej – możliwość czy konieczność? W: Kino – film: poezja optyczna? Studia Filmoznawcze  t. XVI. Red. Jan Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 135-150.
 30. Jakub Zajdel: Filmowy obraz Polski powojennej. W: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Red. Tadeusz Miczka, Alina Madej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 99-126.
 31. Jakub Zajdel: Telewizja jako mimesis drugiego stopnia. W: Prędkość i przyjemność . Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1994, s. 67-83.
 32. Jakub Zajdel: Wprowadzenie do problematyki komputerowej analizy przekazów w obiegu wideo. W: Film. Symbol i tożsamość. Studia  Filmoznawcze t. XIV. Red. Jan Trzynadlowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 265-281.
 33. Jakub Zajdel: Rekonstrukcja pojęcia instytucji. W: Film w kulturze. Wokół kategorii instytucji kinematograficznej. Red. Ireneusz Opacki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991, s. 7-36.

Inne publikacje

 1. Jakub Zajdel: Film fabularny w procesie edukacji. Wybrane problemy. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 198–218.

 

Granty

Tytuł: Polsko-czesko-angielski słownik terminów filmowych

Grupa tematyczna: G5, kod grantu: 6299

Kierownik: Doc. PhDr. Marie Sobotková

Udział: dr Jakub Zajdel

Nazwa ośrodka: Katedra Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej

Czas realizacji: 1999-2001

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 1995 – Międzynarodowe Towarzystwo Estetyczne,
 • 2003 – Polskie Towarzystwo Estetyczne,
 • 2005 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • 2006-2014 – sekretarz w katowickim oddziale Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • film i nowe media w kulturze,
 • historia filmu polskiego,
 • historia myśli filmowej,
 • intermedialność w kulturze,
 • interpretacja przekazów medialnych,
 • narracje medialne,
 • poetyka telewizji,
 • polskie kino popularne,
 • teoria filmu i nowych mediów.