Jacek Mikołajczyk

dr Jacek Mikołajczyk

Rok urodzenia: 1978
e-mail: jacek.mikolajczyk@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

2001 – Kształtowanie się i funkcjonowanie The Living Theatre jako specyficznego modelu teatru (prom. prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs)

Doktorat

2006 – Musical na polskich scenach. Kształtowanie się i rozwój formy gatunkowej. 1957-1989 (prom. prof. dr hab. Ewa Wąchocka)

Najważniejsze publikacje

Książki:

 1. Bogowie i herosi. Mity greckie w obrazach wielkich mistrzów, Od Nowa, Bielsko-Biała 2013.
 2. Jaki jest kabaret? (red. z Dorotą Fox), Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012.
 3. Zabójczy flirt – literatura i terroryzm, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
 4. Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1957-1989, Gliwicki Teatr Muzyczny, Gliwice 2010.

Artykuły:

 1. Czy mordercą jest krytyk? City of Angels i Curtains – kryminały musicalowe, [w:] Kryminał – gatunek poważ(a)ny?, red. Tomasz Dalasiński i Tomasz Szymon Markiewka, Poznań 2013.
 2. Początek, środek i koniec, „Teatr” 2013, nr 6.
 3. Kiedyś na Broadwayu, „Teatr” 2013, nr 4.
 4. Krewni vaudeville’u. Narodziny musicalu z ducha kabaretu, [w:] Jaki jest kabaret?, red. Dorota Fox i Jacek Mikołajczyk, Katowice 2012.
 5. Utopia – the Musical, „Opcje” 2012, nr 3.
 6. Dogonić świat. Musical i teatr muzyczny w Polsce po 1989 roku, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2.
 7. Teatr muzyczny [w:] W sieci kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 8. Musical niepokorny. «Avenue Q», «Hair», «Przebudzenie wiosny», [w:] Współczesne formy teatru muzycznego, red. Jan Ciechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 9. Kankan z czerwienią w tle. Radzieckie operetki na scenie Operetki Śląskiej w Gliwicach, [w:] Teatr – media – kultura red. Dorota Fox i Ewa Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 10. Gwałt na operetce, „Kultura Popularna” 2004, nr 4.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teatr muzyczny w Polsce i na świecie.
 • Musical – historia i teoria.
 • Terroryzm w kulturze.
 • Związki teatru z terrorem i terroryzmem.

Sprawowane funkcje

 • Fulbright Visiting Lecturer na University of Washington w Seattle (2012-2013).
 • Kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego (od 2001).
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Teatrologów.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wybrane konwencje teatru światowego.
 • Kultura polska II – współczesny teatr polski.
 • Organizacja i animacja kultury.
 • Seminarium dyplomowe – licencjackie.
 • Teatr XX wieku.
 • Analiza przedstawienia teatralnego.