Grażyna Golik-Szarawarska

dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Magister filologii polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach – dyplom z wyróżnieniem, na podstawie rozprawy Wybrane zagadnienia polskiej powieści politycznej po 1955 roku.

Doktorat

Doktor nauk humanistycznych – na podstawie dysertacji:Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Habilitacja

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – na podstawie rozprawy:Wieczna chorea. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Najważniejsze publikacje

 1. Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru. Katowice 1991, ss. 112.
 2. Dramaty antyczne w inscenizacji Stefana Srebrnego.”Pamiętnik
  Teatralny” 1993, z. 1-2, s. 167-182.
 3. Tadeusz Zieliński, Listy do Stefana Srebrnego. Opracowała G. Golik-Szarawarska. Słowo wstępne J. Axer. Warszawa 1997, ss. 167.
 4. Die Einwirkungen Nietzsches auf die Herausbildung der Theateridee Tadeusz Zielińskis. „International Journal of Musicology” 1998, Nr 7. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien; Lang 2000. Europäischer Verlag der Wissenschaften, S. 233-240.
 5. Wieczna chorea. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr. Katowice 1999, ss. 128.
 6. Tadeusz Zielińskis Anschauungen über das Drama und das Theater. Eos 1999, LXXXVI, Fasciculus 2, s. 359-366.
 7. Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza.”Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1-2, s. 54-123.
 8. The Light of Benevolence in the Gloom of Destiny. Oedipus Rex and Oedipus at Colonus by Sophocles on Polish Stages. In:
  Stephanos. Tribute to Walter Puchner. Edited by Iossif Vivilakis. Parabasis Bulletin Department of Theatre Studies University of Athens, Essays 5. Athens: Ergo Editions, 2007, p. 1233- 1246.
 9. Immanent Destiny in the Tragedies of Henrik Ibsen. The Ibsenian Inspiration in the Works of Professor Tadeusz Zieliński. In: The Living Ibsen. Proceedings The 11th International Ibsen Conference, 21-27 August 2006. Edited by Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Jon Nygaard, Astrid Saether. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo 2006 [ 2007 ], p. 285-292.
 10. Próba rekonstrukcji polskiej prapremiery „Edypa w Kolonie” Sofoklesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, vol. XVIII, s. 397-419.
 11. Christianization of Antiquity in the Tragedies of Sophocles as transalted by Professor Tadeusz Zieliński. In: First International Conference ‚Theatre and Theatre Studies in the 21th Century’. Preceedings (Athens, 28 September – 1 October 2005). Ed. A. Tabaki, W. Puchner. National and Kapodistrian University of Athens School of Philosophy Department of Theatre Studies. Ergo Editions, Athens 2010, p. 379-392.
 12. Lwowski rodowód Opery na Śląsku po II wojnie światowej. Rekonesans badawczy. W: Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku. Praca zbiorowa pod. red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, A. Ratusznej, E. Żurawskiej. Katowice 2012, s. 135-153.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Refleksja teatrologiczna polskich filologów klasycznych
 • Recepcja antyku w teatrze i dramacie polskim i powszechnym
 • Polska kultura teatralna
 • Krytyka teatralna 2. połowy XIX wieku
 • Historia teatru muzycznego (opera i balet)
 • Historia teatru w perspektywie porównawczej teorii nauk humanistycznych
 • Studia interdyscyplinarne z pozycji nauki o sztuce teatru

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja Historyczno-Literacka Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice
 • Polskie Towarzystwo Historyków Teatru Warszawa
 • International Theatre Institute Oddział Polski Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne Katowice
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Warszawa

Sprawowane funkcje

 • 1992/93 – pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2007-2010 – Zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filologicznego Koła Katowickiego.
 • 2001-2009 – Koordynator Wydziałowy Programów Erasmus/Socrates.
 • Od 2011 – Członek Rady Naukowej „Notatnika Teatralnego” Wrocław.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia teatru i dramatu polskiego.
 • Metodologia badań teatrologicznych.
 • Seminarium magisterskie.
 • Seminarium doktorskie.
 • Teatr w kulturze.
 • Krytyka teatralna.
 • Analiza przedstawienia teatralnego.
 • Wiedza o teatrze.