Ewa Wąchocka

prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Dramat poetycki Józefa Czechowicza.

Doktorat

Między sztuką a filozofią. Teoria krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza

Habilitacja

Autor i dramat

Najważniejsze publikacje

 1. Między sztuką a filozofią. Teoria krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Katowice 1992.
 2. Autor i dramat, Katowice 1999.
 3. Współczesne metody badań teatralnych, Katowice 2003.
 4. Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków 2006.
 5. Od symbolizmu do post-teatru, pod red. E. Wąchockiej, Warszawa 1996.
 6. Punkty widzenie II/ Pohledy II, pod red. T. Lazorèakovej i E. Wąchockiej, Katowice, 2004.
 7. Teatr – media – kultura, pod. red. D. Fox i E. Wąchockiej, Katowice 2006.
 8. ‚Dziady’: A Mystery Play in the Modern Polish Theatre, [w:] Theatre and Holy Script, ed. by S. Levy, Brighton – Portland 1999.
 9. Dekonstruktivistsche Spiele Mit Dem Theater, ‚Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino’ 2002, nr 2.
 10. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, red. V. Sajkiewicz i E. Wąchocka, Katowice 2008.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria dramatu i teatru.
 • Teatr i dramat XX wieku.
 • Ewolucja form gatunkowych we współczesnej dramaturgii.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT).
 • Polskie Towarzystwo Historyków Teatru.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • Komisja Historycznoliteracka PAN.
 • Towarzystwo Teatralne Tespis.
 • Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.
 • Przewodnicząca Rady Programowej portalu internetowego Dziennik Teatralny.
 • Rada Programowa Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Sprawowane funkcje

 • W latach 1996-1999 zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UŚ do spraw naukowych.
 • Od 2001 kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ.
 • Zastępca przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Teoria teatru.
 • Metodologia badań teatralnych.
 • Poetyka dramatu.
 • Dramat XX wieku.
 • Współczesny teatr polski i światowy.
 • Seminaria magisterskie.