JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Ewa Wąchocka

prof. dr hab. Ewa Wąchocka

e-mail: ewa.wachocka@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • dramat i teatr XX i XXI wieku,
 • teoria i estetyka dramatu i teatru,
 • przemiany form we współczesnej dramaturgii polskiej i europejskiej w perspektywie,
 • psychoanalitycznej i kulturowej,
 • badania nad dziejami refleksji o dramacie,
 • dramaturgia Stanisława Ignacego Witkiewicza,
 • współczesny teatr polski w perspektywie studiów kulturowych,
 • praktyki performatywne,
 • krytyka teatralna.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Profesura

2008 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej

 

Habilitacja

2000 – Autor i dramat, nauki humanistyczne literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Doktorat

1990 Teoria krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, nauki humanistyczne literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

1980 – tytuł rozprawy: Dramat poetycki Józefa Czechowicza, filologia polska, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 404.
 2. Intymne- prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 320.
 3. Widowisko – Teatr – Dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Red. Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 196.
 4. Widowisko – Teatr – Dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Red. Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 193.
 5. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie. Red. Violetta Sajkiewicz, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 422.
 6. Teatr – media – kultura. Red. Dorota Fox, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 380.
 7. Ewa Wąchocka: Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 240.
 8. Punkty widzenia II – Pohledy II. Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. Red. Tatiana Lazorčákowá, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 9. Ewa Wąchocka: Współczesne metody badań teatralnych, PAN – Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, ss. 68.
 10. Ewa Wąchocka: Autor i dramat. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, ss. 140.
 11. Ewa Wąchocka: Od symbolizmu do post-teatru. Red. Ewa Wąchocka. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1996.
 12. Ewa Wąchocka: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 112.

 

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Ewa Wąchocka: Zaburzony umysł – choroba i poznanie. W: Medycyna w teatrze, red. M. Ganczar, K. Rutkowski. Wydawnictwo Homini, Kraków 2017, s. 159-179.
 2. Ewa Wąchocka: Historyczne rewizje historyczne Władysława Terleckiego. W: Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury. Red. M. J. Olszewska, D. M. Osiński.  Wydawnictwo UW,  Warszawa 2016, s. 466-477.
 3. Ewa Wąchocka: Po co nam historia. Dramaturgia Władysława Terleckiego. W: Władysław Terlecki: Krótka noc. Dramaty. Wybór i wstęp E. Wąchocka. Oprac. tekstów A. Kramkowska-Dąbrowska. Wydawnictwo  IBL PAN.  Warszawa 2016. s. 7-39.
 4. Ewa Wąchocka: Wspomnienia i powroty. Intymne rytuały żałoby we współczesnym dramacie. W: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W lekturze i na scenie. Red. J. Kopciński.  Wydawnictwo  IBL PAN, Warszawa 2016, s. 11-24.
 5. Ewa Wąchocka: Solo na głosy. W: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W radiu. Wydawnictwo  IBL PAN. Red. J. Kopciński, Warszawa 2016, s. 23-33.
 6. Ewa Wąchocka: Tropami „grzesznych” namiętności w teatrze Witkacego. W: Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–20 września 2014. Red. J. Degler. Wydawnictwo Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2016, s. 159-169.
 7. Ewa Wąchocka: Między domem a forum. (Zamiast wstępu). W: Intymne – prywatne – publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 7-45.
 8. Ewa Wąchocka: Śmierć w „nowych dekoracjach”. W: Intymne- prywatne – publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 275-301.
 9. Ewa Wąchocka: Czy dramat może być dobrym scenariuszem filmowym?. W: Teatr wobec filmu – film wobec teatru. Studia Komparatystyczne IS PAN. Teatr. Sztuka. Kultura. Red. E. Partyga, G. Nagrodkiewicz. Wydawnictwo IS PAN, Warszawa 2015, s. 201-214.
 10. Ewa Wąchocka: Śmierć i przemiana w dramatach Williama Butlera Yeatsa. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, z. 2 (24) (Dramat irlandzki na pograniczu stylów i kultur). Red M. Lachman, M. Leyko, s. 29-48.
 11. Ewa Wąchocka: Style czytania (nie tylko) polskiej klasyki w dzisiejszym teatrze. W: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole – Brzeg, 10-13 lipca 2012. Red. S. Gajda, I. Jokiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, t. I. s. 733-746.
 12. Ewa Wąchocka: Morfologia przedstawienia teatralnego. W: Widowisko – Teatr – Dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Red. Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 57-84.
 13. Ewa Wąchocka: Przestrzenie dialogu kulturowego w dramatach Williama Butlera Yeatsa. W: Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych. Red. S. Bobowski, P. Rudzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 27-42.
 14. Ewa Wąchocka: Identity Trap’s in Witkacy’s Dramas. W: Witkacy: 21st Century Perspectives. Red. K. A. Heyes, M. Rudnicki. Witkacy Convention and Heritage Company, London 2014, s. 177-188.
 15. Ewa Wąchocka: Dramat polski w czterech odsłonach. „Teatr” 2014, nr 7-8, s. 118-122.
 16. Ewa Wąchocka: Doświadczenie pamięci. W: Dramat i doświadczenie. Red. M. Figzał, B. Popczyk-Szczęsna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 45-58.
 17. Ewa Wąchocka: Magia sobowtórów albo gry z tożsamością w dramatach Witkacego. W: Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk 17-19 września 2009. Red. J. Degler. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2013, s. 181-193.
 18. Ewa Wąchocka: Identity Trap’s in Witkacy’s Dramas. “The Polish Journal of Aesthetics” Vol. 31, 2013, No 4,  s. 177-188.
 19. Ewa Wąchocka: Irlandzki mit i teatr nō w dramatach Williama Butlera Yeatsa. W: Adaptacje I. Język – literatura – sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, s. 199-214.
 20. Ewa Wąchocka: Dramat współczesny wobec zagadnienia podmiotowości. W: Etos życia – Etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze III. Red. M. Leyko, K. Wielechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 181-191.
 21. Ewa Wąchocka: Magia sobowtórów albo gry z tożsamością w dramatach Witkacego. W: Witkacy: bliski czy daleki?. Red. J. Degler, B. Zagodzińska. Wydawnictwo Jasne, Słupsk 2012, s. 177-189.
 22. Ewa Wąchocka: Formy modlitewne we współczesnym dramacie. W: Między liturgią a performatyką. Rekonesans I. Red. ks. E. Mateja, Z. W. Solski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 239-250.
 23. Ewa Wąchocka: Teatr i dramat polski po 1989 roku.  „Postscriptum Polonistyczne” [numer monograficzny] 2011, nr 2, s. 348.
 24. Ewa Wąchocka: Osoba i głos: postać w najnowszym polskim dramacie. „Postscriptum” 2011, nr 2, s. 27-42.
 25. Ewa Wąchocka: Pre-teksty i teksty Tadeusza Różewicza. W: Wymowa faktów. Red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 193-203.
 26. Ewa Wąchocka: Udręki edukacji („Metafizyka dwugłowego cielęcia” Witkacego). „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 14, s. 159-173.
 27. Ewa Wąchocka: Tropy podmiotu – granice tekstu. W: Granice kultury. Red. A. Gwóźdź [współpraca M. Kempna-Pieniążek]. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 127-140.
 28. Ewa Wąchocka: Afabularne modele dyskursu we współczesnym dramacie. W: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Red. A Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 62-72.
 29. Ewa Wąchocka: Teatry „Wyzwolenia”. W: Etos życia – Etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu aktorze, cz. II. Red. M. Leyko. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 71-81.
 30. Ewa Wąchocka: „Opuściłeś Jeruzalem i jesteś w drodze do Damaszku”. Motywy biblijne w trylogii Augusta Strindberga. W: Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny. Red. E. Partyga, M. Prussak. Wydawnictwo „Errata”, Warszawa 2010, s. 75-87.
 31. Ewa Wąchocka: „Róża” Stefana Żeromskiego: kreowanie mitu, w: Alfabet Paszka – Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, red. J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 260-271.
 32. Ewa Wąchocka: Teatr absurdu i „brutaliści” w Polsce. Dwa modele recepcji, w: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, t. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s. 222-235.
 33. Ewa Wąchocka: Metatheatre: A Discourse on Contemporary Staging. W: Directors and Designers. Red. Christine A. White. Intellect: Bristol – Chicago 2009, s. 179-189.
 34. Ewa Wąchocka: Świat przez pryzmat „ja”. Dramat subiektywny po 1989 roku. W: Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości. Red. W. Baluch. Księgarnia Akademicka. Kraków 2009, s. 71-88.
 35. Ewa Wąchocka: Przestrzenie wewnętrzne w dramacie XX wieku. W: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie. Red. V. Sajkiewicz i E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, s. 26-42.
 36. Ewa Wąchocka: Wyspiański wśród późnych wnuków. W: Stanisław Wyspiański: w labiryncie świata, myśli i sztuki. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 561-571.
 37. Ewa Wąchocka: Co zdarzyło się w teatrze historii?. W: Dramat w historii – historia w dramacie. Red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 457-466.
 38. Ewa Wąchocka: W laboratorium  form. Gliwicka dramaturgia Różewicza. „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. XXI, Gliwice 2009, s. 215-235.
 39. Ewa Wąchocka: „Do Damaszku” Augusta Strindberga – doświadczenie epifanii. W: Słowo i gest. Red. ks. H. J. Sobeczko, Z. W. Solski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 173-183.
 40. Ewa Wąchocka: Ujęcie doświadczenie wewnętrznego w teatrze absurdu i w dramaturgii subiektywnej, w: Teatr absurdu – nowy czy stary teatr?. Red. M Borowski, M. Sugiera. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 151-166.
 41. Ewa Wąchocka: Polish Modernist Drama, w: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, vol. III. Red. M. Cornis-Pope & J. Neubauer. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia 2007, s. 196-199.
 42. Ewa Wąchocka: After Witkacy and Gombrowicz: Faces of Postwar-Polish Drama, w: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, vol. III. Red. M. Cornis-Pope & J. Neubauer. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia 2007, s. 238-241.
 43. Ewa Wąchocka: Utopie tragédie konce dvacátého stoleti. „Svět a divadlo” 2007, nr 4 (Praha), s. 10-17.
 44. Ewa Wąchocka:  Andělé ve Varšavě. „Svět a divadlo” 2007, nr 4 (Praha), s. 61-66.
 45. Ewa Wąchocka: The Strategy of Political Discourse in Contemporary Polish theatre. “World and Theatre” 2007.
 46. Ewa Wąchocka: Utopia tragedii końca dwudziestego wieku. W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik i J. Tambor. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 211- 220.
 47. Ewa Wąchocka: „Tworzę… Teatr nowy” („Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego). W: „Tam nasz początek”. Studia o literaturze polskiej pierwszej dekady XX wieku. Red. J. Jakóbczyk. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2006, s. 25-39.
 48. Ewa Wąchocka: Moralia dramatyczne Zbigniewa Herberta. W: Teatr małych form – konwencje i zjawiska. Red. J. Ciechowicz. Wydawca Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,  Szczecin 2006, s. 175-188.
 49. Ewa Wąchocka: Teatr milczenia Harolda Pintera. W: Teatr – media – kultura. Red. Dorota Fox, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 80-92.
 50. Ewa Wąchocka: Strategie politického diskurzu v současném polském divadle. „Svět a divadlo” 2006, nr 3 (Praha), s. 32-40.
 51. Ewa Wąchocka: „The Un-Presented Reality.” On Self-Identification of the Polish Society in Drama After 1989. W: Ethnicity and Identity. Global Performance. Red. R. Chaturvedi, B. Singleton. Rawat Publications, Jaipur – New Delhi (Indie) 2005, s. 214-225.
 52. Ewa Wąchocka:  Milczenie w dramacie współczesnym: w labiryncie wartości. W: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Red. R. Tańczuk, D. Wolska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 71-81.
 53. Ewa Wąchocka: Grzech i odkupienie w „Zjeździe rodzinnym” Thomasa S. Eliota. W: Liturgia w świecie widowisk. Red. H. J. Sobeczko, Z. W. Solski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 245-253.
 54. Ewa Wąchocka: Od teatru świata do przestrzeni deziluzji. W: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Red. M. Leyko, I. Jajte-Lewkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 239-250.
 55. Ewa Wąchocka: Teatr postdramatyczny?. „Dialog” 2005, nr 11, s. 120-126.
 56. Ewa Wąchocka: recenzja książki Anny Micińskiej Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz. „Pamiętnik Literacki” 2005, z.3, s. 260-265.
 57. Ewa Wąchocka: Psychoteapeutické laboratoře Ingmara Villqista. W: Punkty widzenia II – Pohledy II. Red. T. Lazorčákowám E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 136-147.
 58. Ewa Wąchocka: Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie. W: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 205- 216.
 59. „The Un-Presented Reality.” Self-Identification of the Polish Society in Drama After 1989. „Toronto Slavic Quarterly” 2004, nr 9, www.utoronto.ca/tsq/
 60. Ewa Wąchocka: Świat groteski. „Dialog” 2004, nr 11, s. 5-15.
 61. Ewa Wąchocka: Odmiany czasu w teatrze Gardzienice. W: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 6. Red. H. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2003, s. 373-383.
 62. Ewa Wąchocka: Milczenie – rozpad języka czy „pismo” nowego dramatu. W: Literatura w kręgu wartości. Red. L. Wiśniewska. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 265-277.
 63. Ewa Wąchocka: Semiotyka teatru: co nam zostało z tych lat?. W: Problemy teorii dramatu i teatru. Red J. Degler. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, t. 2, s. 66-76.
 64. Ewa Wąchocka: Obrazy śmierci we współczesnym dramacie. W: Ikony niewidzialnego. Red. Z. W. Solski, M. Lis. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 133-144.
 65. Ewa Wąchocka: Dekonstruktivistsche  Spiele  Mit Dem  Theater, “Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino” 2002, nr 2 (Potsdam-Regensburg), s. 3-17.
 66. Ewa Wąchocka: Obraz, rysunek, scena. Transpozycja motywów w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Red. B. Pikala-Tokarz. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002, s. 381-392.
 67. Ewa Wąchocka: Polski teatr współczesny: tradycja i awangarda. W: Kultura polska. Silva rerum. Red. R. Cudak, J. Tambor. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002, s. 199-217.
 68. Ewa Wąchocka: W angielskim stylu. Szekspirowskie inscenizacje Jana Maciejowskiego. W: Szczecin teatralny. Twórcy, przedstawienia, festiwale. Red. L. Kaczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 113-124
 69. Ewa Wąchocka: “Ekrany” świadomości w teatrze Tadeusza Różewicza. W: Wiek ekranów. Przestrzenie  kultury widzenia. Red. A. Gwóźdź i P. Zawojski. Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002, s. 215-223.
 70. Ewa Wąchocka: Gra z legendą (“Na szkle malowane” Ernesta Brylla). W: Dramat polski. Interpretacje. Red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, t. 2. Słowo/ obraz/ terytoria. Gdańsk 2002, s. 277-287.
 71. Ewa Wąchocka: Bild, Zeichnung, Bühne. Die Transposition der Motive im Schaffen von Stanisław Ignacy Witkiewicz. “Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino” 2001, nr 2 (Potsdam-Regensburg), s. 35-46.
 72. Ewa Wąchocka: Witkacy na przełomie stuleci, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4,  s. 331-357.
 73. Ewa Wąchocka: Poetyka spojrzenia w teatrze Calderóna. W: Teatr Calderóna: tradycja i współczesność. Red. U. Aszyk-Bangs. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 49-59.
 74. Ewa Wąchocka: O „autorze” w dramatach Witkacego. W: Czytanie Witkacego. Red. A. Czyż. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, s. 113-128.
 75. Ewa Wąchocka: Semiotyka teatru: co nam zostało z tych lat. „Dialog” 2001, nr 7, s. 135-143.
 76. Ewa Wąchocka: Teatr „form różnych”. W: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 257-271.
 77. Ewa Wąchocka: Opisywanie dramatu. Polskie sztuki współczesne w oczach teatrologów. W: Teatrologia polska u schyłku XX wieku. Red. J. Michalik, A. Marszałek. Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, Kraków 2001, s. 183-190.
 78. Ewa Wąchocka: Polská groteskní dramatika. W: Punkty widzenia/ Pohledy. Red. D. Fox, J. Roubal. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Univerzita Palckého v Olomouci 2000, s.125-136.
 79. Ewa Wąchocka: Gardzienice: teatr wędrowania. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. Red. S. Zabierowski. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000, s. 183-197.
 80. Ewa Wąchocka: Calderón się nie starzeje. „Dialog” 2000, nr 8, s. 159-163.
 81. Ewa Wąchocka: „Dziady”: A Mystery Play in the Modern Polish Theatre. W: Theatre and Holy Script. Red. Shimon Levy, Sussex Academic Press, Brighton – Portland 1999, s. 128-139.
 82. Ewa Wąchocka: Naga natura i ubrana historia. „Dialog” 1999, nr 12, s. 142-144.
 83. Ewa Wąchocka: Helmut Kajzar: In Richtung Monolog. “Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino” 1998, nr 1 [Potsdam-Regensburg], s. 11-30.
 84. Ewa Wąchocka: Deconstructive Games with Theatre, W: Modern Theatre in Different Cultures, red. E. Udalska, Energeia, Warszawa 1997, s. 81- 90.
 85. Ewa Wąchocka: Pogranicza monodramu. W: Od symbolizmu do post-teatru. Red. Ewa Wąchocka. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1996, s. 180-189.
 86. Ewa Wąchocka: Dramat. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 30-37.
 87. Ewa Wąchocka: Dramaty Szaniawskiego. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 37-44.
 88. Ewa Wąchocka: Dramaty Witkacego. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 44-52.
 89. Ewa Wąchocka: Teatr. W: Literatura polska 1918-1947. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 315-322.
 90. Ewa Wąchocka: Dramat. W: Literatura polska 1947-1995. Red. M. Pytasz. Videograf II, Katowice 1996, s. 15-22.
 91. Ewa Wąchocka: Teatr. W: Literatura polska 1947-1995. Red. M. Pytasz, Videograf II, Katowice 1996, s. 376-384.
 92. Ewa Wąchocka: Dramat i teatr europejski w latach 1887-1918. „Ruch Literacki” 1994, nr 3/4.
 93. Ewa Wąchocka: Aktor wobec dramatu groteskowego. W: Aktor w kulturze współczesnej. Studia. Red. E. Udalska. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994, s. 104-112.
 94. Ewa Wąchocka: Współtworzyć formę. (Aktor w pismach Stanisława Ignacego Witkiewicza). W: Sztuka aktorska a dramat. Red.  L. Kuchtówna. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1993, s. 251-266.
 95. Ewa Wąchocka: Autorskie „ja” w dramaturgii Tadeusza Różewicz. W: Zobaczyć poetę. Materiały konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza” UAM Poznań, 4-6.11.1991. Red.  E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Wydawnictwo WIS,  Poznań 1993, s. 23-31.
 96. Ewa Wąchocka: Czysta Forma jako kategoria krytycznoestetyczna. W: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych. Red. E. Udalska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988, s. 81-93.
 97. Ewa Wąchocka: Krytyka lat siedemdziesiątych o sobie. W: Polska krytyka teatralna w latach 1944-1980. Zbliżenia. Red. E. Udalska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1985, s. 105-121.
 98. Ewa Wąchocka: Józefa Czechowicza „Teatr wyobraźni”. W: O literaturze i teatrze. Red. E. Udalska, I. Opacki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984, s. 68-84.

 

Inne publikacje

 1. Ewa Wąchocka:  Postpisanie dla teatru. „Opcje” 2013, nr 1-2, s. 42-47.
 2. Ewa Wąchocka:  Realne i postmodernizm. „Opcje” 2010, nr 3/4, s. 165-166.
 3. Ewa Wąchocka: Powroty realizmu. „Opcje” 2009, nr 3, s. 25-30.
 4. Ewa Wąchocka: Nowy naturalizm.Opcje” 2000, nr 5, s. 27-32.
 5. Ewa Wąchocka: Oswajanie awangardy, „Śląsk” 1987, nr 5, s. 76-82.
 6. Ewa Wąchocka: Teatr Kajzara, „Śląsk” 2002 , nr 10, s. 46-48.
 7. Ewa Wąchocka: wybór i wstęp. W:  Władysław Terlecki: Krótka noc. Dramaty. Oprac. tekstów A. Kramkowska-Dąbrowska. Wydawnictwo  IBL PAN,  Warszawa 2016, s. 612.
 8. Ewa Wąchocka: Akt (scena, odsłona); Dialog; Dramat a teatr; Dramatopisarstwo; Dramatopisarz; Literacka i teatralna teoria dramatu; Metateatr; Monolog; Teatr w teatrze [hasła encyklopedyczne]. W: Encyklopedia Teatru Polskiego, www.encyklopediateatru.pl
 9. Ewa Wąchocka: Dialog; Didaskalia [hasła]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010, s. 66-69, 70-71.
 10. Ewa Wąchocka: Teatr w województwie  śląskim (1999-2009) [raport]. Kongres Kultury 2010, www.kongreskultury2010.pl 
 11. Ewa Wąchocka: O dokumentowaniu i opracowywaniu źródeł do historii krytyki teatralnej. portal „e-teatr”, www.e-teatr.pl.
 12. Ewa Wąchocka: Polska teoria dramatyczna XVII-XVIII wieku. Wybór tekstów, opracowanie, wstęp i noty Ewa Wąchocka. W: O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego. Red. E. Udalska. Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2001, s. 589-651.
 13. Ewa Wąchocka: Polskie teorie dramatyczne. Wybór tekstów, opracowanie, wstęp i noty Ewa Wąchocka. W: O dramacie. Od Sartre’a do Mrożka. Red. E. Udalska, Energeia, Warszawa 1997, s. 333-372.
 14. Ewa Wąchocka: Stanisław Ignacy Witkiewicz [hasło]. W: Słownik polskich krytyków teatralnych. Red. E. Udalska. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994, t. 1, s.168-173.
 15. Ewa Wąchocka: Polskie teorie dramatyczne XIX i XX wieku. Wybór tekstów, opracowanie, wstęp i noty Ewa Wąchocka. W: O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza. Red. E. Udalska, Fundacja Astronomii Polskiej,  Warszawa 1993, s. 475-534.
 16. Ewa Wąchocka: Polska teoria dramatyczna XVII-XVIII wieku. Wybór tekstów, opracowanie, wstęp i noty Ewa Wąchocka, w: O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, red. E. Udalska, PWN, Warszawa 1989, s. 657-725.

 

Granty

 

Tytuł: Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej

Międzynarodowy projekt badawczy

Instytucja finansująca: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Czas realizacji: 2014-2015.

Opis roli: kierownik

 

Tytuł: Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego

Projekt badawczy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kierownik:

Czas realizacji: 2014 – obecnie

Opis roli: kierownik działu Krytyka

 

Tytuł: Polska i czeska kultura teatralna – między kulturą narodową a regionalizmem,

Polsko-czeski grant badawczy

Instytucje prowadzące: Uniwersytet Palackého w Ołomuńcu i Uniwersytet Śląski,

Kierownik: Ewa Wąchocka

Czas realizacji: 2003-2004

Opis roli: kierownik

 

Tytuł: The History of the Theatre in the Baltic Area

Międzynarodowy projekt badawczy

Instytucja finansująca: Uniwersytet w Oslo

Kierownik: prof. Ion Nygaard (Uniwersytet w Oslo),

Czas realizacji: 1996-1997;

Opis roli: członek zespołu badawczego

 

Tytuł: Europejskie teorie dramatyczne. Od Sartre’ a do Mrożka

Nr grantu: KBN nr 1 P102 031 07,

Kierownik: prof. Eleonora Udalska,

Czas realizacji:1995-1997

Opis roli: członek zespołu badawczego

 

Tytuł: Europejskie teorie dramatyczne. Od Hugo do Witkiewicza

Nr grantu: KBN nr 0150/P1/92/03

Kierownik: prof. Eleonora Udalska,

Czas realizacji: 1992-1993

Opis roli: członek zespołu badawczego

 

Tytuł: Europejskie teorie dramatyczne. Od Arystotelesa do Goethego,

Nr grantu: KBN,

kierownik: prof. Eleonora Udalska,

Czas realizacji: 1986-1989

Opis roli: udział w grancie.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 1996–obecnie – International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT),
 • 1996–obecnie – Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach,
 • 2007–2011 – Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk,
 • 2012–obecnie – Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych,
 • 2005–obecnie – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Komitet Wydawniczy Serii „Spotkania z Literaturą” (Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach),
 • 2004–obecnie – Stowarzyszenie Teatralne „Tespis”,
 • 2002–2012 – Polskie Towarzystwo Historyków Teatru.

 

Sprawowane funkcje

 • 2001–obecnie – kierownik Zakład Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
 • 2002–2010 –  zastępca przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach,
 • 1996-1999 – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UŚ  ds. naukowych,
 • 2004–obecnie – Przewodnicząca Rady Programowej portalu internetowego „Dziennik Teatralny”.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 • współczesny teatr polski i światowy,
 • teatr europejski po 1945 roku,
 • teatr europejski doby nowożytnej,
 • seminarium magisterskie,
 • seminarium doktoranckie,
 • wykład monograficzny,
 • metodologia badań teatralnych,
 • dramat XX wieku,
 • pragmatyka dialogu,
 • analiza współczesnych tekstów dla teatru,
 • warsztaty krytyki teatralnej.