Ewa Kosowska

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Rok urodzenia: 1951

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Dzieje i legenda w „Kleopatrze” Cypriana Kamila Norwida, 1973.

Doktorat

Ludowe transformacje średniowiecznych motywów literackich. Z problematyki gatunkowej legendy, 1982.

Habilitacja

Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, 1990.

Profesor nauk humanistycznych

Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza, Wydaw.Śląsk, Katowice 2002.

Najważniejsze publikacje

 1. Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wydaw. Ossolineum, Wrocław 1985.
 2. Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Wydaw.Śląsk, Katowice 1990.
 3. Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych, [red.], Wydaw.Śląsk, Katowice 1992.
 4. Antropologia i hermeneutyka. Wśród tekstów Józefa Ligęzy, [współautor: E. Jaworski], Wydaw.Śląsk, Katowice 1994.
 5. Polska kultura ziemiańska, [red.] Wydaw. UŚ, Katowice 1995.
 6. Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, [red.] Wydaw.Śląsk, Katowice 1998.
 7. Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej, zorganizowanej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku, [red.] Sosnowiec 2002.
 8. Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza. Wydaw.Śląsk, Katowice 2002.
 9. Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Wydaw. UŚ, Katowice 2003.
 10. Antropologia kultury — antropologia literatury, [red. wspólnie z E. Jaworski] Wydaw. UŚ, Katowice 2005.
 11. Stąd do Telsasu, Wydaw.Śląsk, Katowice 2006.
 12. Wstyd w kulturze, [współred.] Wydaw. UŚ, Katowice 2008.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teoria, historia i antropologia kultury
 • antropologia literatury
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego
 • studia sienkiewiczowskie

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komitet Nauk o Kulturze PAN — członek komitetu.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza.
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej.
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • Wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1986-1990).
 • Dyrektor Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej (1990-1991).
 • Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Antropologia kultury.
 • Teoria kultury.
 • Historia kultury polskiej.
 • Historia kultury Europy.
 • Analiza i interpretacja tekstu kulturowego.
 • Wiedza o kulturze.
 • Antropologia kultury Europy.
 • Antropologia literatury.
 • Antropologia kultury polskiej.
 • Seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie.