JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Ewa Dąbek-Derda

dr hab. Ewa Dąbek-Derda

e-mail: ewadd@poczta.fm; ewa.dabek-derda@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • plastyka teatralna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestrzeni i kostiumu,
 • dokumentacja w badaniach widowisk kulturowych,
 • inscenizacja współczesna,
 • edukacja teatralna.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Doktorat

2001 – Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu, literaturoznawstwo, Uniwersytetu Śląski

 

Magisterium

1988 – Recenzje teatralne Tadeusza Brezy, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje 

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Ewa Dąbek-Derda: Sześcian zaklęty w kuli. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 301.
 2. Ewa Dąbek-Derda: Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss.147.
 3. Ewa Dąbek-Derda [współpraca Dorota Buchwald, Jerzy Juk Kowarski]: Zabawa w teatr. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2012, ss. 864. Autorstwo części: Otwarcie, s. 11-23; Alchemia teatru, s.73-99; Klucz do zabawy w teatr, s. 701-787.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Ewa Dąbek-Derda: Widowisko ekstremalnej gry. W: Medycyna w teatrze. Red. M. Ganczar, K. Rutkowski. Homini, Warszawa 2017, s. 181-197.
 2. Ewa Dąbek-Derda: Gra z zanikaniem, czyli kłopoty ze scenografią. W: Teatrologia na rozdrożach. Red. A. Świątek, P. Tenczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 121-139.
 3. Ewa Dąbek-Derda: Przestrzenie w scenografiach Jerzego Juka Kowarskiego. W: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwetki – rozmowy. Red. K. Fazan, A. Marszałek, J. Rożek-Sieraczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 187-200.
 4. Ewa Dąbek-Derda: Pośród nielotów. W: Ulotny. Teatr Zofii Wierchowicz. Red. M. Chudzikowska. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2015, s. 16-26.
 5. Ewa Dąbek-Derda: Kilka słów o Konradzie Swinarskim – scenografie mimo woli. W: Odpowiedź Swinarskiemu. Red. B. Guczalska, J. Opalski, J. Targoń. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2015, s. 114-125.
 6. Ewa Dąbek-Derda: To czyli gra z chorobą. W: Prywatne, intymne, publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 219-244.
 7. Ewa Dąbek-Derda: W stronę metafizyki. Doświadczanie życia – doświadczanie teatru w dramatach Jona Fossego. W: Dramat i doświadczenie. Red. B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 205-215.

 

Granty

Tytuł: Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX I XXI wieku

Nr grantu: ODW-0161/NPRH4/H2b/83/2016

Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierownik grantu: prof. dr hab. Dariusz Kosiński

czas realizacji: 2017-2019

opis roli: członek grupy badawczej zajmującej się polską scenografią teatralną drugiej połowy XX wieku

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata, Polska, członek.

 

Sprawowane funkcje

 • 1995-1998; 2001-2012: opiekun naukowy Koła Naukowego Teatrologów UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wprowadzenie do nauk o sztukach widowiskowych,
 • dramatyzacje życia publicznego,
 • praktyki performatywne,
 • nowe rytualności,
 • antropologia widowisk,
 • inscenizacje przestrzeni,
 • wybrane konwencje teatru światowego,
 • teatr europejski epoki nowożytnej,
 • teatr w kulturze,
 • analiza przedstawienia teatralnego.