Ewa Dąbek-Derda

Dr Ewa Dąbek-Derda

e-mail: ewa.dabek-derda@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Recenzje teatralne Tadeusza Brezy

Doktorat

Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu

Najważniejsze publikacje

 1. Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 146.
 2. Zabawa w teatr. Red. E. Dąbek-Derda, D. Buchwald, J. Juk Kowarski, Warszawa 2012, s. 873: tu teksty: Otwarcie, s. 11-24; Alchemia teatru, s. 73-100; Klucz do Zabawy w teatr, s. 701-790.
 3. Słobodziankovo mitologizovani. W: Punkty widzenia II – Pohledy II, Strategie autorskie w czeskim i polskim teatrze i filmie. Red. T. Lazorčakova, E. Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 121-134.
 4. O świętości niemożliwej. Historie upadku według Tadeusza Słobodzianka. W: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Red. M. Leyko, I. Jajte-Lewkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 273-282.
 5. Czerwona suknia dla Fedry. W: Teatr – media – kultura. Red. D. Fox, W. Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 93-104.
 6. Zamknięte w ciele, ukryci w kostiumie. Wizerunki kobiet i mężczyzn w projektach szekspirowskich inscenizacji Zofii Wierchowicz. W: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego. Red. A Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2006, s. 165-178.
 7. Pomiędzy… W: Juk, Katalog wystawy Jerzego Juka Kowarskiego. Red. E. Dąbek-Derda, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, Wigry 2006, s. 5-14.
 8. Zofii de Ines fantazmaty kobiecości. W: Ciało, płeć, pożądanie; tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze. Red. A. Adamiecka-Sitek, Instytut Teatralny, Warszawa 2008.
 9. Ku nieskończoności. Uprzestrzennione twarze z projektów Jerzego Juka Kowarskiego. W: Przestrzenie we współczesnym dramacie i teatrze. Red. E. Wąchocka i V. Sajkiewicz, Katowice 2008.
 10. Reżyserowanie na papierze. Uwagi o szkicach i projektach Konrada Swinarskiego pochodzących ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. „Kronika Katowic” 2010, s. 215-234.
 11. Antropologia widowisk – antropologia teatru. W: Widowisko-teatr-dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Katowice 2010.
 12. Przedrzeźnianie konwencji. W: Mapy wyobraźni. Surrealne światy Jerzego Skarżyńskiego. Katowice 2012, s. 129-150.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Plastyka teatralna.
 • Dramaturgia współczesna.
 • Studia gender.
 • Edukacja teatralna.

Sprawowane funkcje

 • Opiekun Koła Naukowego Teatrologów.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Teatr w kulturze.
 • Antropologia widowisk.
 • Analiza przedstawienia teatralnego.
 • Dramat XX wieku.
 • Konwencje dramatu i teatru światowego.
 • Maska i kostium w teatrze.