JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Dorota Fox

dr hab. Dorota Fox

Rok urodzenia: 1962

e-mail: dorfox7@wp.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • teatr dwudziestolecia międzywojennego,
 • kabaret polski,
 • formy estradowe,
 • historia polskiej krytyki teatralnej,
 • teatr amatorski,
 • teatr ludowy,
 • dzieje teatru na Śląsku i w Zagłębiu,
 • czasopiśmiennictwo teatralne,
 • widowiska kultury popularnej.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Habilitacja

2015 – Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, nauki humanistyczne –kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Doktorat

1998 – Teatrzyki kabaretowe i rewiowe w warszawskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. „Humor, żart ironia, czy głębsze znaczenie”, nauki humanistyczne – literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

1986 –  Tragizm w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, filologia polska, Uniwersytet Śląski

1988 – Krytyka teatralna Stanisława Piaseckiego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Kabaret – poważna sprawa?. Red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 228.
 2. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. Dorota Fox, Aneta Głowacka, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 400.
 3. Dorota Fox: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939. Uniwersytet Śląski i WW, Katowice 2014, ss. 411.
 4. Jaki jest kabaret. Red. D. Fox, J. Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2011, ss. 213.
 5. Dorota Fox: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 274.
 6. Teatr – media – kultura. Red. Dorota Fox, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2006, ss. 378.
 7. Punkty widzenia. Pohledy. Sbornik přednášek o divadle a  filmu / Tom referatów o teatrze i filmie. Red. Dorota Fox, Jan Roubal. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, ss. 176.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Dorota Fox, Grażyna Maroszczuk: Wobec historii, wobec polskości. Funkcje nawiązań historycznych w twórczości dramatycznej pisarzy śląskich XIX wieku (Jan Nikodem Jaroń, Piotr Kołodziej, Karol Miarka, Julian Ligoń). W: Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury. Red. M. J.Olszewska, D. Osiński. Uniwersytet Warszawski & Autorzy, Warszawa 2016, s. 295-305.
 2. Dorota Fox, Aneta Głowacka: Od dominacji do kooperacji. Teatr autorski w Polsce. W: Tvorivá osobnost a kolektívny charakter divadelnej tvorby. Red. A. Matyasik. Akadémia umení, Fakulta dramatických umení,  Banska Bistrica 2016, s. 23-38.
 3. Dorota Fox: Dzieje Teatru Zagłębia i innych scen sosnowieckich. W: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Red. A. Barciak, A. T. Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, s.163-182.
 4. Dorota Fox: Konferansjer  – persona (non) grata, kabaretu współczesnego. W: Kabaret – poważna sprawa?. Red. D. Fox, J. Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 59-71.
 5. Dorota Fox: Kabaretowy świat przedstawień. O związkach i zależnościach kina i kabaretu. W: Teatr wśród mediów. Red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszko. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 343-357.
 6. Dorota Fox, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Triumf estrady. W: Intymne – prywatne – publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 153-171.
 7. Dorota Fox: W kopalni i wokół kopalni. Przedsięwzięcia  teatralne Sceny Propozycji  działającej przy zabrzańskim Stowarzyszeniu „Pro Futuro”. W: Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. D. Fox, A. Głowacka, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 27-38.
 8. Dorota Fox [współpraca Aleksandra Czapla-Oslislo]: Komunikacja teatralna,; Elementy życia teatralnego; Krytyka teatralna. W: Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Red.  E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 113-117, s. 146-163, 163-177.
 9. Dorota Fox:  Amatorski ruch teatralny. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T.2. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Muzeum Miasta Katowice, Katowice 2012, s.196-203.
 10. Dorota Fox: Zrozumieć popularność kabaretu; Naukowe quodlibety. W: Jaki jest kabaret. Red. D. Fox, J. Mikołajczyk. Uniwersytet Śląski i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012, s. 7-9,   13-30.
 11. Dorota Fox: Zagraniczni pieśniarze na polskich scenach i estradach: Okudżawa i Nohavica, „Studia Kulturoznawcze”, nr 3/2011, Red. A. Kunce, s. 116-125.
 12. Dorota Fox: Wydawcy i redaktorzy prasy teatralnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Portrety teatralne, piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Red. I. Lejte-Lewkowicz, M. Leyko, współpr. D. Leśniowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 253-267.
 13. Dorota Fox: Polski kabaret – tradycja i współczesność. „Postscriptum Polonistyczne”, 210, nr 2(8), s. 111-123.
 14. Dorota Fox: Nagość w teatrze. Między doświadczeniem a jego wizualizacją. W: Doświadczenia i obraz. Red. A. Kunce, A. Węgrzyniak. Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2010, s. 10-20.
 15. Dorota Fox:  Kategoria pokolenia w wypowiedziach polskich krytyków teatralnych drugiej połowy XX i początku XXI wieku. W: Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku. Red. J. Zając. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 71-85.
 16. Dorota Fox: Gra przestrzenią w sztuce Jarosława Iwaszkiewicza „Lato w Nohant” i w jej scenicznych realizacjach. W: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie. Red. V. Sajkiewicz, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 68-80.
 17. Dorota Fox: Dokumentacja – interpretacja – egzemplifikacja. Źródła w badaniach historyczno teatralnych. W: Faktografia w badaniach historycznych. Red. K. Kleszczowa, J. Gwioździk. Biblioteka Śląska w Katowicach, Katowice 2009, s. 83-95.
 18. Dorota Fox: Rytuał rozpisany na głosy. Piosenka jako forma rytualizacji codzienności. W: Rytuały codzienności. Red.  A. Węgrzyniak, T. Stępień. Wydawnictwa WSZOP, Katowice 2008, s. 140-153.
 19. Dorota Fox: Popular Amusement and Avand-garde In the Polish Kabaret. W: History of the Literary Cultures of Rast-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries. V.III, Amsterdam 2007, s. 203-205.
 20. Dorota Fox: Polubić teatr. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. A. Gomóła i E. Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 180-197.
 21. Dorota Fox: Teatr w poszukiwaniu tożsamości kulturowej Zagłębia. W: Mozaika kultur. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, Sosnowiec 2006, s.71-85.
 22. Dorota Fox: Teatry kontra iluzjony w dwudziestoleciu międzywojennym. W: Teatr – media – kultura. Red. D. Fox, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 219-233.
 23. Dorota Fox: Piosenka w międzywojennych kabaretach Warszawy, „Polonistyka”, 2005, nr 3, s. 9-14.
 24. Dorota Fox: Jarmark piosenek. Kariera piosenki w kabaretach i rewiach międzywojennej Warszawy. W: W teatrze piosenki. Red. I. Kiec i M. Traczyk. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 44-64.
 25. Dorota Fox:  „Powiedz, że jestem”. Teatr autorski Jana Dormana. W: Biografie z Zagłębia. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel i P. Majerski. Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego, Sosnowiec 2004, s. 101-116.
 26. Dorota Fox: Teatralny rodowód Lopka. Na marginesie szmoncesu. W: Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. E. Udalska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 185-202.
 27. Dorota Fox:  Stan badań nad teatrem kabaretowym i rewiowym. W: Teatrologia polska u schyłku XX wieku. Red. J. Michalik i A. Marszałek. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2001, s. 173-183.
 28. Dorota Fox: Reconstruction, transformation, adaptation. La recherche des nouveaux espaces dans le théâtre polonais à la fin XX  siècles. W: Théâtre et arts plastiques entre chiasmes et confluences, études réunies Red. E. Bonnet, A. Fergombé, E. Nogacki. Presses universitaires deValenciennes, Valenciennes 2002, s. 65-77.
 29. Dorota Fox: Hledání nového prostoru v polském divadle 20. století – rekonstrukcje, transformace, adaptacje. W: Pohledy/ Punkty widzenia. Sborník přednášek o divadle a filmu/ Tom referatów o teatrze i filmie. Red. D. Fox, J. Roubal. Olomouc: Univerzita Palackého; Katowice: Uniwersytet Śląski, Ołomuniec/Katowice 2000, s. 149-161.
 30. Dorota Fox: Rewiowy kicz. Tezy. W: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku,  Red. L. Rożek. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000, s. 383-389.
 31. Dorota Fox: Aktorstwo kabaretowe – zabawa – zawód – sztuka. W: Od symbolizmu do post-teatru. Red. E.Wąchocka. Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika, Warszawa 1996, s. 114-124.
 32. Dorota Fox: Henryk Struve – teoretyk teatru i krytyk teatralny. W: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Red. E. Udalska. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994, s. 129-139.
 33. Dorota Fox: „Trybuna teatralna” Stanisława Piaseckiego. W: Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy.  Red. E. Udalska. Wydawnictwo Wiedza o Kulturze Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, s. 137-153.

 

Inne publikacje

 1. Dorota Fox: Teatr amatorski – teatr wspólnoty, „Opcje” 2016, nr  1-2 (102-103).
 2. Dorota Fox: Teatr; Notatnik Teatralny Scena; Teatr Lalek, Foyer [hasła słownikowe]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 89-91, 179-181, 270-273, 288-294.
 3. Dorota Fox: Czasopisma teatralne; Estrada; Kabaret; Kalendarz teatralny; Konferansjer; Krytyka teatralna; Kuplet; Nadscenki [hasła encyklopedyczne]. W: Internetowa Encyklopedia Teatru Polskiego, www.encyklopediateatru.pl
 4. Dorota Fox: Jacek Frühling; Adam Grzymała-Siedlecki; Julian Wołoszynowski [hasła encyklopedyczne]. W: Internetowa Encyklopedia Teatru Polskiego; www.encyklopediateatru.pl 
 5. Dorota Fox: recenzja książki Stephena Greenblatta „Shakespeare. Stwarzanie świata”. „Nowa Polszczyzna”, 2008, nr 4.
 6. Dorota Fox: Jerzy Andrzejewski; Emil Breiter; Stanisław Piasecki [hasła słownikowe]. W: Słownik polskich krytyków teatralnych, T.1. Red. E. Udalska. Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika, Warszawa 1994, s. 17-30, 130-139.

 

Granty

Tytuł: Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX I XXI wieku

Nr grantu: ODW-0161/NPRH4/H2b/83/2016
Nazwa grantu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Instytucja finansująca: MNiSW
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kosiński
Czas realizacji: 2017 – 2019

Opis roli: członek grupy badawczej zajmującej się polską scenografią teatralną drugiej połowy XX wieku

 

Tytuł: Teatr historii lokalnych Europy Środkowej

Nr grantu: 11420171

Instytucja finansująca: Fundusz Wyszehradzki

Czas realizacji: 2014 – 2015

Opis roli: członek zespołu

 

Tytuł: Polska i czeska kultura teatralna – między regionalizmem a kulturą narodową

Kierownik: prof. UŚ dr hab. Ewa Wąchocka

Nazwa ośrodka: Zakład Wiedzy o Teatrze UŚ i Fakultet Filozofii Uniwersytetu Palackego w Ołomuńcu

Czas realizacji: 2004 – 2005

Opis roli: członek zespołu

 

Tytuł: Europejskie teorie dramatyczne

Nr grantu: 0150/P1/92/03

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Udalska

Nazwa ośrodka: Zakład Wiedzy o Teatrze UŚ

Czas realizacji: 1992

Opis roli: sekretarz

 

Tytuł: Słownik polskich krytyków teatralnych

Nr grantu: 106789101

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Udalska.

Czas realizacji: 1989 – 1990

Opis roli: sekretarz, członek zespołu autorów

 

Tytuł: Źródła do badania krytyki teatralnej

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Udalska

Czas realizacji: 1987 – 1988

Opis roli: sekretarz, członek zespołu

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 1996–2012 – Polskie Towarzystwo Historyków Teatru, członek,
 • 2012–obecnie – Polskiego Towarzystwo Badań Teatralnych, członek,
 • 1999–obecnie – Polskiego Towarzystwo Kulturoznawcze, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 • 1992 – Komisja Historycznoliteracka PAN, oddział w Katowicach, członek.

 

Sprawowane funkcje

 • 2017 –  ekspert, Państwowa Komisja Akredytacyjna,
 • 2002–2005 – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych, Instytut Nauk o Kulturze UŚ,
 • 1999–2002 – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych, Instytut Nauk o Kulturze UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wstęp do nauki o teatrze,
 • wybrane konwencje teatru światowego,
 • gatunki estradowe,
 • komunikacja teatralna,
 • historia teatru i dramatu polskiego,
 • krytyka teatralna,
 • analiza przedstawienia teatralnego,
 • teatr europejski doby nowożytnej,
 • wprowadzenie do nauki o sztukach widowiskowych,
 • seminarium magisterskie/licencjackie.