Dorota Fox

dr hab. Dorota Fox

Rok urodzenia: 1962

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Tragizm w „Panu Tadeuszu” (na kierunku filologia polska).

Trybuna teatralna Stanisława Piaseckiego (na kierunku kulturoznawstwo, spec. teatrologia).

Doktorat

Teatrzyki kabaretowe i rewiowe w warszawskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. „Humor, żart, ironia, czy głębsze znaczenie”.

Habilitacja

Najważniejsze publikacje

 1. „Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy”. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, Katowice 2007.
 2. „Trybuna teatralna” Stanisława Piaseckiego [w:] Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy, pod red. E. Udalskiej, Wrocław 1990.
 3. Aktorstwo kabaretowe – zabawa; zawód; sztuka, [w:] Od symbolizmu do postteatru, pod red. E. Wąchockiej, Warszawa 1996.
 4. Stan badań nad teatrem kabaretowym i rewiowym, [w:] Teatrologia polska u schyłku XX wieku, pod red. J. Michalika i A. Marszałek, Kraków 2001.
 5. Reconstriuction, transformation, adapatation. La recherche des nouveaux espaces dans le théâtre polonais a la fin XX siecles, [w:] Théâtre et arts plastiques entre chiasmes et confluences, études réunies par E. Bonnet, A. Fergombé et E. Nogacki, Valenciennes 2003.
 6. Teatralny rodowód Lopka. Na marginesie szmoncesu. W:Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, pod red. E. Udalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 7. „Powiedz, że jestem”. Teatr autorski Jana Dormana. [w:] Biografie z Zagłębia. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej, red. M. Kisiel i P. Majerski, Miejska Biblioteka publiczna im. G. Daniłowskiego, Sosnowiec 2004.
 8. Teatry kontra iluzjony w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Teatr-media-kultura, pod red. D. Fox, E. Wąchockiej, Katowice 2006.
 9. Teatr w poszukiwaniu tożsamości kulturowej Zagłębia, [w:] Mozaika kultur, pod red. M. Ksiela i P. Majerskiego, Miejska Biblioteka publiczna im Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec 2006.
 10. Polubić teatr, [w:] Wiedza o kulturze w szkole, pod red. A. Gomóły i E. Dutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 11. Popular Amusement and Avand-garde In the Polish Kabaret, [w:] History of the Literary Cultures of Rast-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries, V. III, 2007.
 12. Rytuał rozpisany na głosy. Piosenka jako forma rytualizacji codzienności, [w:] Rytuały codzienności, pod red. A. Węgrzyniak i T. Stepnia, Wydawnictwa WSZOP, Katowice 2008.
 13. Gra przestrzenią w sztuce Jarosława Iwaszkiewicza „Lato w Nohant” i w jej scenicznych realizacjach, [w:] Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. V. Sajkiewicz i E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009.
 14. Dokumentacja – interpretacja – egzemplifikacja. Źródła w badaniach historyczno teatralnych, [w:] Faktografia w badaniach historycznych, pod red. K. Kleszczowej i J. Gwioździk, Katowice 2009, Druk Biblioteka Śląska.
 15. Hasła słownikowe: Teatr (s. 288-292), Notatnik Teatralny (s. 179-181), Scena (s. 270-273), Teatr Lalek (s. 292-294), Foyer (s. 89-91), [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, pod red. J. Gałuszki, G. Maroszczuk, A. Nęckiej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010.
 16. Elementy życia teatralnego, (współautor: A. Czapla-Oslislo), Krytyka teatralna, Komunikacja teatralna, [w:] Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, pod red. E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 17. Nagość w teatrze. Między doświadczeniem a jego wizualizacją, [w:] Doświadczenia i obrazy, pod red. A. Kunce i A. Węgrzyniakowej, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2010.
 18. Kategoria pokolenia w wypowiedziach polskich krytyków teatralnych drugiej połowy XX i początku XXI wieku, [w:] Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku, pod red. J. Zając, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 19. Wydawcy i redaktorzy prasy teatralnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Portrety teatralne, piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, pod red. I. Lejte-Lewkowicz i M. Leyko przy współpr. D. Leśnikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 20. Polski kabaret – tradycja i współczesność, „Postscriptum Polonistyczne”, 2011, nr 2 (8), s. 111-123, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 21. Zagraniczni pieśniarze na polskich scenach i estradach: Okudżawa i Nohavica,Studia Kulturoznawcze, 2011, nr 3.
 22. Zrozumieć popularność kabaretu, [w:] Jaki jest kabaret?, pod red. D. Fox i J. Mikołajczyka, Katowice 2012.
 23. Amatorski ruch teatralny, [w:] Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2, pod red. A. Barciaka, E. Chojeckiej, S. Fertacza, Katowice 2012.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia krytyki teatralnej.
 • Teatr dwudziestolecia międzywojennego.
 • Formy sztuki estradowej.
 • Czasopiśmiennictwo teatralne.