Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Rok urodzenia: 1955
e-mail: pidobro@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku (UMCS, Lublin).

Habilitacja

Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym

Najważniejsze publikacje

 1. Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku, PTL. Wrocław, 1991.
 2. Seksualizm ludowy w polskiej pieśni obscenicznej, w: Erotsko u folkloru Slovena, pod red. D. Ajdacica, Belgrad 1995.
 3. Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny nr 2, 3-4, 5-6, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1996, 1999, 2003.
 4. Teksty z ulicy. Zeszyt kulturoznawczy nr 8, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2004.
 5. Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny nr 9, 10, 11, 12, 13, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2005, 2006, 2007, 2008, 2011.
 6. Flirt towarzyski, Mowa kwiatów i in. hasła, w: Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.
 7. Obrzędy ludowe, Erotyk ludowy, Zaklęcia miłosne, Pokładziny i in. hasła, w: L. Aresin, K. Starke, Leksykon erotyki, przekł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski, Katowice 1998.
 8. Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
 9. Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, (red.), Katowice 2009.
 10. Humanistyczne konteksty technopolu, (red.), Katowice 2011.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Społeczne formy wyobrażeń zbiorowych.
 • Biologiczne teorie zachowań społecznych.
 • Ontologia idei i komunikacji w kontekście tzw. nowej biologii.
 • Memetyka.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Komisja ds. Folklorystyki IBL PAN, Warszawa.
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • Wicedyrektor ds. dydaktyki INoK (1991-1993).
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Kultury (1994-2004).
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców (od 1998 r.).
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Folkloroznawców (od 2004 r.).
 • Redaktor naczelna „Tekstów z Ulicy. Zeszyt memetyczny”.
 • Redaktor naczelna czasopisma Memetyka.pl.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – Oddział Katowice.
 • Kierownik serii Studia o Kulturze w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Seminaria magisterskie i doktoranckie.
 • Antropologia kultury (wykład).
 • Współczesne kierunki badań kulturoznawczych (wykład).
 • Współczesne teorie kultury (wykład).
 • Socjologia kultury (wykład).
 • Historia kultury (ćwiczenia).
 • Folklor polski.
 • Wykłady monograficzne.
 • Przedmioty do wyboru.
 • Antropologia kultury regionalnej.