JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Rok urodzenia: 1955

e-mail: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

https://www.researchgate.net/profile/Wezowicz-Ziotkowska_Dobroslawa

https://silesian.academia.edu/DobroslawaWezowiczZiolkowska

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • współczesne teorie kultury,
 • biologiczne teorie zachowań społecznych ( etologia, socjobiologia, psychologia ewolucyjna)
 • memetyka,
 • minor cultures ( antropologia i wiedza lokalna),
 • folklorystyka, folklor współczesny (w tym netlore),
 • antropologia ciała, kulturowe praktyki fizjologiczne ( fizjologie/transgresje/seksualność),
 • kultura popularna (teorie, pragmatyka, estetyka nowych mediów),
 • humanistyka ekologiczna i ekofilozofia (animal studies, posthumanizm).

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Habilitacja

2009 – Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, dr habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie : literaturoznawstwo; dyscyplina – kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doktorat

1989 – Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo; dyscyplina – folklorystyka, UMCS w Lublinie

 

Magisterium

1978 – Folklor w prozie Tadeusza Nowaka, filologia polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Seria: Studia o Kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 352.
 2. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska:  Marcel Mauss. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Numer monograficzny „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, ss. 278.
 3. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska:  Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska, współpraca Kalina Jaglarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego /grupakulturalna.pl, Katowice 2014, ss. 362.
 4. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Fizjologie/transgresje. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Numer   monograficzny „Kultura Współczesna” nr 3 (78), 2013, ss. 278.
 5. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska:  Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/WW, Katowice 2013, ss. 281.
 6. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska:  Humanistyczne konteksty technopolu. Ujęcie monograficzne. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2011, ss.197.
 7. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska:  Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Wybór i opracowanie. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy i UŚ, Katowice 2009,  ss. 250.
 8. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 283.
 9. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej  XVIII – XX wieku, PTL, Wrocław 1991, ss. 205.

 

Redakcja numerów monograficznych czasopism

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: czasopismo „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (wersja pierwotna: druk ISSN 2081-3961; online: ISSN 2081-397X). Red. nacz. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Uniwersytet Śląski. http://www.memetyka.us.edu.pl

 1. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 17, 2016, ss. 209. Druk ISSN 2081-3961; online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Andrzej Stępnik.
 2. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 16, 2015, ss. 181. Druk ISSN 2081-3961; online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska.
 3. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 15, 2014, ss. 182. Druk ISSN 2081-3961, online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.
 4. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 14, 2012, ss. 140. Druk ISSN 2081-3961; ISBN 978-83-87248-18-5, online: ISSN 2081-397X Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.
 5. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 13, 2011, ss. 112. Druk ISSN 2081-3961; ISBN 978-83-87248-17-8, online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk.
 6. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 12, 2008, ss. 89. Druk ISBN 978-83-87248-16-1, online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk.
 7. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 11, 2007, ss. 89. Druk ISBN 978-83-87248-15-4, online: ISSN 2081-397X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk.
 8. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 10, 2006, ss. 95. Druk ISBN 83-87248-13-4, online: ISSN 2081-397X.  Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk.
 9. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 9, 2005, ss. 78. Druk ISBN 83-87248-11-8, online: ISSN 2081-397X. .  Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk.
 10. „Teksty z Ulicy. Zeszyt kulturoznawczy” nr 8, 2004, ss. 98. Druk ISBN 83-87248-10-X. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Elena Yazykova.
 11. „Teksty z Ulicy. Zeszyt folklorystyczny” nr 5-6, 2003, ss. 107. Druk ISBN 83-914309-1-X. Red. Dionizjusz Czubala, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.
 12. „Teksty z Ulicy. Zeszyt folklorystyczny” nr 3-4, 1999, ss. 75. Druk ISBN 83-906325-4-3. Red. Dionizjusz Czubala, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.
 13. „Teksty z Ulicy. Zeszyt folklorystyczny” nr 2, 1996, ss. 66. Druk ISBN 83-901880-9-0. Red. Dionizjusz Czubala, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Idee biologii w humanistyce. Rudymenty mapy wpływów. Wprowadzenie. W: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 7–22.
 2. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej. W: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 191-210.
 3. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Do ut des. Teoria daru Marcela Maussa a biologia współpracy. „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, s. 71-95.
 4. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Replikacja i innowacja. W poszukiwaniu teorii (nie) zmienności kulturowej. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 155-181.
 5. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Kultura – geny – memy. Statyczny i dynamiczny model zależności. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 17, 2016, s. 11–34.
 6. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Historia najstarszych studenckich kół naukowych działających przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury. W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 211–217.
 7. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Czytanie Ezopa. Ezopowa mądrość natury w lustrze biologii. W: Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund, Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, s. 97-112.
 8. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska [współautor: Adam Bodzioch]: Wskrzeszenie Smoka Wawelskiego. Głos w sprawie ewolucji memetycznej i obrony nietykalności nazw własnych. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 17, 2016, s.147–166. 
 9. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Zwrot memetyczny w badaniach kulturowych. Próba syntezy i prognozy. W: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 117-128.
 10. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela. “ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies” nr 1, 2015, s. 83 – 94.
 11. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: The Selfish Selfies. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 16, 2015, s.159 – 170.
 12. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Mody oświeconych opanowane. „Napis” 2015, Seria XXI, IBLPAN, s. 373–380.
 13. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Antropologia a „darwinizm kosmiczny”. Pytania o zmianę paradygmatu. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” nr 1(22), 2015, s. 135–150.
 14. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Dorota Fox): Triumf estrady. W poszukiwaniu źródeł poetyki współczesnego społeczeństwa spektaklu. W: Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 153–175.
 15. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Zrozumieć ludzi i zwierzęta, „Kultura Współczesna” nr 4, 2014, s. 162-167.
 16. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 15, 2014, s. 11-26.
 17. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Elena Jagt-Yazykova): Między Lemem a Sapkowskim. Literatura polska na rynku rosyjskim ostatnich trzech dekad. W: Literatura polska w świecie. T.5. Mapowanie, opisy, interpretacje. Red. Romuald Cudak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014, s. 36–49.
 18. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Emilia Wieczorkowska, Kalina Jaglarz): Wilki i ludzie. Wprowadzenie na trzy głosy. W: Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Współpraca Kalina Jaglarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/grupakulturalna.pl, Katowice 2014, s.13-31.
 19. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Wojciech Borkowski): Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa. „Postscriptum Polonistyczne” nr 3, 2013 s. 25 – 40.
 20. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Słowo w ewolucji. Kłamstwa, seks, plotki i…znajomi na Facebooku. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 4, 2013, s. 205–220.
 21. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Przekroczenia hipernowoczesności. W stronę człowieka wehikularnego. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 184–193.
 22. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Fizjologie/transgresje. Od Minotaura do cyborga. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 9-14.
 23. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Mięso kobiet…albo śmiech na sali. O demokratyzacji sfery intymnej w mediach. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2. Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 49-67.
 24. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Adam Pisarek): Nadgryzanie paradygmatu. Wprowadzenie do refleksji nad kulturowymi obrazami praktyk fizjologicznych. W: Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Wydawnictwo WW, Katowice 2013, s. 7-23.
 25. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Rozwój kultury a inwolucja człowieka. Kilka uwag o autodomestykacji. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 14, 2012, s. 97-105.
 26. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Folklor słowny w zapisach i systematykach badaczy Górnego Śląska. W: Katowice: środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 2. Red. Antoni Barciak, Sylwester Fertacz. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012, s.447-454.
 27. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Wojciech Borkowski): Żywioły i ludzie. Wprowadzenie do antropologii katastrof. W: Studia Kulturowe. W kręgu teorii kultury, miejsca i spektaklu. T. 2. Red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2011, s. 5-24.
 28. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Heterotrofizm, epidemiczność, symbiotyczność. O niektórych mechanizmach cyrkulacji treści kulturowych. W: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina i nowych mediów. Red. Andrzej Gwoźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 97–118.
 29. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Memetyka – nowy postdarwinowski paradygmat humanistyki? W: Studia Kulturowe. Czytanie sztuki i mediów. T.1. Red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 107-124.
 30. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska [współautor: Wojciech Borkowski]: O kategorii „granicy” jako naturalnym ograniczeniu poznania i działania. W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 53-73.
 31. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Poza zasadą uprzejmości. W: Colloquia Anthropologica et Communicativa. Vol. 1. Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Red. Piotr Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 225–241.
 32. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Wprowadzenie. W: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Wybór i opracowanie. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy/ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009,  s. 5–27.
 33. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach ewolucji memetycznej. W: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Wybór i opracowanie. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy/ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s.107–125.
 34. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (współautor: Wojciech Borkowski): O u-śmiechu biologicznie i memetycznie. „Anthropos?” nr 12-13,  2009, ss.11.
 35. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Wstyd a władza (paradygmatów). W: Wstyd w kulturze: kolokwia polsko-białoruskie. T.2. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenko, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s.15-31.
 36. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: W pogoni za kosmosem. Rytuał jako forma ucieczki przed fraktalnością bytu. W: Rytuały codzienności. Red. Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008, s. 11-25.
 37. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: O warunkach koniecznych dostosowania memetycznego. Wybrane aspekty. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 12, 2008, s. 43-55.
 38. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Modele polskiej seksualności ludowej (wraz z postscriptum). „Postscriptum Polonistyczne” nr 2 (2), 2008, s. 71-97.
 39. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Regionalizm jako strategia przetrwania. W: Oświata i kultura na Podbeskidziu. T.4 Rodzina, tradycja, regionalizm. Red. Dionizjusz Czubala, Monika Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 245-255.
 40. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Przemoc symboliczna albo o społecznych mechanizmach ewolucji memetycznej. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 11, 2007, s. 49-59.
 41. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Niebezpieczna wspólnota idei. Pouczający casus „świń gadareńskich”. W: Civitas Mentis. T. 2. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 216-227.
 42. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: O pochodzeniu opowieści. Biologia a narracja. W: Oświata i kultura na Podbeskidziu. T. 3. Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. Danuta Pluta-Wojciechowska, Witold Adamczyk. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006, s. 323-336.
 43. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: O skalaniu umysłów. Przełamywanie tabu. „Anthropos?” nr 6-7, 2006, ss. 14.
 44. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Mowa kwiatów (hasło). W: Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz Żabski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 394-398.
 45. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Makatka (hasło). W: Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz Żabski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 352-354.
 46. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Flirt towarzyski (hasło). W: Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz Żabski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.163-166.
 47. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Mowa a strategie memetycznego przetrwania. Prolegomena do memetycznych studiów nad oralnością. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 10, 2006, s. 57–72.
 48. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Terry Pratchett a świat nauki. W: Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin. Red. Jacek Kolbuszewski. Agencja Wydawnicza a Linea, Wrocław 2006, s. 533–543.
 49. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Holistyczna koncepcja kultury – Wilsonowska propozycja zbliżenia humanistyki z biologią. W: Oświata i kultura na Podbeskidziu. T.2. Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 19-28.
 50. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Skąd się biorą memy? Biologia wobec problemu genezy i ontologii ideosfery. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” nr 9, 2005, s. 7-24.
 51. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Polski erotyk ludowy. W stronę genologii liberalnej. W: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Red. Adrian Mianowski, Violetta Wróblewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 47-54.
 52. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Człowiek w mieście – antropologiczne konteksty globalizacji (z Sosnowcem w tle). „Rocznik Sosnowiecki”. T.9. Miasto na koniec wieku. Red. Kazimierz Gołosz. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2001, s. 127-133.
 53. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Seksualizm ludowy w polskiej pieśni obscenicznej. W: Erotsko u folkloru Slovena: zbornik radova. Red. Dejan Ajdačić. Stubovi kulture, Belgrad 2000, s. 374-386.
 54. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Między Bogiem a prawdą…. „Teksty z Ulicy. Zeszyt folklorystyczny” nr 3-4, 1999, s. 11-14.
 55. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Ludowa mowa bezwstydna wobec kulturowej normy wstydu. W: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, s. 144-150.
 56. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Biesiada wilka czyli consummatum est. W: Oczywisty urok biesiadowania. Red. Piotr Kowalski. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 85-89.
 57. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Obrzędy ludowe (hasło). W: Leksykon erotyki. Red. Lykke Aresin, Kurt Starke. Przeł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1998, s. 215-216.
 58. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Pokładziny (hasło). W: Leksykon erotyki. Red. Lykke Aresin, Kurt Starke. Przeł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1998, s. 258-259.
 59. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Taniec ludowy (hasło). W: Leksykon erotyki.  Red. Lykke Aresin, Kurt Starke. Przeł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1998, s. 378-379.
 60. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Zaklęcia miłosne (hasło). W: Leksykon erotyki. Red. Lykke Aresin, Kurt Starke. Przeł. K. Jachimczak, R. Wojnakowski. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1998, s. 409-410.
 61. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Bliskie spotkania z Przybyszami. Między mitem a gnozą. Zeszyt folklorystyczny. Numer tematyczny „Teksty z Ulicy” nr 2, 1996, s. 27-31.
 62. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: „Ożenił się stary z młodą…”. Postać starego w pieśni ludowej. W: Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Red. Aleksander Nawarecki, Adam Dziadek. Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1995, s. 22-28.
 63. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Pewnego razu w Ameryce. Mit Ameryki w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. W: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego. Red. Stefan Zabierowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, 138-145.
 64. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Antropologia potoczna ziemiaństwa albo obywatel ziemski  w wersji romansowej (casus: Mniszkówna). W: Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy. Red. Ewa Kosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 97-109.
 65. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Dlaczego Ameryka? Podhalańskie obsesje w świetle ankiet i wywiadów, czyli etnolog w Twin Peaks. W: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1992, s. 29-36.
 66. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Ballada uliczna wobec tradycyjnej ballady ludowej. W: Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Red. Tadeusz Kłak. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992, s. 63-84.
 67. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Seksualizm ludowy w świetle obscenicznej pieśni ludowej. W: Literatura i Kultura Popularna. T.1. Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis 1340. Red. Tadeusz Żabski, Jacek Kolbuszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 24-36.
 68. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Kochankowie w pieśniach ludu polskiego: Uwodziciele. W: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy. Red. Tadeusz Kłak. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990, s. 44-63.
 69. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Kochankowie w pieśniach ludu  polskiego: Nieudacznik. “Literatura Ludowa” nr 1, 1988, s. 31-40.
 70. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Z „Rocznika badań nad pieśnią ludową”. „Literatura Ludowa” nr 3, 1987, nr 3, s. 62-66.
 71. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Z „Rocznika badań nad pieśnią ludową”. „Literatura Ludowa” nr 3, 1987, s. 122-128.
 72. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: O motywie mocnego męża w prozie Tadeusza Nowaka. W: Społeczne funkcje folkloru. Red. Ireneusz Opacki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s.93-101.
 73. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Obraz miłości we współczesnym śląskim dowcipie językowym. „Literatura Ludowa” nr 5-6, 1985, s. 65-80.
 74. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Rzecz o Alojzym Piontku. „Kultura i Społeczeństwo” z. 1, 1984, s. 103-114.
 75. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Z „Rocznika badań nad pieśnią ludową”. „Literatura Ludowa” nr 1-2, 1985, s. 109-114.
 76. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: W sprawie naukowych schwarzcharakterów rodem z baśni. Odpowiedź polemiście. „Pamiętnik Literacki” z. 3, 1984, s. 393-400.
 77. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Świat wartości kolędy życzącej. Interpretacje Piotra Caramana a teoria daru Marcela Maussa. „Literatura Ludowa” nr 6, 1983, s. 31-41.
 78. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Literatura popularna – folklor – język. „Pamiętnik Literacki” z. 2, 1983, s. 374-385.

 

Granty

Programme ORFQE Nord-Pas-de-Calais

Conseil régional Nord-Pas-de-Calais

Académie Lille

1991

uczestnik

 

PHARE Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies

Program Komisji Europejskiej. Fundusz Komisji Europejskiej „Teraz Integracja”

2001 – kierownik wniosku „O małe dotacje”.

Słownik polskiej bajki ludowej

nr 1bH15018483

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Tradycja” 1b)

kierownik grantu dr hab. Violetta Wróblewska

lata 2015-2018

uczestnik.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 1991-1994 – członek Komisji ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN w Warszawie,
 • 1991-1996 – członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
 • 1991-1993 członek Komisji ds. Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Sosnowca w Sosnowcu,
 • 2001 – członek-założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kontakt” w Krakowie,
 • 2003-2006 – wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kontakt”,
 • 2009–nadal – członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego,
 • 2009-2012 – skarbnik PTK – Oddział w Katowicach,
 • 2010-nadal – członek rzeczywisty Stowarzyszenia „Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki w Polsce”.
 • 2012-2016 – przewodnicząca PTK – Oddział w Katowicach,
 • 2014 – członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK), pracownia badawcza przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
 • 2016–nadal – wiceprzewodnicząca PTK – Oddział w Katowicach.

 

Sprawowane funkcje

 • 1989–2015 założyciel i opiekun naukowy: Koło Naukowe Kulturoznawców, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 1991–1993 wicedyrektor Instytutu Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
 • 1994–2004 kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Kultury, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 1995–2001 członek Rady Programowej Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach,
 • 1996–2004 współredaktor czasopisma „Teksty z Ulicy”,
 • 2001 członek – założyciel  Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kontakt” z siedzibą w Krakowie,
 • 2002–nadal, opiekun naukowy: Studenckie Naukowe Koło Folkloroznawców,
 • 2003-2006 wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kontakt”,
 • 2005–nadal, redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”,
 • 2009-2011 kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Filologii Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  w Katowicach,
 • 2009–2011 pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych i Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  w Katowicach,
 • 2009–2011 przewodnicząca Rady Wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  w Katowicach,
 • 2012 – redaktor Serii: Studia o Kulturze, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • 2014–nadal Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 • teoria kultury,
 • współczesne teorie kultury,
 • socjologia kultury,
 • współczesne teorie zachowań społecznych,
 • kultura i społeczeństwo,
 • folklor polski,
 • historia kultury starożytnej,
 • problemy literatury i kultury popularnej,
 • seminarium magisterskie/doktoranckie.