Beata Popczyk-Szczęsna

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna

Rok urodzenia: 1972
e-mail: beatapopczyk@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Funkcje metafory w interakcjach postaci dramatycznych na przykładzie „Emigrantów” i „Miłości na Krymie” Sławomira Mrożka.

Doktorat

Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją

Habilitacja

Najważniejsze publikacje

 1. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją, Kraków 2003.
 2. Oblicza polskiego brutalizmu. Szkic o najnowszej dramaturgii, [w]: Teatr-media-kultura,red. D. Fox, E. Wąchocka, Katowice 2006.
 3. Tekstualność i teatralność. W: Przestrzenie Teorii, 2007, z. 7.
 4. W poszukiwaniu zdarzeń. O dramaturgii Michała Walczaka, [w]: Dialog, 2007, nr 9.
 5. Zamknięci i wyobcowani. Przestrzeń subiektywna w dramacie współczesnym, [w]: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie red. V. Sajkiewicz, E. Wąchocka, Katowice 2009.
 6. Mit, mitologie, mikrohistorie w dramaturgii Janusza Głowackiego, [w]: Dramat w historii-historia w dramacie. red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, Kraków 2009.
 7. Polska w cytatach, Polska w stop-klatkach. Strategie dystancjalizacji w najnowszej dramaturgii polskiej (wybrane przykłady), [w]: Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, red. W. Baluch, Kraków 2010.
 8. „Duch, którego się szuka…” O Konradzie Andrzeja Hudziaka w spektaklu Krystiana Lupy, [w]: Etos życia-etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, cz. II, red. M. Leyko, K. Wielechowska, Łódź 2010.
  .
 9. Biblia-wzorzec i rekwizyt. O twórczości scenicznej Iwana Wyrypajewa, [w]: Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga, M. Prussak, Warszawa 2010.
 10. Dramat, [w]: Widowisko-teatr-dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Poetyka i estetyka dramatu.
 • Teoria teatru.
 • Dramaturgia polska po 1989 r.
 • Intertekstualność jako kategoria badawcza w analizie nowoczesnych i ponowoczesnych tekstów kultury.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne.
 • Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach.

Sprawowane funkcje

 • sekretarz naukowy w Zakładzie Teatru i Dramatu w INoK.
 • redaktor działu „Teatr” w internetowym serwisie kulturalnym „artPapier” (2003-2006) – http://artpapier.com.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Dramat XX wieku.
 • Poetyka dramatu.
 • Teoria teatru.
 • Wstęp do nauki o teatrze.
 • Wybrane konwencje teatru światowego.