JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Barbara Kita

dr hab. Barbara Kita

Rok urodzenia: 1970

e-mail: barbara.kita@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • teoria filmu i nowych mediów,
 • problematyka miejska,
 • tożsamość przestrzeni,
 • pejzaż filmowy,
 • tożsamość obrazu.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

Habilitacja

2014 – Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

Doktorat

2000 – Przestrzenie w kulturze audiowizualnej nowych mediów, kulturoznawstwo (literaturoznawstwo), Uniwersytet Śląski

Magisterium

1994 – Koprodukcje filmowe jako problem antropologiczny. Przykład polsko-francuski, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Widzialności krajobrazu. Red. Ilona Copik, Barbara Kita. Numer monograficzny „Studia de Cultura” nr X, 2018.
 2. Kultury obrazu – Tabu – Edukacja. Red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 3. Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, ss. 260.
 4. Barbara Kita: Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda. Uniwersytet Śląski, Oficyna Naukowa WW, Katowice 2013, ss. 258.
 5. Pamięć kina. Red. Barbara Kita, Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2013, ss. 239.
 6. Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Red. Barbara Kita. Rabid, Kraków 2006, ss. 236.
 7. Barbara Kita: Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów. Rabid, Kraków 2003, ss. 137.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Barbara Kita: Pornografia u Godarda. W: Kultury obrazu – Tabu – Edukacja. Red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 2. Barbara Kita: Pejzaż w mediach Chrisa Markera. W: „Studia de Cultura” nr X, 2018.
 3. Barbara Kita: A Humanist in the World of Bio-Techno-Logy. „CyberEmpathy” nr 1, 2016, b.p.
 4. Barbara Kita: Pejzaż refleksyjny. W: Przestrzeń w kulturze współczesnej T1. Literatura. Teatr. Film. Red. Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 337-347.
 5. Barbara Kita: Uśmiech kota. O twórczości Chrisa Markera. W: „Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies” nr 2, 2016.
 6. Barbara Kita: W postkolonialnej Europie. „Kwartalnik Filmowy” nr 95, 2016, s. 243-248.
 7. Barbara Kita: Portret potrójny: Godard, Saura, Scola. W: Kino Hanny Schygulli. Red. Andrzej Gwóźdź. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 217-237.
 8. Barbara Kita: Immemory (1997) Chris Marker. W: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, s. 105-110.
 9. Barbara Kita: Hanna Schygulla z pasją reżysera w tle – studium aktorki. W: Urok melancholii: dziewięć spotkań z Hanną Schygullą. Red. Andrzej Gwóźdź. Instytucja Filmowa Silesia Film, Katowice 2014, s. 107-123.
 10. Barbara Kita: Historie kina JLG: Historia XX wieku, metodologia sztuki  i teoria kina. „Kwartalnik Filmowy” nr 85, 2014, s. 62-72.
 11. Barbara Kita: Strategie obrazu. O „adaptacjach” Jean-Luc Godarda. „Studia de Cultura” nr V, 2013, s. 152-161.
 12. Barbara Kita: Ciało mima, głowa Meduzy, fantazje Disneya. „Kultura Współczesna” nr 4, 2012, s. 193-197.
 13. Barbara Kita: Pamięć kina – kino pamięci. W: Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie. Red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski. Officyna, Łódź 2011, s. 157- 166.
 14. Barbara Kita: Obraz(y) u Godarda. W: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych. Red. Violetta Sajkiewicz. Akademia Sztuk Pięknych, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, s. 149-157.
 15. Barbara Kita: Na „marginesie” filmu: Jean-Luc Godard jako teoretyk. W: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź.  Universitas, Kraków 2010, s. 381-396.
 16. Barbara Kita: Godard bez granic. W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź (współredakcja: Magdalena Kempna-Pieniążek). Śląsk, Katowice 2010, s. 179-189.
 17. Barbara Kita: Autobusy i tramwaje – rzecz o podróżowaniu  w mieście. W: Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast. Red. Ewa Rewers, Agata Skórzyńska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 335-345.
 18. Barbara Kita: Technologie prędkości. Zapiski na marginesie lektury Paula Virilia. W: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Red. Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Kosińska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 143-153.
 19. Barbara Kita: Przełomowe filmy w subiektywie Piotra Zawojskiego. „Kwartalnik Filmowy” nr 66, 2009, s. 222-226.
 20. Barbara Kita: Czy Europa marzy o (wspólnej) tożsamości? W: Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Red. Barbara Kita. Rabid, Kraków 2006, s. 9-20.
 21. Barbara Kita: Ślepota w dobie obrazów technologicznych. W: Przestrzeń sztuki. Obrazy, słowa, komentarze. Red. Maria Popczyk. Akademia Sztuk Pięknych, Katowice 2005, s. 179-185.
 22. Barbara Kita: Miłość, macierzyństwo i… – czyli o jednym filmie Lei Pool. W: Reżyserki kina – tradycja i współczesność. Red. Małgorzata Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 135-149.
 23. Barbara Kita: Od automobilności do (auto)wizualności. W: Umysł-ciało-sieć. Red. Edyta Stawowczyk-Tsalawoura, Wojciech Chyła. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 61-73.
 24. Barbara Kita: W pułapce koprodukcji? ”Niemieckie” filmy Andrzeja Wajdy”. W: Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2004, s. 369-378.
 25. Barbara Kita: Podróżować: jeździć-widzieć-myśleć. „Er(r)go” nr 5, 2002, s. 43-51.
 26. Barbara Kita: Telewizyjny palimpsest. „Kwartalnik Filmowy” nr 35-36, 2001, s.152-159.
 27. Barbara Kita: Człowiek w (między)przestrzeniach. „Kultura Współczesna” nr 1-2, 2000, s. 213-220.
 28. Barbara Kita: Papier-nośnik-medium. W: Słowo w kulturze mediów. Red. Zbigniew Suszczyński. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 63-71.
 29. Barbara Kita: Pasaże transdyscyplinarne. „Kultura Współczesna” nr 3, 1999, s. 28-35.
 30. Barbara Kita: Wokół telewizji. Uwagi o przestrzeni. W: Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak. Trans Humana, Białystok 1998, s. 284-293.
 31. Barbara Kita: Uwagi o tożsamości kulturowej w aspekcie mediów audiowizualnych. W: Ponowoczesność a tożsamość. Red. Bożena Tokarz, Stanisław Piskor. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Katowice 1997, s. 125-134.

 

 

Inne

 1. Barbara Kita: Europejskie widokówki filmowe – wprowadzenie. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Magdalena Kempna-Pieniążek, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 7-26.
 2. Barbara Kita: Zanurzony w Violi. „Opcje” nr 1-2, 2016, s. 139-142.
 3. Barbara Kita: Smak(i) filmu. „Opcje” nr 3, 2008, s. 28-34.
 4. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego): Philippe Dubois, Wideo wobec kina: przesunięcia estetyczne. „Opcje” nr 2, 2002, s. 27-35.
 5. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego): Paul Virilio, Maszyna widzenia. W: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 2001, s. 39-62.
 6. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego): Jean Baudrillard, Porządek symulakrów. W: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 2001, s. 63-78.
 7. Barbara Kita: ’Geneva’ Petera Greenawaya. Zmediatyzowana wizja miasta. „Opcje” nr 2-3, 2000, s. 21-26.
 8. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego): Rene Berger, Od telewizji-żywicielki do telewizji-pierwotnej. „Kultura Współczesna” nr 3, 1999, s. 21-27.
 9. Barbara Kita: Film polsko-francuski. „Opcje” nr l, 1999, s. 25-30.
 10. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego): Rene Berger, Restrukturyzacja mitu. W: Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 1998, s. 109-124.
 11. Barbara Kita (tłumaczenie z języka francuskiego i angielskiego, współautor: Edyta Stawowczyk): Alain Renard, Obraz cyfrowy albo technologiczna katastrofa obrazów. W: Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 1998, s. 331-340.

Granty

Nazwa: Sztuka miasta – miasto w sztuce (Art of a city – city in art)

Nr grantu: 3818/H03/2007/32

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Rewers

Udział: dr hab. Barbara Kita

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czas realizacji: 2007-2010

 

Stypendium Konfederacji Helweckiej we Fryburgu

Czas realizacji: 1995-1996.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Zarząd)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wstęp do medioznawstwa,
 • wiedza o telewizji,
 • estetyka filmu i nowych mediów,
 • kino współczesne,
 • intermedialność w kulturze,
 • kino: sztuka-technologia-ideologia,
 • dyskursy widzialności: kino i fotografia,
 • film i nowe media w kulturze,
 • współczesna kultura audiowizualna,
 • seminarium magisterskie.