JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Antonina Szybowska

dr Antonina Szybowska

Rok urodzenia: 1973
e-mail: ant.szybowska@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Suita Symfoniczna „Planety” Gustava Holsta (Topos planet w muzyce).

Doktorat

Język gestów i postaw pozawerbalnych w Kościele rzymsko-katolickim po Soborze Watykańskim II

Najważniejsze publikacje

 1. Czeska tradycja muzyczna do II połowy XIX wieku, w: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, red. J. Zarek. Katowice 2002, s. 348-355.
 2. Ars celebrandi – sztuka w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. "Świat i Słowo" 2004, nr 2, Bielsko-Biała, s. 103-117.
 3. Homo liturgicus – „antropologiczny zwrot” w opisach eklezjalnych po Soborze Watykańskim II. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska. Katowice 2005, s. 136-145.
 4. Postawy w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego. W: Rytuał – język – religia. Materiały z konferencji 17-19 maja 2004 r. Red. R. Zarębski. Łódź 2005, s. 519-538.
 5. Muzyka i mit. Topos planet w muzyce (na przykładzie suity symfonicznej „Planety” Gustava Holsta. W: „Antrophos?” Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego nr 4-5 (4-5) 2005. http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB3.htm.
 6. O kontrafakturach, missae parodiae i „wędrujących melodiach” w muzyce (nie tylko) dawnej. W: „Teksty z ulicy” nr 10. Zeszyt memetyczny. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚ w Katowicach, pod. red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpraca Michał Noszczyk, Katowice 2006.
 7. Symbol i znak – problemy interpretacyjne język sakralnego religii rzymsko-katolickiej. W:Świat Słowian. Rozprawy Naukowe Wydziały Humanistyczno-Społecznego ATH. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała 2006, ss. 267-277.
 8. Liczba pojedyncza czy mnoga? Kilka uwag o definicji i naturze muzyki. W:Wiedza o kulturze w szkole. Skrypt dla studentów i nauczycieli. Red. A. Gomóła i E. Dudka. Katowice, Wydawnictwo UŚ. Katowice 2007.
 9. Żywe czy martwe? O ewolucji warstwy melodycznej polskich pieśni religijnych. Współautor: Paweł Wąsowicz. "Teksty z ulicy" nr 11. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚ w Katowicach, pod. red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2007.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Semiotyka zachowań pozawerbalnych.
 • Antropologia i filozofia religii.
 • Lingwistyka kulturowa.
 • Europejska kultura muzyczna.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Sprawowane funkcje

 • założyciel i Kierownik Artystyczny Chóru Duszpasterstwa Akademickiego, Sosnowiec 2000-2006.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Antropologia filozoficzna.
 • Lingwistyka kulturowa.
 • Filozofia kultury.
 • Historia kultury Europy.
 • Europejska kultura muzyczna (zajęcia autorskie).
 • Antropologia religii.