JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Anna Maj

dr Anna Maj

Rok urodzenia: 1978
e-mail: anna.maj@us.edu.pl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Maj

Academia.edu: https://silesian.academia.edu/AnnaMaj

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • antropologia mediów,
 • antropologia Sieci,
 • komunikacja kulturowa i medialna,
 • antropologia obrazu i socjologia wizualna,
 • teoria i historia podróży,
 • psychologia percepcji,
 • komunikacja masowa,
 • komunikacja wizualna i teoria designu,
 • użyteczność i dostępność w projektowaniu.

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

2006 – Podróżowanie jako specyficzne doświadczenie percepcyjne w perspektywie komunikacyjnej, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magisterium

2002 – Labirynty hiperprzestrzeni. O formach i znaczeniu meandra w kulturze, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Najważniejsze publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Anna Maj: Media w podróży. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008 [2010], ss. 320.
 2. Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy. Ed. Anna Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, ss. 272.
 3. Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web. Ed. Anna Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2013, ss. 182. [eBook].
 4. Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów. Red. Anna Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011 [eBook], ss. 143.
 5. Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Eds. Daniel Riha, Anna Maj. Rodopi, Amsterdam-New York 2010, ss. 195.
 6. Digital Memories. Exploring Critical Issues. Eds. Anna Maj, Daniel Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009 [eBook], ss. 227.
 7. The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Eds. Daniel Riha, Anna Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009 [eBook], ss. 219.
 8. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, ss. 304.
 9. Amatorzy kontra profesjonaliści? Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej. Red. Anna Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 1. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009 [eBook], ss. 117.

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Przemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze. „Teksty z Ulicy: Zeszyt Memetyczny” 2017, nr 18, ss. 16.
 2. Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania. „Państwo i Społeczeństwo” 2017, nr 3,  s. 85-103.
 3. Przechwytywanie danych: sztuka nowych mediów i cyberaktywizm jako narzędzia oporu wobec kontroli systemów inteligentnych. Wybrane strategie komunikacyjne. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2017, nr 1-2, ss. 14.
 4. From Cyberbricoleurs through CyberLeaders to Cyborgs: Emerging Artistic Strategies and Possible Tactics of Reception. “Transformations–An Interdisciplinary Journal” („Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”), 2016, nr 3-4 (90-91), s. 147-164.
 5. Definiowanie miasta i miejsca w wizjach architektonicznych. Rozważania na przykładzie Zakopanego i Manhattanu. „Anthropos?” 2015, nr 24, s. 65-78.
 6. The role of retention and data analysis in the ubicomp paradigm. “Transformations–An Interdisciplinary Journal” („Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”) 2014, nr 3-4 (82-83), s. 24-45.
 7. Designing Everyday Life in Sentient City: Privacy, Control and Ubiquitous Technologies. In: Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy. Ed. A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, p. 43-65.
 8. Transgresje zmysłów w epoce augmentacji technologicznej. Design for all i assistive technologies. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 131-140.
 9. Noosphere Reframed: Communication and Cybersociety in the Times of Sentient City, Blogjects and Ubicomp Paradigm. In: Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web. Ed. A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2013, s. 15-26.
 10. Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją. W: Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012, s. 181-198.
 11. Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
 12. Derrick de Kerckhove, Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski: Labyrinths of Memory, History and Identity / Labirynty pamięci, historii i tożsamości. W: Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939-2009 / Memory Labyrinth. Faces of Evil 1939-2009. Wydawnictwo Ars Cameralis Silesiae Superioris i Wydawnictwo BWA w Katowicach, Katowice 2011, s. 8-29.
 13. Cyfrowa pamięć turystów high-tech i media w podróży. Twittowanie i globalhood. „Kultura Popularna”, nr 3-4 (29-30) 2010, s. 58-65.
 14. Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. Anthropological Reflections on the Change of Communication Paradigm. In: The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction. Ed. J.J. Copeland. Inter-disciplinary Press, Critical Issues Series, Oxford 2011, s. 79-87.
 15. Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552.
 16. Anthropology of Accessibility. Further Reflections on the Perceptual Problems of Human-Computer Interactions, [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Ed. D. Riha, A. Maj. Rodopi, Amsterdam-New York, GA 2010, s. 25-40.
 17. Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media: Twittering and Globalhood. In: Digital Memories. Exploring Critical Issues. Ed. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 209-218 [eBook].
 18. Anthropology of Accessibility. The Perceptual Problems of Human-Computer Interactions, [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 97-106 [eBook].
 19. Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 143-168.
 20. Folksonomy as the Order of Knowledge. Towards the Ubiquitous Networked Society. W: Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Kulturelle Vielfalt und neue Medien. Hg. G. Banse,  M. Wieser, R. Winter. Trafo Verlag, Berlin 2009, s. 215-222.
 21. Keitai marginalia jako sens komunikacji. „Kultura Współczesna” 2008, nr 4 (58), s. 117-127.
 22. Cyber-Communities in Their Quest for Free Culture. User-Generated Content Portals in the Anthropological Perspective [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Humanity in Cybernetic Environments. Ed. D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2010, s. 227-236, [e-book].
 23. Ecosystem of Knowledge: Strategies, Rituals and Metaphors in Networked Communication [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Frontiers of Cyberspace. Ed. D. Riha. Series: At the Interface / Probing the Boundaries. Rodopi, Amsterdam-New York 2012, s. 191-205.
 24. Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 119-127.
 25. Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspekty Web 2.0. W: COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 390-395.
 26. Transformacje wiedzy. Idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia, „Transformacje”, nr 2007-2008 (51-57), s. 181-197.
 27. Samoświadomość podróżnika. Kapuściński i jego dekonstrukcja własnego doświadczenia. (Rozważania nad komunikacją międzykulturową). W: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 237-244.
 28. Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego. W: Ideologie w słowach i obrazach. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Oblicza komunikacji 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 227-234.
 29. Oko podróżujące: dwa doświadczenia percepcyjne. O roli mediów w podróży. W: Nowa audiowizualność nowy paradygmat kultury? Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 101-110.
 30. Labirynt ponowoczesny (rzecz o nowej architekturze i filmach Greenawaya). W: Wolne gry. Z problemów kultury współczesnej. Red. T. Miczka. Wyd. Para, Katowice 2007, s. 130-149.
 31. Czy patrzenie jest towarem? Wpływ nowych mediów na współczesne doświadczenie percepcji–komunikacji–konsumpcji. W: Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T II. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska. Seria: Język a komunikacja 12. Wyd. Krakowskie Towarzystwo Tertium, Kraków 2006, s. 495-507.
 32. W króliczej jamie, czyli  „Matrix” jako film–labirynt. W: Umysł ciało sieć. Red. W. Chyła, E. Stawowczyk-Tsalawoura. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005, s. 73-86.
 33. Opowieści o raju: język nowych mediów, podróże i turyści (o perswazji w mediach). W: Język @ multimedia. Red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2005, s. 110-122.
 34. Internet a nowa sztuka podróżowania (ujęcie kulturoznawcze). W: Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Wyd. Algraf, Elbląg 2004, s. 169-185.
 35. Palimpsest urbanistyczno–kulturowy. O złożoności krymskiego miasta Kercz. „Teksty z Ulicy. Zeszyty Kulturoznawcze” 2004, nr 8, s. 41-57.
 36. Gadżetologia współczesnego kina. Raport mniejszości prawie idealna wersja przyszłości. „Kultura Popularna” 2004, nr 2, s. 45-50.

 

Inne publikacje

 1. „Chmury wyobraźni i ładunki informacji”. Prolegomena do fotografii kolonialnej, „Opcje” czerwiec 2008, nr 2 (71), s. 36-41.
 2. The Future As Everydayness. In: Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web. Ed. A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2013, s. vii-xii. [eBook].
 3. Cyberculture: Life as Paradox. In: Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy. Ed. A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, ss. vii-xiii.
 4. Narodziny Nowego Człowieka? Wprowadzenie. W: Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów. Red. A. Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011 [eBook], s. 4-10.
 5. Sztuka w epoce partycypacji. „Kultura Współczesna” 2012, nr 2 (73), s. 143-150 [recenzja].
 6. Cyberogród [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. W: Katowice – Miasto Ogrodów. Pr. zbiorowa. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Katowice 2010.
 7. Introduction [współautor: Daniel Riha]. In: Digital Memories. Exploring Critical Issues. Ed. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s.1-9 [eBook].
 8. Introduction [współautor: Daniel Riha]. In: The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Ed. D. Riha, A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. ix-xv. [eBook].
 9. Amatorzy kontra profesjonaliści. Wprowadzenie. W: Amatorzy kontra profesjonaliści? Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej. Red. A. Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej nr 1. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009. [eBook].
 10. Derrick de Kerckhove: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia [tłumaczenie z języka angielskiego]. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
 11. Discourses on Media, Culture and Anthropology of the Web. Derrick de Kerckhove interviewed by A. Maj and M. Derda-Nowakowski. „NETLORE. Media/Anthropology/Design” 2006, no 1-2.
 12. Nowe podróżowanie i nowe o nim pisanie. „Opcje” 2003, nr 4–5, s. 34-37.
 13. Tadeusz Miczka: The Glocalization of National and Cultural Identity.  [tłumaczenie na język angielski] In: Netzbasierte  Kommunikation Identität und Gemeinschaft. Red. U. Nicanor, A. Metzner-Szigeth, Trafo Verlag. Berlin 2006, s. 287-296.
 14.  Jakub Zajdel: Hypertextual Structure of Polish Internet Film Portals. [tłumaczenie na język angielski] In: Informationsgesellschaft und Kultur. Internet Globale Kommunikation Identität. Red. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk. Trafo Verlag, Berlin 2006, s. 97-106.
 15. Andrzej Kiepas: Ethics of Science and Technology and Changes of Their Rationality.  [tłumaczenie na język angielski] W: „Teorie viedy / Theory of Science” nr 3. Praga 2006, s. 55-66.
 16. Tadeusz Miczka: The Cinema in Labyrinths of Freedom. Polish Feature Film after 1989.  [tłumaczenie na język angielski] In: „Kinema”. Spring 2007.
 17. Tadeusz Miczka: New Media as New Forms of Political Communication and New Forms of ‘Disciplining Technology of Power’,  [tłumaczenie na język angielski] “Transformacje”, Special Issue 2006-2007, p. 297-306.
 18. Tadeusz Miczka: Theatre on the Internet – the Internet in Theatre,  [tłumaczenie na język angielski] „Transformacje”, Special Issue 2010 (druk 2011), s. 268-280.

Granty

Tytuł: The Borders of Digital Arts

Jednostka przyznająca grant: Inter-Disciplinary.Net (Oxford)

Kierownik: dr Anna Maj

Czas realizacji: 2015-2016

 

Tytuł: Cybercultures – Digital Memories

Jednostka przyznająca grant: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Numer grantu: 1629/J08

Kierownik projektu: dr Anna Maj – kierownik projektu

Czas realizacji: 2008-2009

 

Tytuł: Dni Nowych Mediów: Kody McLuhana

Jednostka przyznająca grant: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nr NN- 650-39/2008, BW-02-1007-168-08, umowa z MKiDN nr 1840/2008/ FPK/DS

Kierownik projektu: dr Anna Maj

Czas realizacji: 2008-2009

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 

 • 2007 członek International American Studies Association (IASA),
 • 2008-2016 członek Cyber Hub Steering Group, Inter-Disciplinary Net,
 • od 2011 członek Internet Society,
 • od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej,
 • od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, skarbnik Śląskiego Oddziału PTBFM.

Sprawowane funkcje

 

 • 2012-2016, 2016-2020 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze,
 • 2015-2016 project leader projektu Digital Arts w Inter-Disciplinary Net, Oxford,
 • 2008-2016 członek Rady Naukowej Cyber Hub w Inter-Disciplinary Net, Oxford,
 • 2011-2015 Zastępca Prezesa stowarzyszenia Instytut Mediów w Katowicach,
 • 2008-2010 koordynator projektu Dni Nowych Mediów.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • antropologia mediów,
 • komunikacja audiowizualna (nowe media i multimedia),
 • kultura multimedialna,
 • wybrane zagadnienia komunikacji społecznej,
 • interfejsy w kulturze,
 • komunikacja masowa,
 • media w przestrzeni miasta,
 • seminarium magisterskie.