Anna Maj

dr Anna Maj

Rok urodzenia: 1978
e-mail: anna.maj@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

2002 – Labirynty hiperprzestrzeni. O formach i znaczeniu meandra w kulturze

Doktorat

2006 – Podróżowanie jako specyficzne doświadczenie percepcyjne w perspektywie komunikacyjnej

Najważniejsze publikacje

 1. Media w podróży. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008 [2010], ss. 320 [monografia autorska].
 2. Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Eds. D. Riha, A. Maj. Rodopi, Amsterdam-New York 2010, ss. 195.
 3. Digital Memories. Exploring Critical Issues. Eds. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 227.
 4. The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Eds. D. Riha, A. Maj. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 219.
 5. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, ss. 304.
 6. Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
 7. Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. Anthropological Reflections on the Change of Communication Paradigm. In: Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction. Ed. J.J. Copeland. Inter-Disciplinary Press, Critical Issues Series, Oxford 2011, s. 79-87.
 8. Anthropology of Accessibility. Further Reflections on the Perceptual Problems of Human-Computer Interactions [współautor: Michał Derda-Nowakowski]. In: Practices in Cyberculture and Social Networking. Eds. D. Riha, A. Maj. Rodopi, Amsterdam-New York, GA 2010, s. 25-40.
 9. Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media: Twittering and Globalhood. In: Memories. Exploring Critical Issues. Eds. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 209-218.
 10. Folksonomy as the Order of Knowledge. Towards the Ubiquitous Networked Society. W: Zukunft der Informationsgesellschaft. Kulturelle Vielfalt und neue Medien. Hg. G. Banse, M. Wieser, R. Winter. Trafo Verlag, Berlin 2009, s. 215-222.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Antropologia mediów
 • Antropologia Sieci
 • Komunikacja kulturowa i audiowizualna
 • Antropologia obrazu i socjologia wizualna
 • Teoria i historia podróży
 • Psychologia percepcji
 • Komunikacja masowa
 • Komunikacja wizualna i teoria designu
 • Użyteczność i dostępność w projektowaniu

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 2007 członek International American Studies Association (IASA)
 • Od 2008 członek Cyber Hub Steering Group, Inter-Disciplinary Net
 • Od 2011 członek Internet Society

Sprawowane funkcje

 • Od 2008 koordynator projektu Dni Nowych Mediów.
 • 2006-2012 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Kulturowej.
 • Od 2006 webmaster serwisu internetowego Zakładu Komunikacji Kulturowej.
 • 2008-2011 opiekun praktyk studenckich na studiach dziennych.
 • Od 2008 członek Rady Naukowej Cyber Hub w Inter-Disciplinary Net, Oxford.
 • Od 2011 Zastępca Prezesa stowarzyszenia Instytut Mediów w Katowicach.
 • Od 2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. Studiów Niestacjonarnych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Antropologia mediów.
 • Analiza zachowań komunikacyjnych.
 • Komunikacja audiowizualna.
 • Nowe media i multimedia.
 • Kultura multimedialna.
 • Komunikacja kulturowa I i II.
 • Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej.
 • Wstęp do badań procesów komunikacyjnych.
 • Edukacja medialna.
 • Komunikacja intermedialna.
 • Przedmiot specjalizacyjny (komunikacja masowa, komunikacja wizualna).
 • Seminarium magisterskie.