JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Anna Gomóła

dr hab. Anna Gomóła

ur. 1969

e-mail: anna.gomola@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teoria kultury,
 • historia kultury i historie kultur,
 • antropologia nauki,
 • historia nauk o kulturze,
 • czas jako zjawisko kulturowe,
 • antropologia literatury dla dzieci i młodzieży.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Habilitacja

2012: Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”,  Wydział Filologiczny UŚ, kulturoznawstwo.

 

Doktorat

1999: Zmiana kulturowych standardów polskiej obyczajowości rodzinnej w literaturze dla młodzieży drugiej połowy XX wieku, Wydział Filologiczny UŚ, literaturoznawstwo.

 

Magisterium

1994: Gafa jako zjawisko kulturowe, Wydział Filologiczny UŚ, kulturoznawstwo.

1992: Miś misiowi nierówny… Wokół Kubusia Puchatka i Misia Uszatka, Wydział Filologiczny UŚ, filologia polska.

 

Wybrane publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Anna Gomóła: Jan Michał Witort – wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”. Wyd. Exemplum, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poznań–Katowice 2011, ss. 336.
 2. Anna Gomóła: Jan Witort. Przyczynek do dziejów kontaktów śląsko-żmudzkich. Wyd. Gnome, Katowice 2007, ss. 43.
 3. Anna Gomóła: Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss. 166.
 4. Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna Gomóła, Kamila Gęsikowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 188.
 5. Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 344.
 6. Jan Aleksander Karłowicz, tom monograficzny „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4, red. Anna Gomóła, Adam Pisarek, ss. 328.
 7. Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red.  Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wydawnictwo grupakulturalna.pl, Katowice 2013, ss. 267.
 8. Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Kądziela, Wydawnictwo i-Press, Będzin 2011, ss. 136.
 9. Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red.  Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 216.
 10. Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 321.
 11. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red.  Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 436.
 12. Konstanty Ildefons Gałczyński – znany i nieznany. Szkice i rozprawy. Red.  Anna Gomóła, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005, ss. 138.
 13. Między Bambolandią i Jeżycjadą. Małgorzaty Musierowicz makro- i mikro-kosmos. Red.  Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpraca Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 216.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Anna Gomóła: Kindred, Alien, Other in the Analysis of Jan Michał Witort’s Memoir. “Logos” nr 92, 2017, s. 112–119.
 2. Anna Gomóła: Nieśmiertelna dusza, rytmiczne oddychanie i posłannictwo narodu. O podręczniku Wincentego Lutosławskiego. W: Joga w kontekstach kulturowych 2. Red.  Anna Gomóła i Kamila Gęsikowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 93–120.
 3. Anna Gomóła: Inspiracje i innowacje. Wincenty Lutosławski i jego wczesne koncepcje wychowania narodowego. W: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych . Red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 11. Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 215–234.
 4. Anna Gomóła (współautor: Ewa Kosowska): Od wstydu do obciachu. W: Strach, wstręt, wstyd i inne fobie. Red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska. Seria: „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 9–20.
 5. Anna Gomóła (współautor: Ewa Kosowska): O kradzieżach, pożyczkach i zadłużeniach (z darem w tle). W: Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku. Red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11–29.
 6. Anna Gomóła [współautor: Ewa Kosowska]: Importowane imponderabilia. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2, 2016, s. 219–230.
 7. Anna Gomóła: Dziedzictwo kultury niematerialnej – między zatratą a spektaklem. W: Дзясятыя Танкаўскія чытанні (да Года культуры ў Беларусі). Зборнік навуковых артыкулаў. Red. В. Д. Старычонак, І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц. БГПУ, Мінск 2016, s. 65-70.
 8. Anna Gomóła (współautor: Marek Pacukiewicz): Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? W: Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 7–17.
 9. Anna Gomóła: „Wstyd w kulturze” – konteksty. Autobiograficznie. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 136–154.
 10. Anna Gomóła: Kształcenie nauczycieli wiedzy o kulturze. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 223–236.
 11. Anna Gomóła (współautor: Ewa Kosowska): Dziedzictwo kultury jako problem społeczny, naukowy i dydaktyczny. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 237–248.
 12. Anna Gomóła: Saga rodu Borejków. Przestrzenie i przedmioty. „Studia z Kultury Popularnej” nr 1, 2016, http://fundacja-ikp.pl/studia/91/; artykuł jest zmienioną wersją szóstego rozdziału książki Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty „Jeżycjady”. Katowice 2004.
 13. Anna Gomóła (współautor: Ewa Kosowska): Osobowościowe podstawy kultury naukowej. Red. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 261–267.
 14. Anna Gomóła (współautor: Małgorzata Rygielska): Poradnik dla osób, wybierających książki dla dzieci i młodzieży. O pewnych aspektach pedagogicznej działalności Jana Karłowicza. „Laboratorium Kultury” nr 4, 2015, s. 89–132.
 15. Anna Gomóła (współautor: Marek Pacukiewicz): Laboratorium w pracowni: Chata polska AD 2015. Rekonesans. „Laboratorium Kultury” nr 4,  2015, s. 195–213.
 16. Anna Gomóła: Etos polskiego badacza kultury w drugiej połowie XIX wieku. W: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem. Red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 245–259.
 17. Anna Gomóła: Od pragnienia do potrzeby. Kilka uwag na marginesie Naukowej teorii kultury, w: Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu. Red. Wojciech Burszta, Andrzej Kisielewski. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 321–328.
 18. Anna Gomóła: Zatargi, waśnie, konflikty – rekonesans leksykalny. W: Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej. Red. Katarzyna Łeńska-Bąk. Seria: „Stromata Anthropologica” 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 15–32.
 19. Anna Gomóła: Sieci wyobrażeniowe – pomiędzy kulturą a człowiekiem. W: Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze. Red. Mariusz Gołąb, Natalia Schiller. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoła Filmowa w Łodzi, ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2015, s. 26–33.
 20. Anna Gomóła: Sarmacki konterfekt w poezji Jacka Kowalskiego. W: Česká a polská poezie po roce 1989 / Poezja czeska i polska po 1989 roku. Sborník z mezinárodní vědecké konference / Materiały z międzynarodowej  konferencji naukowej. Red. Jan Heczko, Libor Martinek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, s. 285–292.
 21. Anna Gomóła: Hamlet na katowickim rynku. W: Divadlo v ĉeské a polské literaturę / Teatr v literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konference / Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Opava 15. – 16. listopadu 2005 / Opawa 15-16 listopada 2005. Red. Libor Martinek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, s. 131–138.
 22. Anna Gomóła (współautor: Małgorzata Rygielska): Tekst kultury jako narzędzie badawcze, w: Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal. Wydawnictwo DiG, Wrocław 2014, s. 231–244.
 23. Anna Gomóła: Problems with starość (age). On natural and scientific categories. W: Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Red. Stella Grotowska, Iwona Taranowicz. Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 37–45.
 24. Anna Gomóła: Poza centrum, ale w środku. O książkowym debiucie Zbigniewa Brzozowskiego. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3: Przeglądy i interpretacje. Red. Elżbieta Dutka, Grażyna Maroszczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 97–112.
 25. Anna Gomóła: Podwójna ucieczka Wuja Truja (i inne eskapady), czyli dlaczego się ucieka. W: Ucieczka. Język, kultura, literatura. Red. Paulina Biczkowska, Karolina Cierzan, Joanna Ginter, Joanna Wróbel. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 141–155.
 26. Anna Gomóła: Na początku był zachwyt. Młody Krzywicki czyta Morgana. „Laboratorium Kultury” nr 3, 2014, s. 83–113.
 27. Anna Gomóła: Starość: kategoria naukowa czy wyobrażenie kulturowe. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 12–32.
 28. Anna Gomóła, Jak być starym? Instrukcja. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 217–240.
 29. Anna Gomóła (współautor: Małgorzata Rygielska): Od Redaktorek/From Editors. W: Starość jako wyobrażenie kulturowe. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska. Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2013, s. 8–11.
 30. Anna Gomóła (współautor: Ewa Kosowska): Kuchnia w Biszkeku, „Laboratorium Kultury” nr 2, 2013, s. 13–26.
 31. Anna Gomóła: Киргизы в коллективном представлении поляков в XIX -нач. ХХ вв. Przeł. Oksana Małysa. «Вестник КРСУ», cпециальный выпуск, 2013, s. 223–231.
 32. Anna Gomóła: Kulturowa rola pamięci i jej historia utrwalona w polszczyźnie. W: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 6. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 61–74.
 33. Anna Gomóła: Dzieło literackie wobec wydarzeń historycznych. Losy Katarzyny Radziejowskiej w polskiej prozie XX wieku. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Elżbieta Dutka, Marta Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 149–164.
 34. Anna Gomóła: Dlaczego Tatusiowie piszą pamiętniki? Prolegomena. O opowieści pozornie niepoważnej. W: Strony autobiografizmu. Red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk, Anna Witkowska. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 408–415.
 35. Anna Gomóła: Badanie i ochrona dziedzictwa kultury w XIX i XX w. – prolegomena. W: W poszukiwaniu tożsamości. Red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Raczyńska-Skorupska. Seria: „Język. Religia. Tożsamość” VIII. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012,  s. 77–102.
 36. Anna Gomóła: O obrazach świata. W: Wizjer. Od kultury obrazu do obrazu w kulturze. Red. Adam Pisarek. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012, s. 12–30.
 37. Anna Gomóła: Człowiek i drzewo – refleksje o podobieństwie i upodobaniach. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” z. 4 (29), 2011, s. 106–113.
 38. Anna Gomóła: Muminki i morze. O dalekich wyprawach, podczas których trzeba odkrywać siebie. W: Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów. Red. Piotr Kurpiewski, Tadeusz Stegner. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 537–547.
 39. Anna Gomóła: Tradycyjna kuchnia i dyskurs gastronomiczny. W: Tradycja w kontekstach kulturowych. Red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 4. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 177–186.
 40. Anna Gomóła (współautor: Małgorzata Rygielska): Prawo i prawa. W: Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Małgorzata Kądziela. Wydawnictwo i-Press, Będzin 2011, s. 21–36.
 41. Anna Gomóła: Autoportret i autobiografia. Rozmyślania nad pewnym przypadkiem. W: Czas na interdyscyplinarność. Człowiek nosi swoją twarz: twarze, portrety, maski. Forum III. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Artystyczny w Cieszynie. Instytut Sztuki. Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej, Cieszyn 2010, s. 29–38.
 42. Anna Gomóła: Polak w rosyjskiej szkole – analiza pewnego przypadku. W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne. Red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 195–206. Wersja poprawiona i rozszerzona: Dmowski – Żeromski – Witort, czyli dyskusja no rosyjskiej szkole. W: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Red. Jan Jakóbczyk, Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Magdalena Piekara. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 272–300.
 43. Anna Gomóła: Tradycja, dziedzictwo, dorobek – rekonesans terminologiczny. W: Tradycja: wartości i przemiany. Red. Jan Adamowski, Józef Styk. Seria: „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana”, t. 1. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 11–17.
 44. Anna Gomóła: Opis domu poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako przyczynek do rozważań nad znaczeniami ‘domu’ i ‘domowości’. W: Dům v českè a polskè literatuře/Dom w literaturze czeskiej i polskiej. Red. Libor Martinek. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, s. 114–123.
 45. Anna Gomóła: Historia kultury polskiej jako problem teoretyczny i dydaktyczny. „Postscriptum Polonistyczne” nr 2, 2008, s. 149–157.
 46. Anna Gomóła: The Space of Garden – The Space of Mediation. W: Space of a Garden – Space of  Culture. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2008, s. 35–49. Wersja w języku polskim: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń mediacji. W: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Universitas, Kraków 2008, s. 41–56.
 47. Anna Gomóła: Za co kochamy Małgorzatę Musierowicz. Prolegomena. W: Moja Musierowicz. O twórczości autorki „Jeżycjady”. Red. Przemysław Dakowicz, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2008, s. 35–44.
 48. Anna Gomóła: Przeciw naturze i kulturze. Transseksualizm a wstyd. W: Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 48–69.
 49. Anna Gomóła: Anatomia wstydu, czyli Opowiadanie o niewidzialnym dziecku. W: Wstyd w kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 147–160.
 50. Anna Gomóła: Pejzaż śląski czyli jaki? W: Czas na interdyscyplinarność. Człowiek jest w drodze: pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Forum II. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Wydział Artystyczny w Cieszynie, Instytut Sztuki, Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej, Cieszyn 2008, s. 55–67.
 51. Anna Gomóła: Wybrane zagadnienia teorii kultury. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 1539.
 52. Anna Gomóła: Historia kultury polskiej jako historia dziedzictwa. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 95114.
 53. Anna Gomóła: Elżbieta Dutka, Wstęp. W: Wiedza o kulturze w szkole. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 7–13.
 54. Anna Gomóła: Zaduma nad Dumą, a właściwie kilka uwag filologa. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 6, cz. 2. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, ZG w Lublinie, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006, s. 471–479.
 55. Anna Gomóła: Ucieczka od historii. O niektórych aspektach twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Poza historią. Red. Jacek Lyszczyna, Maria Barłowska. Gnome, Katowice 2006, s.192–203.
 56. Anna Gomóła: Rola dworu w kształtowaniu się polskiej kultury ludowej. Koncepcja Jana Stanisława Bystronia. W: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe. Red. Leszek Jerzy Kajzer. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kielce 2006, s. 69–76.
 57. Anna Gomóła: Pożytki z katastrofy. Pozornie niepoważna historia apokalipsy. W: Apokalipsa. Symbolika – tradycja, egzegeza. Red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski. Seria „Czarny Romantyzm”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, t. 1, s. 621–632.
 58. Anna Gomóła: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zabawa z przeszłością. W: Obraz minulosti v současné  české  a polské literaturę / Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Slezská univerzita v Opavě, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice–Opava 2006, s. 317–323.
 59. Anna Gomóła: O problemach antropologów literatury. „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 2005, s. 37–42. Wersja rozszerzona: Od antropologii do antropologii literatury. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 142–158.
 60. Anna Gomóła: Wiedza o kulturze jako przedmiot nauczania w szkole średniej. „Kultura Współczesna” nr 2, 2005, s. 150–156. W tym samym numerze głos w dyskusji pt. Strategie nauczania wiedzy o kulturze w szkołach średnich.   
 61. Anna Gomóła: O potrzebie antropologii literatury dla dzieci i młodzieży. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, współudział Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 146–156.
 62. Anna Gomóła: Mistrza Konstantego postawa wobec życia. Biofilia jako strategia poetycka. W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Red. Adam Kulawik, Jerzy S. Ossowski. Collegium Columbinum, Kraków 2005, t. 1, s. 313–326.
 63. Anna Gomóła: „Macie wy wszystkiego dość, Polacy, jeśli który na świecie naród…”. W: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Red. Renata Tańczuk, Dorota Wolska, „Prace Kulturoznawcze” IX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 334–341. Wersja rozszerzona: Między platońskim i arystotelejskim wstydem. O Rozmowie Polaka z Włochem Łukasza Górnickiego. W: Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje. Red. Piotr Salwa. Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 2005, s. 99–108.
 64. Anna Gomóła: Chlipawka i okolice. Literackie eksploracje Macieja Wojtyszki. W: Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 194–214.
 65. Anna Gomóła: Tragedia trucicielki. Czyli o pewnej tajemniczej historii z początku XVI wieku. W: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Red. Halina Krukowska, Jarosław Ławski. Seria „Czarny Romantyzm”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok 2005, s. 155–165.
 66. Anna Gomóła: Przygoda z wyobraźnią. W: W rocznicę jasnogórskiego triumfu 1655. Recepcja twórczości Sienkiewicza. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie”  t. 5, cz. 2.  Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, ZG w Lublinie, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005, s. 215–221.
 67. Anna Gomóła: Gra w Sienkiewicza. O zapomnianych powieściach Marii Pruszkowskiej. W: W rocznicę jasnogórskiego triumfu 1655. Recepcja twórczości Sienkiewicza. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie” t. 5, cz. 2. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, ZG w Lublinie, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005, s.  191–200.
 68. Anna Gomóła, O pewnych aspektach patriotyzmu w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Konstanty Ildefons Gałczyński – znany i nieznany. Red. Anna Gomóła. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005, s. 108–130.
 69. Anna Gomóła: Posłowie. W: Konstanty Ildefons Gałczyński – znany i nieznany. Red. Anna Gomóła. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005, s. 131–132.
 70. Anna Gomóła: Upadek dworu w XX wieku. Kres epoki w powieści Kornela  MakuszyńskiegoPanna z mokrą głową”. W: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe. Red. Anna Sieradzka. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2004, s. 381–390.
 71. Anna Gomóła: Henryk Sienkiewicz wobec kultury hiszpańskiej, w: Sienkiewicz wobec Europy. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Ewa Kosowska. „Studia Sienkiewiczowskie”, t. 4. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny, Lublin 2004, s. 71–86.
 72. Anna Gomóła: Między bezdebitem a piratem, czyli od idei do ekonomii. W: Česká a polská samizdatová literatura / Czeska o polska literatura drugiego obiegu. Red. Libor Martinek, Martin Tichý. Slezská univerzita v Opavě,  Opava 2004, s. 171–175.
 73. Anna Gomóła: Czy „Żurawie” są medialne? W: Sienkiewicz – pamięć i współczesność. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. „Studia Sienkiewiczowskie” t. 3. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny, Lublin 2003, s. 115–123. Wersja zmieniona i poprawiona: Obywatel świata czy przede wszystkim Polak? W: Henryk Sienkiewicz. Polak i Europejczyk. Red. Zdzisława Mokranowska. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 35–46.
 74. Anna Gomóła: Inicjacje i falstarty. O Sekrecie wróżki Macieja Wojtyszki. W: Z problemów prozy: powieść inicjacyjna. Red. Wojciech Gutowski, Ewa Owczarz. Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 501–510.
 75. Anna Gomóła: Posłowie. W: Ludwik Musioł: Z dziejów parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, s. 131–137.
 76. Anna Gomóła: Zapiski i pomówienia. Anna z Radziwiłłów księżna mazowiecka w historii i literaturze. W: Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne. Red. Krzysztof Stępnik. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 21–27.
 77. Anna Gomóła: Borejkowie i czas świętowania. W: Między Bambolandią i Jeżycjadą. Małgorzaty Musierowicz makro- i mikro-kosmos. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpraca Anna Gomóła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 96–119.
 78. Anna Gomóła: Kto to, kto tu, kto tam…. „Er(r)go” nr  2 (7), 2003, s. 139–146.
 79. Anna Gomóła: Kultura i edukacja. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Red. Jan Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 385–389.
 80. Anna Gomóła: „Katolik” o kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach. „Kwartalnik Opolski”  nr 1, 2002, s. 104-112; przedruk: Przypomnieć czas początku. „Katolik” o budowie kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Katowicach. W: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpraca Katarzyna Tałuć. „Studia Bibliologiczne” t. 15. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 54–65.     
 81. Anna Gomóła: Mariana Kudery refleksje nad śmiercią. O pewnym liście Gustawa Morcinka, „Śląskie Miscellanea” t. 15, 2002, s. 84–93.
 82. Anna Gomóła: Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literaturze dla młodzieży. W: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe. Red. Anna Sieradzka. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kielce 2002, s. 501–512.
 83. Anna Gomóła: „Jedni jedzą, aby żyć, inni żyją, żeby pić” – alkohol we współczesnej aforystyce polskiej. W: Używki w literaturze. T. 2: Od Młodej Polski do współczesności. Red. Tadeusz Linkner. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk 2002, s. 339–352.
 84. Anna Gomóła: Pokłosie kirgizkiej emigracji. Obraz stepu w poemacie „Kirgiz” Gustawa Zielińskiego. W: Česká a polská emigračni literatura. Emigracyjna literatura czeska i polska. Red. Libor Martinek, Martin Tichý. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2002, s.135–142.
 85. Anna Gomóła: Sąsiedztwo,  mieszkanie, pamiątki – o przestrzeni w „Jeżycjadzie”. W: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Red. Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 2002, s. 156–167.
 86. Anna Gomóła: Ślady intertekstualne: Adam Mickiewicz – Konstanty Ildefons Gałczyński. W: Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Red. Ewa Owczarz, Jerzy Smulski. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2001, s. 192-203.
 87. Anna Gomóła: Nauczyciele i szkoła w powieściach Małgorzaty Musierowicz. W: Przeboje edukacji polonistycznej. Red. Dorota Michułka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 75–90.
 88. Anna Gomóła, Marcin Skorek, Manga i anime – kicz czy…. W: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku. Red. Lucyna Rożek. Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 3138.

 

Inne publikacje

 1. Anna Gomóła: Wiedza o kulturze. Merytoryczne i dydaktyczne problemy nauczania przedmiotu. „Magazyn Szkolny” nr 6 (312), 2008, s. 12–13.
 2. Anna Gomóła: Wiedza a szkoła. „Forum Nauczycieli” nr 3, 2008, s. 3–6.
 3. Anna Gomóła: Edukacja kulturowa. „Magazyn Szkolny” nr 10 (304), 2007, s.18–19.
 4. Anna Gomóła: Pętle i szarady. W życie jak w podróż autobusem (rec. książki M. Gutowskiej-Adamczyk: 220 linii). „Guliwer” 2006, nr 4, s. 57–59.
 5. Anna Gomóła (współautor: Anna Musialik): Jubileusz w Pannie Marii. „Lud” t. 89, 2005, s. 367–369.
 6. Anna Gomóła (współautor: Małgorzata Rygielska): Konferencja „Literatura i antropologia”, Siena, 24-25 lutego 2005. „Lud” t. 89, 2005, s. 372–374.
 7. Anna Gomóła: Kim jesteś „Kalamburko”?. „Guliwer” nr 3 (61), 2002, s.  23–25.
 8. Anna Gomóła: „Gardzienice” w Katowicach. „Literatura Ludowa” nr 1, 1997, s. 53–55.
 9. Anna Gomóła: Muminek i smok, czyli opowieść o czym innym. „Guliwer” nr 1, 2010, s. 16–20.
 10. Anna Gomóła: Ale ja przyrzekłem kotu.… „Guliwer” nr 4, 2009, s. 9–12.
 11. Anna Gomóła: Wyobrażenia o historii w powieściach dla młodego czytelnika. „Guliwer” nr 1, 2012, s. 17–21.
 12. Anna Gomóła: Gyda, czyli spotkanie ze sobą. „Guliwer” nr 3, 2006, s. 68–71.
 13. Anna Gomóła [współautor: Barbara Szargot]: Między niebem gwiaździstym a prawem moralnym, „Guliwer” nr 3 (61), 2002, s.  5–9.
 14. Anna Gomóła: Gafa a wstyd. W: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. „Śląsk”, Katowice 1998, s. 151–158.

 

Granty

Tytuł: Kulturoznawstwo polskie. Historia i dziedzictwo dyscypliny

Nr grantu: MNiSW nr 0063/NPRH3/H11/82/2014

Nazwa grantu / instytucja finansująca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik: dr Piotr Jakub Fereński

Udział: wykonawca projektu

Czas realizacji: 2014–2017

 

Pełnione funkcje

 • od 2017 Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury, INKSI, Wydział Filologiczny UŚ,
 • 2014-2015 członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MNiSW, poz. 43),
 • 2007–2008 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. dydaktycznych, Wydział Filologiczny UŚ,
 • 2007, 2008 Kierownik Studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: wiedza o kulturze (projekt finansowany z funduszy europejskich na podstawie Umowy nr WZP 322-IW-17L/2007 zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji narodowej w Warszawie a Uniwersytetem Śląskim), Wydział Filologiczny UŚ,
 • 2002–2008 Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Wiedzy o Kulturze, Wydział Filologiczny UŚ.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 2015–2018 – Komitet Nauk o Kulturze przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, członek,
 • 2011–2014; 2015–2018 – Komisja Historycznoliterackiej – Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, członek,
 • 2015–2018 – Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członek,
 • od 2004 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze: katowicki oddział terenowy PTK, członek,
 • 2015-2017 – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek,
 • 2017–2020 – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, skarbnik,
 • 2002–2012 – Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, członek.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wstęp do kulturoznawstwa
 • dzieje myśli teoretycznokulturowej,
 • teorie kultury XX w.,
 • przedmiot specjalizacyjny – promotor dziedzictwa kulturowego
 • dzieje kultury polskiej XIX i XX wieku,
 • wprowadzenie do antropologii kultury,
 • antropologia kultury Górnego Śląska,
 • Europa wspólnot i regionów,
 • seminarium licencjackie (kulturoznawstwo),
 • seminarium magisterskie (kulturoznawstwo),
 • seminarium doktoranckie (kulturoznawstwo).