Anna Gomóła

dr hab. Anna Gomóła

Rok urodzenia: 1969

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Miś misiowi nierówny… Wokół Kubusia Puchatka i Misia Uszatka

Gafa jako zjawisko kulturowe.

Doktorat

Zmiana kulturowych standardów polskiej obyczajowości rodzinnej w literaturze dla młodzieży drugiej połowy XX w.

Habilitacja

Najważniejsze publikacje

 1. Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady, Wyd. UŚ, Katowice 2004.
 2. Inicjacje i falstarty. O Sekrecie wróżki Macieja Wojtyszki. W: Z problemów prozy: powieść inicjacyjna, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 501-510.
 3. Kultura i edukacja, [w]: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, red. J. Kida, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 385-389.
 4. Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literaturze dla młodzieży, [w]: Dwór polski zjawisko historyczne i kulturowe, [w]: Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, red. A. Sieradzka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kielce 2002, s. 501-512.
 5. Kto to, kto tu, kto tam…, „Er(r)go” 2003, nr 7 (2/2003), s. 139-146.
 6. Między bezdebitem a piratem, czyli od idei do ekonomii, [w]: Česká a polská samizdatová literatura / Czeska i polska literatura drugiego obiegu, red. L. Martinek i M. Tichý, Opava 2004, s. 171-175.
 7. O problemach antropologów literatury. „Kultura i Społeczeństwo” październik-grudzień 2005. T. XLIX, nr 4, s. 37-42.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria i historia kultury.
 • Antropologia kultury.
 • Antropologia literatury dla dzieci i młodzieży.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Towarzystwo im Henryka Sienkiewicza

Sprawowane funkcje

 • Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów z Wiedzy o Kulturze.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do kulturoznawstwa.
 • Teoria kultury.
 • Wiedza o kulturze.
 • Historia kultury Europy.
 • Historia kultury polskiej.
 • Subkultury dzieci i młodzieży.