JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Aneta Głowacka

dr Aneta Głowacka

Rok urodzenia: 1979

e-mail: aneta.glowacka@us.edu.pl, aneta.glowackaa@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań 

 • teatr polityczny,
 • współczesny polski teatr,
 • estetyka popkultury w teatrze,
 • lokalność w teatrze,
 • krytyka teatralna,
 • praktyki performatywne,
 • instytucjonalne podstawy funkcjonowania teatrów.

 

Stopnie i tytuły naukowe

 

Doktorat

2015 — Estetyka popkultury w polskim teatrze po 1989 roku, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

2006 — Teatralna problematyka postaci dramatycznej na przykładzie twórczości Andrzeja Seweryna w czasie gościnnych występów w Polsce, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

2003 — Kobieta niespełniona – czyli rzecz o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej, filologia polska, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. Aneta Głowacka, Ewa Wąchocka, Dorota Fox. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 400.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Aneta Głowacka, Dorota Fox: Od dominacji do kooperacji. Teatr autorski w Polsce. W: Tvorivá osobnosť a kolektívny charakter divadielnej torby. Red. A. Maťašik. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Faculta dramatických umení, Banská Bystrica 2016, s. 23-38.
 2. Aneta Głowacka: Od rozrywki do sztuki i z powrotem. Festiwale teatralne na Górnym Śląsku. W: Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski. Red. D. Kosiński. Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2016, s. 77-90.
 3. Aneta Głowacka: Rodzina we współczesnym polskim teatrze. Spektakle Mai Kleczewskiej, Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego. W: Intymne – prywatne – publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 73-104.
 4. Aneta Głowacka: Lokalność w budowaniu porozumienia z publicznością na Górnym Śląsku. W: Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. D. Fox, A. Głowacka, E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 148-166.
 5. Aneta Głowacka: Teatr w mediach – media w teatrze. Medialność w spektaklach Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. W: Teatr wśród mediów. Red. A. Duda, B. Oleszek, M. Wiśniewska.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 325-341.
 6. Aneta Głowacka: Sztuka wobec kryzysu. Teatr Krystiana Lupy. W: Divadlo v období hodnotovej krízy. Zbornik referátov z XII. Medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES A TU. Red. A. Mat’ašik. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Faculta dramatických umení, Banská Bystrica 2015, s. 283-295.
 7. Aneta Głowacka: Transpozycje kabaretowe w teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. W: Kabaret – poważna sprawa? Red. D. Fox, J. Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 177-194.
 8. Aneta Głowacka: Tożsamość miejsca. „Anthropos?” nr 24, 2015, s. 153-161.
 9. Aneta Głowacka: Doświadczenie kobiece. Odrzucona w dramatach Antoniny Grzegorzewskiej. W: Dramat i doświadczenie. Red. B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 321-333.
 10. Aneta Głowacka: Made by Radek Rychcik. „Notatnik Teatralny” nr 75-76, 2014, s. 167-175.
 11. Aneta Głowacka: Zmagania teatru ze śląską tożsamością. „Anthropos?” nr 22-23, 2014, w. 76-84.
 12. Aneta Głowacka: Inne czasy. „Notatnik Teatralny” nr 52-53, 2009, s. 78-85.

 

Granty

Tytuł: Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej

Nazwa programu: International Visegrad Found Small Grant

Nr grantu: 11420171

Kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Czas realizacji: 2014-2015

Opis roli: członek zespołu

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • 2016–obecnie – The international Federations of Theatre Research, Political Theatre Group, członek stowarzyszenia,
 • 2015–obecnie – Zespół Badawczy „Theatrum”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, członek zespołu badawczego,
 • 2015–obecnie – Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych, członek towarzystwa,
 • 2014–obecnie – AICT Polska, International Association of Theatre Critics, członek stowarzyszenia.

Sprawowane funkcje

 • 2016–obecnie – koordynator Programu Erasmus w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
 • 2014–obecnie – koordynator ds. funduszu dla młodych naukowców w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • teatr XX wieku,
 • analiza przedstawienia teatralnego,
 • warsztaty krytyki teatralnej,
 • teatr w kulturze,
 • praktyki performatywne,
 • współczesne performance polityczne,
 • kultura globalna – kultury lokalne,
 • teatr i nowe media,
 • organizacja życia teatralnego,
 • seminarium licencjackie.