Aneta Głowacka

dr Aneta Głowacka

Rok urodzenia: 1979
e-mail: a-glowacka@o2.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

2003 – Kobieta niespełniona – czyli rzecz o Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej (filologia polska)

2006 – Teatralna problematyka postaci dramatycznej na przykładzie twórczości Andrzeja Seweryna w czasie gościnnych występów w Polsce (kulturoznawstwo)

Doktorat

Najważniejsze publikacje

 1. Barbarzyńcy w teatrze. Strategie artystyczne Moniki Pęcikiewicz, Moniki Strzępki i Wiktora Rubina. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 75-93.
 2. Lupa: trzy wersje. Rozmowa z Janem Peszkiem. „Notatnik Teatralny” 2011-2012, nr 66-67, s. 188-195.
 3. Wspólny teatr. Rozmowa z Mają Ostaszewską. „Notatnik Teatralny” 2011, nr 62-63, s. 98-103. Przedruk w: „Alternatives théâtrales” 2011, nr 110-111.
 4. Teatr w mieście ogrodów. „Teatr” 2011, nr 9, s. 74-77.
 5. Woody Allen – mistrz paradoksu. „Opcje” 2011, nr 1-2, s. 36-41.
 6. Energia! Położnice szpitala św. Zofii – notatki z prób. „Notatnik Teatralny” 2011, nr 64-65, s. 248-277.
 7. Strzępka i Demirski – wichrzyciele w ogrodzie dobrego smaku. „Opcje” 2010, nr 3, s. 74-81.
 8. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie [rec. książki pod red. Violetty Sajkiewicz i Ewy Wąchockiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009], „Pamiętnik Teatralny” 2009, nr 1-2, s. 359-364.
 9. Inne czasy. [Tekst i wywiad poświęcony pobytowi Gustawa Holoubka na Górnym Śląsku]. „Notatnik Teatralny” 2009, nr 52/53, s. 78-85.
 10. Dziury po wyrwanych zębach. Rozmowa z Pawłem Passinim. „Notatnik Teatralny” 2009, nr 56/57, s. 324-333.
 11. Teatr – media – kultura [omówienie książki pod red. D. Fox i E. Wąchockiej]. „Pamiętnik Teatralny” 2008, zeszyt 1-2, s. 299-304.
 12. „Życie zamieniam w obraz…” Sztuka Józefa Szajny [omówienie książki pod red. E. Udalskiej]. „Pamiętnik Teatralny” 2007, zeszyt 1-2, s. 345-350.
 13. Kwadratura koła. Teatry na Górnym Śląsku. „Opcje” 2006, nr 1, s. 44-48.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Estetyczne przemiany w teatrze i dramacie XX wieku
 • Dramaturgia współczesna
 • Najnowszy teatr polski i obcy
 • Społeczne praktyki performatywne
 • Krytyka teatralna i eseistyka poświęcona współczesnemu życiu teatralnemu
 • Instytucjonalne podstawy działania teatru

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (AICT / ITAC)
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach
 • Stowarzyszenie Teatralne Entree

Sprawowane funkcje

 • redaktor działu Teatr w kwartalniku kulturalnym „Opcje”

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Teatr XX wieku
 • Teatr w kulturze
 • Analiza przedstawienia teatralnego
 • Zajęcia propedeutyczne z wiedzy o teatrze
 • Organizacja – animacja kultury
 • Organizacja życia teatralnego