Andrzej Gwóźdź

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Rok urodzenia: 1953
e-mail: gwan1@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat

Filmowy tekst i dyskurs. Zarys problematyki

Habilitacja

Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933.

Profesura

Obrazy i rzeczy. Film między mediami

Najważniejsze publikacje

 1. Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, Uniwersytet Śląski: Katowice 1990.
 2. Kultura & komunikacja & film. O tekście filmowym, Wydawnictwo Literackie: Kraków 1992.
 3. Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Universitas: Kraków 1997 (wyd. 2, przejrzane i poprawione, Kraków 2003).
 4. Technologie widzenia albo media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas: Kraków 2004.
 5. Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011.
 6. (red.), Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza, Książnica: Katowice 2000.
 7. (red.), Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, Wiedza Powszechna: Warszawa 2002.
 8. (red.), Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice, Rabid: Kraków 2004.
 9. (red.), Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim, Skorpion: Warszawa 2006.
 10. (red.), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa 2008.
 11. (red.), Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Film Under Re- Construction. Cinema and Its Paratexts, Schüren Verlag / Wyd. NaukoweŚląsk: Marburg-Katowice 2009.
 12. (red.), Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 13. (red.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Universitas, Kraków 2010.
 14. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki,, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 15. (red.), Granice kultury, przy współpracy Magdaleny Kempnej-Pieniążek, Oficyna NaukowaŚląsk, Katowice, 2010.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria kina i nowych mediów
 • Historia kina niemieckiego
 • Antropologia obrazu
 • Projekt badawczy Przestrzenie komunikacji kulturowej XX wieku: kino niemieckie 1932-1990.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN
 • Komitet Nauk o Sztuce PAN – w latach 2006-2009
 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne
 • Deutsche Gesellschaft für Semiotik
 • Gesellschaft für Medienwissenschaft

Sprawowane funkcje

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – prezes w latach 2006-2009.
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN – członek.
 • Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN – członek w latach 2006-2009.
 • Deutsche Gesellschaft für Semiotik – członek.
 • Gesellschaft für Medienwissenschaft – członek.
 • Kwartalnik „Kultura Współczesna” – redaktor naczelny.
 • Rada Redakcyjna kwartalnika „Medienwissenschaft” (Marburg) – członek.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Metodologia badań nad filmem i nowymi mediami.
 • Film w kulturze współczesnej.
 • Teoria filmu i nowych mediów.
 • Analiza filmu.
 • Historia myśli filmowej.
 • Kino współczesne.
 • Główne kierunki w filmie światowym.
 • Estetyka filmu i nowych mediów.
 • Seminarium magisterskie.
 • Seminarium doktorskie.