JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Andrzej Gwóźdź

Prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Rok urodzenia: 1953

e-mail: gwan1@poczta.onet.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • teoria filmów i mediów elektronicznych,
 • antropologia nowych mediów,
 • historia myśli filmowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru niemieckojęzycznego,
 • semiotyka kina i telewizji,
 • dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku,
 • historia kina niemieckiego,
 • piśmienność w epoce ekranów,
 • kino Kazimierza Kutza i Wima Wendersa,
 • intermedialność współczesnej kultury.

Stopnie i tytuły naukowe

Profesura

1999 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Habilitacja

1992 ­– Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

1984 – Kultura – komunikacja – film. O tekście filmowym, literaturoznawstwo-filmoznawstwo, Uniwersytet Śląski

Magisterium

1977 – Specyfika kodu ikonicznego w dziele filmowym, filologia polska, Uniwersytet Śląski
1882 – Textsemantische Ansätze zum narrativen Film, filologia germańska, Uniwersytet Śląski

 

Wybrane publikacje

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Andrzej Gwóźdź: Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949. Atut, Wrocław 2017, ss. 480.
 2. W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, Red. Andrzej Gwóźdź, z udziałem Margarete Wach. Universitas, Kraków 2017.
 3. A. Reckwitz: Odkrywanie kreatywności. O procesie społecznej estetyzacji. Red. Andrzej Gwóźdź. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, ss. 397.
 4. K. Sierek: Fotografia, kino i komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, ss. 207.
 5. Kino Hanny Schygulli. Red. Andrzej Gwóźdź. Atut, Wrocław 2015, ss. 392.
 6. Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen. Eds. Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź, z udziałem Brigette Braun. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2015, ss. 394.
 7. Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą. Red. Andrzej Gwóźdź. Instytucja Filmowa Silesia-Film, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katowice 2014, ss. 186.
 8. Andrzej Gwóźdź: Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego. Atut, Wrocław 2011, ss. 329.
 9. David Morley: Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość. Red. Andrzej Gwóźdź. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, ss. 375.
 10. Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2010, ss. 651.
 11. Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki. Red. Andrzej Gwóźdź. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, ss. 245.
 12. Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, ss. 579.
 13. Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Red. Andrzej Gwóźdź. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 437.
 14. Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Film under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts. Eds. Andrzej Gwóźdź. Schüren, Marburg 2009, ss. 326.
 15. Kina i okolice. Z dziejów X muzy na Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2008.
 16. Kutzowisko 2. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 2009, ss. 324.
 17. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwa Artystyczne i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 346.
 18. Czeska myśl filmowa. Reguły gry. Red. Andrzej Gwóźdź. T.2, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, ss. 425.
 19. Media – ciało – pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych. Red. Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Nieracka-Ćwikiel. Instytut Kultury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2006, ss. 327.
 20. Czeska myśl filmowa. Obrazy, obrazki, obrazeczki. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss. 483.
 21. Historie celuloidem podszyte. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2005.
 22. Filmorób, czyli kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2005, ss. 215.
 23. Andrzej Gwóźdź: Technologie widzenia albo media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders. Universitas, Kraków 2004, ss. 219.
 24. Andrzej Gwóźdź: Obrazy i rzeczy. Film między mediami. Universitas, Kraków 1997. Wydanie drugie, uzupełnione 2003, ss. 223.
 25. Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2003, ss. 453.
 26. Filmowcy i kiniarze. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2003, ss. 239.
 27. Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków, ss. 342.
 28. Wiek ekranów. Red. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski. Rabid, Kraków 2002, ss. 544.
 29. Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia. Red. Andrzej Gwóźdź. Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, ss. 422.
 30. Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2002, ss. 317.
 31. Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 2001, ss. 483.
 32. Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza. Red. Andrzej Gwóźdź. Książnica, Katowice 2000, ss. 270.
 33. Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1999, ss. 520.
 34. Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia 2: Od projektora do komputera. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1999, ss. 281.
 35. Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1998, ss. 252.
 36. Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. Andrzej Gwóźdź, Sław Krzemień-Ojak. Trans Humana, Białystok 1998, ss. 311.
 37. Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 1997, s. 372.
 38. Nie tylko filmy, nie same kina… Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1996, ss. 285.
 39. Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. Red. Andrzej Gwóźdź. Universitas, Kraków 1994, ss. 304.
 40. Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej. Red. Andrzej Gwóźdź. Szumacher, Kielce 1994, ss. 244.
 41. Niemiecka myśl filmowa. Antologia 1: Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemiec. Niemiecka Republika Demokratyczna. Red. Andrzej Gwóźdź. Szumacher, Kielce 1992, ss. 287.
 42. Filmtheorie in Polen. Eine Anthologie. Red. Andrzej Gwóźdź. Peter Lang, Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1992, ss. 270.
 43. Andrzej Gwóźdź: Kultura – komunikacja – film. O tekście filmowym. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, ss. 232.
 44. Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji. Red. Andrzej Gwóźdź. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1990, ss. 110.
 45. Kino: gest – ciało – ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. Red. Andrzej Gwóźdź. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1990, ss. 177.
 46. Andrzej Gwóźdź: Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933. Uniwersytet Śląski, Katowice 1990, ss. 168.
 47. Z badań porównawczych nad filmem. Red. Alicja Helman, Andrzej Gwóźdź. Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Uniwersytet Śląski, Warszawa-Katowice-Kraków 1980, ss. 204.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Andrzej Gwóźdź: Nowa Fala w Polsce albo wola (nowoczesnego) stylu w polskim kinie. W: W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali. Red. Andrzej Gwóźdź, Margaret Wach. Universitas, Kraków 2017, s. 43-74.
 2. Andrzej Gwóźdź: Narodziny kina z ducha triku. „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 99, s. 6-18.
 3. Andrzej Gwóźdź: Krajobrazy z murem berlińskim w filmach fabularnych podzielonego kina do roku 1989. W: Filmowe pejzaże Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Red. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek. Katowice 2017, s. 77-105.
 4. Andrzej Gwóźdź: Polscy aktorzy w filmach Defy w ostatnim ćwierćwieczu istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. „Kwartalnik Filmowy” 2016, nr 65, s. 84-96.
 5. Andrzej Gwóźdź: Sierek: Warburg – ekspedycje do granic obrazu. W:  Fotografia, kino i komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, s. 7-18.
 6. Andrzej Gwóźdź: Środowisko designu – obrazy w działaniu. W: Więcej niż obraz. Red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 489-501.
 7. Andrzej Gwóźdź: Po obydwu stronach muru: kinematografie niemieckie. W: Historia kina. Kino epoki nowofalowej. Red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. T. 3, Universitas, Kraków 2015, s. 687-746.
 8. Andrzej Gwóźdź: „Zawsze taka sama, a jednak inna.”  Hanna Schygulla w filmach Rainera Wernera Fassbindera. W: Kino Hanny Schygulli. Red. Andrzej Gwóźdź. Atut, Wrocław 2015, s. 15-45.
 9. Andrzej Gwóźdź: Wir bei ihnen – sie bei uns oder: Über gute Nachbarschaft in Stanisław Lenartowicz „Opętanie” und Egon Günthers „Die Schlüssel”. W: Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen. Eds. Andrzej Gwóźdź, Brigette Braun Andrzej Dębski. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2015, s. 115-128.
 10. Andrzej Gwóźdź: Kino designu, czyli o widzialności obcowania człowieka z powierzchnią. „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85, s. 154-164.
 11. Andrzej Gwóźdź: Anna Schygulla w swoich wczesnych filmach albo cztery wejścia, kilka scen i trzy tańce. W: Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą. Red. Andrzej Gwóźdź. Instytucja Filmowa Silesia-Film, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katowice 2014, s. 13-33.
 12. Andrzej Gwóźdź: Zrozumieć McLuhana, czyli o gorącej telewizji naszych czasów. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 109-122.
 13. Andrzej Gwóźdź: Die polnische “Neue Welle” oder über den Willen zu einem modernen Kino in ziemlich unmodernen Zeiten. W: Nouvelle Vague Polonaise? Auf der  Suche nach einem flüchtigen Phänomen der Filmgeschichte. Eds. Margarete Wach . Schüren, Marburg 2015,  s. 66-77.
 14. Über eine neue Welle, die es vielleicht nie gab. W: Der Polnische Film. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Eds. Konrad Klejsa,Schamma Schahadat, Margarete Wach. Schüren, Marburg 2013, s. 146-167.
 15. Andrzej Gwóźdź: Als es noch keine deutschen Staaten gab… Kriegsbilder im deutschen Zonenkino 1945-1949. W: Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Eds. Jürgen  Egyuptien. Akademie Verlag, Berlin 2013, s. 339-353.
 16. Andrzej Gwóźdź: Der Sozrealismus mit anderen Mitteln oder der Kaprealismus des Heimatfilms. W: Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften. Eds. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat. Schüren, Marburg 2011, s. 178-190.
 17. Andrzej Gwóźdź: Der Sozrealismus mit anderen Mitteln oder der Kaprealismus des Heimatfilms. W: Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften. Schüren. Eds. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat. Marburg 2011, s. 178-190.
 18. Andrzej Gwóźdź: Powojenne kino niemieckie. W: Historia kina. Kino klasyczne. Red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. T.2, Universitas, Kraków 2010, s. 1013-1048.
 19. Andrzej Gwóźdź: Film nach dem Kino. Ein Paratext mit Ausblick auf die Geschichtsschreibung. W: Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Film Under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts. Eds. Andrzej Gwóźdź. Schüren, Marburg 2009, s. 72-88. 
 20. Andrzej Gwóźdź: Skąd się (nie) wzięło kino, czyli parahistorie obrazu w ruchu. W: Kino nieme. Red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Seria: Historia kina. T.1, Universitas, Kraków 2009, s. 15-76.
 21. Andrzej Gwóźdź: Intermedialität – kulturelle Identitäten – Wim Wenders. W: Media  Encounters and Media Theories. Eds. Jürgen E. Müller. Nodus, Münster 2008, s. 133-146.
 22. Andrzej Gwóźdź: Życie jako trik, czyli gra świetlna Wima Wendersa „Bracia Skladanowscy”. W: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów. Red. Tadeusz Szczepański, Sylwia Kołos. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 216-229.    
 23. Andrzej Gwóźdź: The German Years of Franz Wachsmann. „The Cue Sheet” 2007, Nr. 2, s. 37-45.
 24. Andrzej Gwóźdź: Ästhetische Labyrinthe des Films zwischen den Medien. W: Intermédialité et socialité. Histoire et géographie d’un concept. Eds. Marion Froger, Jürgen E. Müller. Nodus, Münster 2007, s. 111-126.
 25. Andrzej Gwóźdź: Kinoöffentlichkeit in der Region: Oberschlesien. W: Kinoöffentlichkeit: Entstehung, Etablierung, Differenzierung 1895-1920. Eds. Harro Segeberg Corinna Müller. Wilhelm Fink, München 2006,  s. 227-235.
 26. Andrzej Gwóźdź: Ciało ekranowe jako medium pamięci kulturowej. W: Media – ciało – pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych. Red. Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Nieradzka-Ćwikiel. Instytut Kultury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2006, s. 126-145.
 27. Andrzej Gwóźdź: Kino „żałosnych ludzi”. Pierwsze filmy Rainera Wernera Fassbindera. W: Filmorób czyli Kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera. Red. Andrzej Gwóźdź. s. 15-30.
 28. Andrzej Gówźdź: Before „Matrix”, or on the Virtuality of Cinema. „Art Inquiry”, 2003, Vol. V (Cyberarts, Cybercultures, Cybersocieties), s. 179-200.
 29. Andrzej Gwóźdź: Teutonic Knights, Hakatists, Fascists: The Picture of the German in the Polish Post-War Cinema. „Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée”  2007 (University of Alberta), Vol. 34 , s. 352-260.
 30. Andrzej Gwóźdź: Das Bild des Deutschen im polnischen Nachkriegskino. W: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003. Eds. Katrin Berwanger, Peter Kosta. Peter Lang, Frankfurt/M. 2005, s. 519-532.
 31. Andrzej Gwóźdź: Ciało nadreprezentowane: Leni Riefenstahl. W: Gender: Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Red. Elżbieta Durys, Elżbieta Ostrowska. Rabid, Kraków 2005, s. 223-234.
 32. Andrzej Gwóźdź: Der Film auf der Suche nach den Medien. Eine Kulturtechnologie im Jahrzehnt 1925 und 1935. W: Die Medien und ihre Technik. Theorien – Modelle – Geschichte. Eds. Harro Segeberg. Schüren, Marburg 2004, s. 271-285.
 33. Andrzej Gwóźdź: Video ergo cogito – Ein medalier Blick auf Oberschlesien. W: Ruhrgebiet – Oberschlesien. Zagłębie Ruhry – Górny Śląsk. Stadt – Region – Strukturwandel. Eds. Arbeitskreis Ruhrgebiet Oberschlesien. Klartext Verlag, Essen 2004, s. 215-218.
 34. Andrzej Gwóźdź:  „Drogi do siły i piękna” albo u kulturze czasu wolnego w kinie Niemiec weimarskich. W: Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur : studia i szkice. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2004, s. 47-62.
 35. Andrzej Gwóźdź: DVD als Interface Phänomen. W: Celluloid Goes Digital. Historical-Critical Editions of Films on DVD and the Internet. Proceedings of the First International Trier Conference on Film and New Media, October 2002. Eds. Martin Loiperdinger, Bernd Elzer, Andrea Haller. Wissenschaftlicher Verlag, Trier 2003, s. 140-143.
 36. Andrzej Gwóźdź: Zwei Apparate treffen einander. Zur Semiotik der Oberflächlichkeit… W: Der kinematographische Apparat… Geschichte und Gegenwart einer interdisziplinären Debatte. Eds. Robert F. Riesinger, Guntram Geser. Nodus Publikationen, Münster 2003, s. 237-245.
 37. Andrzej Gwóźdź: Heimatfilm – czy niemiecki socrealizm? Nieco prowokacji na niebezpieczny temat. W: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Red. Stefan Zabierowski, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 232-243.
 38. Andrzej Gwóźdź: Z Królewskiej Huty do Hollywood. Górnoślązacy w kinie światowym. W: Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Red. Andrzej Gwóźdź. Rabid, Kraków 2002, s. 9-30.
 39. Andrzej Gwóźdź: Sehmaschine Audiovision: Filme im Medienwandel. W: Autoren, Automaten, Audiovisionen. Neue Ansätze der Medienästhetik und Tele-Semiotik. Eds. Ernest W. B. Hess-Lüttich. Westdeutscher Verlag, Opladen 2001, s. 135-150.
 40. Andrzej Gwóźdź: O życiu obrazów w kinie na przełomie wieków (Wenders, Greenaway). W: W świecie mediów. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Rabid, Kraków 2001, s. 7-28.
 41. Andrzej Gwóźdź: The Filmie Text as a Text-Producing Activity. W: Leopards. The Cracow-Silesian School of Film Semiotics and Poetics. Eds. Wacław M. Osadnik, Jeff Bernard. Österreichische Gesellschaft für Semiotik ÖGS, Wien 2001, s. 67-86.
 42. Andrzej Gwóźdź: Między kinem a Siecią. O nowej teorii filmu w Niemczech. W: Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia: Od projektora do komputera. Red. Andrzej Gwóźdź. Śląsk, Katowice 1999, s. 5-20.
 43. Andrzej Gwóźdź: Spektakle pisma w stadium monitorowym filmu. W: Słowo w kulturze przełomu wieków. Red. Sław Krzemień-Ojak. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1999, s. 111-124.
 44. Andrzej Gwóźdź: Die Spektakel der Schrift im Monitorstadium des Films. W: Zwischen-Bilanz. Eine Internet-Festschrift zum 60. Geburtstag von Joachim Paech. Eds. Frank Furtwängler, Kay Kirchmann, Andreas Schreitmüller, Jan Siebert, ebook.
 45. Andrzej Gwóźdź: 1925-1935: Pomysły do tendencyjnej historii filmu. Film w poszukiwaniu mediów. W: Kino ma sto lat. Dekada po dekadzie. Red. Jan Rek, Elżbieta Ostrowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 67- 85.
 46. Andrzej Gwóźdź: (Inter)Medialität als Gegenstand der Medienwissenschaft. W: Über Bilder sprechen. Positionen und Perspektiven der Medienwissenschaft. Eds. Heinz B. Heller, Hartmut Kraus, Karl Prümm, Matthias Winkler. Schüren: Marburg 2000, s. 69-78.
 47. Andrzej Gwóźdź: Estetyczne dylematy intermedialności – w kręgu filmu. W: Estetyka „sensu largo”. Red. Franciszek Chmielowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 105-111.
 48. Andrzej Gwóźdź: The Birth of the Cinema from the Spirit of Spectacle. W: Modern Theatre in Different Cultures. Eds. Eleonora Udalska. Energeia, Warszawa 1997, s. 251-256.
 49. Andrzej Gwóźdź: On Some Aspects of Television Temporality. W: Methodology – Culture – Audiovisuality. Eds. Eugeniusz Wilk. Śląsk, Katowice 1998, s. 192-202. Przedruk: „Kinema. A Journal for Film and Audiovisual Media”, Waterloo, Ont., 1999, 12, s. 5-16.
 50. Andrzej Gwóźdź: On Some Aspects of Intermedial Film Transfer. W: Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Perspectives. Eds. Windfried Nöth. Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1997, s. 337-345.
 51. Andrzej Gwóźdź: Vorbereitende Bemerkungen zur multimedialen Filmtheorie: Der Kinofilm im Medium Video. W: 1. Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium/Münster’ 88. Akten. Eds. Karl-Dietmar Möller, Hasko Schneider, Hans J. Wulff. MAkS Publikationen, Münster 1994, s. 129-134.
 52. Andrzej Gwóźdź: Zur Semiotik des kinematographischen Textes. W: „Kodikas/Code” 1994, Nr. 1-4, s. 181-186.
 53. Andrzej Gwóźdź: Das Kinematographische tele-vis(ion)iert. W: Film – Fernsehen und die Künste. Strategien der Intermedialität. Eds. Joachim Paech. Metzler, Stuttgart-Weimar 1994, s. 179-189.
 54. Andrzej Gwóźdź: Teorie komunikacyjne w zachodnioniemieckiej semiotyce filmu. W: Historia semiotyki filmu. Red. Alicja Helman, Andrzej Gwóźdź, Tadeusz Miczka, Jacek Ostaszewski. T.2, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993, s. 68-84.
 55. Andrzej Gwóźdź: Film w refleksji teoretyków niemieckich. W: Niemiecka myśl filmowa: antologia. 1, Niemcy do roku 1945, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika Demokratyczna. Red. Andrzej Gwóźdź. „Szumacher”, Kielce 1992, s. 9-66.
 56. Andrzej Gwóźdź: Handlungstheoretische Aspekte der Fernsehsemiose (am Beispiel von Kinofilmen). W: Medienkultur – Kulturkonflikt. Massenmedien in der interkulturellen und internationalen Kommunikation. Eds. Ernest W. B. Hess-Lüttich. Westdeutscher Verlag, Opladen 1992, s. 391-409.
 57. Andrzej Gwóźdź: Zum Problem des Subjektes im Film. W: Filmtheorie in Polen. Eine Anthologie. Eds. Andrzej Gwóźdź. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1992, s. 231-245.
 58. Andrzej Gwóźdź: Widz aktywny. Wątki pragmatyczne w zachodnioniemieckiej semiotyce filmu. W: Autor – film – odbiorca. Red. Alicja Helman. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 51-66.
 59. Andrzej Gwóźdź: Telewizja na planie. „Próba orkiestry” Federica Felliniego. W: Kino : gest – ciało – ruch : film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. Red. Andrzej Gwóźdź. Wiedza o kulturze, Wrocław 1990, s. 152-162.
 60. Andrzej Gwóźdź: Television on Location: Federico Fellini’s „Prova d’Orchestra”. W: Leopards. The Cracow-Silesian School of Film Semiotics and Poetics. Eds. Wacław M. Osadnik Jeff Bernard. Österreichische Gesellschaft für Semiotik ÖGS, Wien 2001, s. 179-192.
 61. Andrzej Gwóźdź: Zur Problematik des filmischen Diskurses. „S. European Journal for Semiotic Studies / Revue Européenne d’Études Sémiotiques / Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien” 1990. Vol. 2,1, s. 49-77.
 62. Andrzej Gwóźdź: Der Kinofilm im Fernsehen. Ansätze zu einer medienorientierten Textsemantik des Films. „Beiträge zur Film- und Fernsehwissenschaft”, Berlin 1989, s. 136-147.
 63. Andrzej Gwóźdź: Urzeczeni światłem, czyli neoplastycy i bauhausowcy o kinie. W: Z dziejów myśli filmowej. Rewizje i rewindykacje. Red. Edward Zajiček. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989, s. 32-58.
 64. Andrzej Gwóźdź: Eksperymenty filmowe Laszlo Moholy-Nagya. W: kręgu zagadnień awangardy II. Red. Grzegorz Gazda, Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986, s. 127-145.
 65. Andrzej Gwóźdź: Film absolutny – nieoficjalny nurt ekspresjonizmu niemieckiego. W: Niemiecki ekspresjonizm filmowy. Red. Alicja Helma, Alina Madej. Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 45-72.
 66. Andrzej Gwóźdź: Filmski diskurs – tekst i tekstotvoracka aktivnost. W: „ Filmske Sveske” (Beograd) 1985, jesień, s. 324-334.
 67. Andrzej Gwóźdź: O niespójności filmowego dyskursu. W: Film: tekst i kontekst. Red. Alicja Helman, Wiesław Godzic. Uniwersytet Śląski: Katowice 1982, s. 104-129.
 68. Andrzej Gwóźdź: O necelovitosti filmskog diskursa. W: „Filmske Sveske”, Beograd, Herbst 1985, s. 343-359.
 69. Andrzej Gwóźdź: Zur Inkohärenz des filmischen Diskurses. Textsemiotische Ansätze zum narrativen Film. W: Zeichen und Realität. Akten des 3. Semiotischen Kolloquiums der DGS. Eds. Klaus Oehler. Hamburg 1981.  Bd. 3. Stauffenburg Verlag, Tübingen 1984, s. 843-853.
 70. Andrzej Gwóźdź: On Film Incoherence. W: „Polish Art Studies” 1985, s. 195-206.
 71. Andrzej Gwóźdź: Semiotyczne aspekty tekstu filmowego w telewizji. W: Film i telewizja. Red. Aleksander Kumor, Danuta Palczewska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 126-151.
 72. Andrzej Gwóźdź: O niespójności filmowego dyskursu. W: Film: tekst i kontekst. Red. Alicja Helman, Wiesław Godzic. Uniwersytet Śląski, Katowice 1982, s. 104-129.
 73. Andrzej Gwóźdź: Semiotyczne aspekty tekstu filmowego w telewizji. W: Film i telewizja. Red. Aleksander Kumor, Danuta Palczewska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 126-151.
 74. Andrzej Gwóźdź: Filmowy dyskurs – tekst i czynność tekstotwórcza. W: Problemy semiotyczne filmu. Red. Alicja Helman, Eugeniusz Wilk. Uniwersytet Śląski, Katowice 1980, s. 109-125.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • od 1984 – Deutsche Gesellschaft für Semiotik, Niemcy, członek,
 • od 1988 – Gesellschaft für Film – und Fernsehwissenschaft (po zmianie nazwy Deutsche Gesellschaft für Medienwissenschaft), Niemcy, członek,
 • 2003-2007 – Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Polska, członek,
 • od 2004 – Komitet Nauk o Kulturze PAN, Polska, członek,
 • 2005-2009 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polska, prezes,
 • od 2008 – Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna dla kierunku: kulturoznawstwo, Polska, członek,
 • od 2006 – Rada Programowej Instytucji Filmowej „Silesia Film”, Polska, członek
 • 2006-2014 ­– kwartalnik „Kultura Współczesna”, Polska, redaktor naczelny,
 • od 2009 – Rada Naukowa czasopisma „MEDIENwissenschaft”, Niemcy  (Marburg), członek.
 • od 2013 – Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Polska, inicjator i współzałożyciel, funkcja: wiceprezes
 • 2015 ­– Zespół specjalistyczny Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Polska, przewodniczący

 

Sprawowane funkcje

 • 1984-1988 – kierownik Zakładu Wiedzy o Filmie (potem Zakładu Wiedzy o Filmie, Radiu i Telewizji) na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1984-1987 – wicedyrektor, a potem dyrektor Instytutu Reżyserii, Realizacji i Organizacji Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1986-1987 – prodziekan do spraw studenckich Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego,
 • Od 1994 – kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu, a po jego przemianowaniu – Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1996-1998 – prodziekan do spraw nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1996-2003 – profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2005 – profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego.

Inne

 • 1996 – profesor wizytujący na uniwersytecie w Utrechcie,
 • 1998-1999 – profesor gościnny na uniwersytecie w Konstancji,
 • 2002 – profesor wizytujący na uniwerytecie w Brnie,
 • 2003 – profesor wizytujący na uniwersytecie w Halle,
 • 2005 – profesor gościnny na uniwersytecie Tongji w Szanghaju.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku,
 • metodologia badań nad filmem i nowymi mediami,
 • współczesna kultura audiowizualna,
 • intermedialność w kulturze,
 • film w kulturze cyfrowej,
 • ekrany w kulturze,
 • technologie widzialności,
 • wiedza o telewizji,
 • analiza filmu,
 • kino nieme.