JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Alina Sordyl

dr Alina Sordyl

Rok urodzenia: 1967

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Teatr telewizji a teatr żywego planu (Elementy teorii i poetyki).

Doktorat

Między historią, kreacją i mitem. Rozważania o współczesnym dramacie historycznym.

Najważniejsze publikacje

 1. Między historią, kreacją i mitem. Katowice 2001.
 2. Teatr telewizji – pomiędzy reprezentacją a symulacją teatru. Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, seria: Spotkania z literaturą, Katowice 2010.
 3. Playwriting as a de-construction, or some strategies in Polish contemporary drama. In: Modern Theatre in Different Cultures. Ed. E. Udalska, Warszawa 1997.
 4. Ciało – mit – historia. Tomasza Łubieńskiego polskie – ludzkie piekło w „Koczowisku”. „Kultura Współczesna” 2000, nr 1-2.
 5. Polska historie v divadle a dramatu v letech 1968-1989, Punkty widzenia. Pohledy. Pod red. D.Fox i J.Roubala, Olomouc 2000.
 6. Dialog ironii, czyli o krytycznym dyskursie wobec tradycji narodowej w polskim dramacie historycznym (1968 – 1989). W: Więzy tradycji. Pod red. A. Węgrzyniak i M. Kopczyka, Bielsko-Biała 2005.
 7. Divadelni predstaveni v polskem Divadle televize, Kontext(y) II. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Olomouc 2000.
 8. Przedstawienia calderonowskie w polskim Teatrze Telewizji. W: Teatr Calderona: tradycja i współczesność. Pod red. U. Aszyk, Katowice 2002.
 9. Dialog ironii, czyli o krytycznym dyskursie wobec tradycji narodowej w polskim dramacie historycznym (1968 – 1989). W: Więzy tradycji. Pod red. A. Węgrzyniak i M.Kopczyka, Wydawnictwo Scriptum, Tomasz Sekunda, Bielsko-Biała 2005, s. 355-364.
 10. Status ciała, płci i obrazu kobiety w teatrze Józefa Szajny. W: „Życie zamieniam w obraz…” Sztuka Józefa Szajny. Pod red. E. Udalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 84-100.
 11. Ludzkie – międzyludzkie. Człowiek w teatrze telewizji Kazimierza Kutza. W: Teatr – media – kultura. Pod red. D.Fox i E.Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 279-293.
 12. „Akropolis” i „Bolesław Śmiały” Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacjach plastycznych Józefa Szajny, Stanisław Wyspiański’s The Akropolis and Bolesław The Bold In Stagings by Józef Szajna. W: Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku. The Polish, Lithuanian and Russian Theatre of The Twentieth Century. Red. N. Kiraly, A. Koecher-Hensel, Tczew 2007, 14-17, 106-109.
 13. Psychoetnolog jako cantadora, czyli lecznicze opowieści Clarissy Pinioli Estés w „Biegnącej z wilkami”. W: Świat przez pryzmat „ja”. Teorie i autobiograficzne rekonesanse. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006, 228-238.
 14. Lord Jim w Teatrze Telewizji. W: Lord Jim w krytyce i w mediach (materialy z konferencji odbytej 19 października 2007 roku). Red. S. Zabierowski, Biblioteka Śląska w Katowicach, Katowice 2008, s. 77-91.
 15. Konwencje teatralne w przestrzeni ekranowej. Przypadek teatru telewizji.
  W: Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie. Red. E. Wąchocka i V. Sajkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 16. Pomiędzy „tradycją przeżywaną” a „tradycją myślaną” – obraz historii narodowej w polskich dramatach historycznych z lat 1968-1989. W: Narracja, historia, fikcja – dawne kultury w historiografii i literaturze. Warszawa 2009, s. 75-86.
 17. Pojęcia: teatralność, performatywność i performans. W: Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Pod red. E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 11-21.
 18. Zagadnienia sztuki aktorskiej. W: Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Pod red. E. Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 103-112.
 19. Adaptacja jako twórcza praktyka w polskim teatrze współczesnym. Krystian Lupa – Krzysztof Warlikowski – teatr krytyczny. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2 (8), s. 43 – 60.
 20. Strategie teatralne Józefa Szajny wobec motywów i symboli kultury europejskiej. W: Ślady lektury. Pod red. J. Lyszczyny, Katowice 2012, s. 42-50.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Polski teatr telewizji.
 • Adaptacja teatralna – problemy teorii i praktyki.
 • Zagadnienia podmiotowości, ciała, płci w kulturze.
 • Społeczne praktyki performatywne.
 • Analiza medialnych przekazów inscenizowanego świata komunikacji społecznej i kulturowej.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach.
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Sprawowane funkcje

 • Kierownik zaocznego studium kulturoznawstwa (2000-2005).
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk o Kulturze ds. dydaktyki (2005-2007).
 • Opiekunka praktyk zawodowych studentów studiów niestacjonarnych (2008-2011).
 • Opiekunka praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych (2011–2013).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wybrane zagadnienia ciała i płci w kulturze.
 • Wstęp do nauki o teatrze.
 • Główne kierunki teatru światowego.
 • Elementy antropologii teatru.
 • Teatr w kulturze.
 • Poetyka dramatu.
 • Analiza przedstawienia teatralnego.
 • Antropologia widowisk.
 • Antropologia teatru.
 • Wybrane konwencje teatru światowego.
 • Seminarium dyplomowe.