JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Alicja Głutkowska-Polniak

dr Alicja Głutkowska-Polniak

 

rok urodzenia: 1974

e-mail: alicja_glutkowska@wp.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • powiązania sztuki i dizajnu,
 • dizajn w kontekście kultury popularnej,
 • moda w kulturze.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Doktorat

2003 – Wyobraźnia i jej manifestacje w sztuce, dziedzina nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magisterium

1999 – Człowiek pomiędzy Bogiem i diabłem. Rozważania antropologiczne J.-P. Sartre’a, filozofia, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 177.
 2. Alicja Głutkowska-Polniak: Wyobraźnia. Sztuka i design. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 238.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 

 1. Alicja Głutkowska-Polniak: Czy istnieją granice estetyzacji w designie? W: Design a sztuka. Red. Iwona Mikołajczyk. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2017, s. 179-192.
 2. Alicja Głutkowska-Polniak: Estetyczne przestrzenie autonomii dizajnu. W: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura. Red. Teresa Pękala. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 253-265.
 3. Alicja Głutkowska-Polniak: Moda jako przejaw miejskiego stylu życia, „Kultura i Historia”, nr 30, 2016.
 4. Alicja Głutkowska-Polniak: Miasto jako miejsce praktyk dizajnerskich, „Anthropos?”, nr 24, 2015, s. 43-53.
 5. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn jako sztuka życia, „Anthropos?”, nr 20-21, 2013.
 6. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn w strategiach intermedialnych, W: Konteksty intermedialności. Red. Maria Popczyk. Wyższa szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 157-170.
 7. Alicja Głutkowska-Polniak: Przyroda w ujęciu „estetyki ekologicznej” Allena Carlsona,  „Kultura Współczesna” nr 1, 2011, s. 34-42.
 8. Alicja Głutkowska-Polniak: Poznawcza i kreacyjna funkcja wyobraźni, w: Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego Red. Ewa Rodziewicz, Małgorzata Cackowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 312-320.
 9. Alicja Głutkowska-Polniak: Koniec sztuki w koncepcji J. Baudrillarda. W: Granice kultury. Red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek. Śląsk, Katowice 2010, s. 445-455.
 10. Alicja Głutkowska-Polniak: Ironiczna dyktatura obrazów w koncepcji J. Baudrillarda. W: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych. Red. Violetta Sajkiewicz. Akademia Sztuk Pięknych, Katowice 2010, s. 100-109.
 11. Alicja Głutkowska-Polniak: Forma kontra banalność. Baudrillardowskie rozważania na temat statusu sztuki współczesnej. W: Materia sztuki. Red. Michał Ostrowicki. Universitas, Kraków 2010, s. 312-323.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • obszary dizajnu,
 • estetyka mody,
 • antropologia mody i ubioru,
 • dizajn a komunikacja,
 • teorie estetyki,
 • estetyka popkultury,
 • estetyka i sztuka polska.