Aleksandra Kunce

dr hab. Aleksandra Kunce

Rok urodzenia: 1971
e-mail: aleksandra.kunce@us.edu.pl

Internet: http://silesian.academia.edu/AleksandraKunce

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

1995 Kobieta w kulturze Górnego Śląska

Doktorat

2000 Doświadczenie tożsamości w perspektywie postmodernizmu

Habilitacja

2009 Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Tożsamość i postmodernizm

   , Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

Myśleć Śląsk. Wybór esejów (współautor: Zbigniew Kadłubek), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Maria Popczyk), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Oikologia. Nauka o domu (współautor: Tadeusz Sławek, Zbigniew Kadłubek), SIW, Katowice 2013.

Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Redakcje naukowe monografii wieloautorskich

 • czasopismo „Anthropos?” (wersja pierwotna ISSN 1730 – 9549; dla CD ISSN 1689-720X), tomy monograficzne w latach 2003 – 2016, nr 1 – 25, red. nacz A. Kunce, Uniwersytet Śląski, www.anthropos.us.edu.pl
   „Anthropos?” 2003, nr 1, pod red. A. Kunce.

„Anthropos?” 2004, nr 2-3, pod red. A. Kunce.

„Anthropos?” 2005, nr 4-5, pod red. A. Kunce.

Tabu [tom monograficzny] „Anthropos?” 2006, nr 6-7, pod red. A. Kunce.

Doświadczenie [tom monograficzny „Anthropos?” 2007, nr 8-9, pod red. A. Kunce.

Ciało [tom monograficzny] „Anthropos?” 2008, nr 10-11, pod red A. Kunce.

Uśmiech [tom monograficzny] „Anthropos?” 2009, nr 10-11, pod red. A. Kunce.

Przestrzenie granic [tom monograficzny] „Anthropos?” 2010, nr 10-11, pod red. A. Kunce.

Dom [tom monograficzny] „Anthropos?” 2011, nr 10-11, pod red. A. Kunce.

Odpowiedzialność [tom monograficzny] „Anthropos?” 2012, nr 10-11, pod red. A. Kunce.

Sztuka życia [tom monograficzny], „Anthropos?” 2013, nr,  pod red. A. Kunce.

Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 1 Górny Śląsk – miejsce [tom monograficzny], „Anthropos?” 2014, nr 22,  pod red. A. Kunce.

Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 2 Górny Śląsk – zapis [tom monograficzny], „Anthropos?” 2014, nr 23,  pod red. A. Kunce.

Miasto i miejsce [tom monograficzny] „Anthropos?” 2015, nr 24, pod red. A. Kunce.

Na uboczu [tom monograficzny] „Anthropos?” 2016, nr 25, pod red. A. Kunce.

inne redakcje naukowe:

Studia Kulturowe. Czytanie sztuki i mediów, interpretacja, natura i kultura, miasto i nowoczesność, praktyki „kulturalne”, 

   pod red. A. Kunce, t. 1, WSZOP, OFFMAX, Katowice 2010.

Doświadczenie i obraz, pod red. A. Kunce and A. Węgrzyniak, WSZOP, Omnidium, Katowice 2010.

Studia Kulturowe. W kręgu teorii kultury, miejsca i spektaklu, pod red. A. Kunce, t. 2, WSZOP, AWR Edytor, Katowice 2011.

Studia Kulturowe. Doświadczenie w kulturze, pod red. A. Kunce, WSZOP, AWR Edytor, t. 3, Katowice 2012.

Lęki [tom monograficzny], „Kultura Współczesna” 2012 nr 4, pod red. A. Kunce.

Artykuły (wybór):

Zlokalizować tożsamość!, w: Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, UNIVERSITAS, Kraków 2004.

Towards The Integral Humanities, „International Journal of the Humanities” 2006, vol. 4, issue 2, p. 9-14.

University and Thinking, „International Journal of Learning”,2006, vol. 12, issue 2, p. 131 – 136.

On European Epistemological and Ethical Tropes, „International Journal of Humanities”, 2006 vol. 3, issue 5, p. 233 – 239.

Anthropology of Points: Towards the Pedagogy of Human Space, “International Journal of Learning” 2009, vol. 16, issue 6, p. 475 – 48

O gęstości miejsca, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008 [wyd. 2009], nr 1(4), s. 82-94.

Europe as a Mental Project. A Question of Europe, co-author: Dariusz Kulas, „The International Journal of the Humanities” 2010, vol.8, issue 5, p. 32-42.

Wonder and Anthropology, „The International Journal of the Humanities” 2012, vol. 9, issue 5, p. 123 – 136.

Thinking the Metropolis with a Difference, „Transformations – An Interdisciplinary Journal” 2014, vol. 3-4 (82-83), p. 268-277.

Czy myślenie o metropolii potrzebuje filozofii lokalności?, w: Więcej niż obraz, pod red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, T.1, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 427-441.

Between Protection and Oppression. The Narrative of the Cultural Border and the Making of Bonds, in: ACAHS 2015 Proceedings. The Second Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability, eds. Suman Chakrabarty, Alan Brady, ACAHS, INTESDA, Fukuoka 2015, p. 174-179.

Living on the Border: The Silesian History of Places and Things, w: Representing and (De)Constructing Borderlands, eds. G. Moroz, J. Partyka, Cambridge Scholar Publishing 2016, p. 49-66.

The Philosophy of Localness and the Arts: A Focus on the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, „The International Journal of the Arts in Society: Annual Review” 2016, vol. 10, p. 1-12.

University at the Intersection of the World and Home. Towards the Admiration of Independent Thinking, in: COSGA 2016 Official Proceedings. The Conference on the Social Sciences, Sociology & Globalization in Asia, COSGA, INTESDA Fukuoka 2016, p. 47-53.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań:

 • lokalność,
 • miejsce i przestrzeń,
 • oikologia (projekt NCN),
 • tożsamość,
 • zakorzenienie,
 • doświadczenie,
 • antropologia punktów,
 • Śląsk jako przestrzeń myślenia,
 • miejsca postindustrialne (projekt NPRH),
 • relacja: literaturoznawstwo-kulturoznawstwo-filozofia.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • członek Rady Naukowej Związku Górnośląskiego
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • The International Cultural Research Network
 • The Common Ground Publishing
 • The Arts in Society Knowledge Community
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • współzałożyciel i członek Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

Sprawowane funkcje:

 • red. nacz. czasopisma naukowego „Anthropos?” przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • opiekun Koła Filozofii Kultury;
 • zastępca przewodniczącego katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w latach 2008 – 2012;
 • z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze ds. Nauki w latach 2008-2012 i 2012-2016.
 • associate editor w l. 2005-2016 – „The International Journal of Learning”, „The International Journal of the Humanities”, „The International Journal of Social, Political, and Community Agendas in the Arts”

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • antropologia miejsca,
 • seminarium magisterskie,
 • filozofia kultury,
 • teoria kultury,
 • historia kultury Europy,
 • obrazy lokalności,
 • antropologia miasta,
 • analiza i interpretacja tekstu,
 • kultura współczesna,
 • wykład monograficzny,
 • Śląsk – przestrzeń myślenia,
 • metodologia badań kulturoznawczych (studia doktoranckie),
 • seminarium (studia doktoranckie).