JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Aleksandra Kunce

dr hab. Aleksandra Kunce

rok urodzenia: 1971

e-mail: aleksandra.kunce@us.edu.pl

https://plus.google.com/+AleksandraKunce

https://silesian.academia.edu/AleksandraKunce

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Kunce

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • człowiek lokalny,
 • siła umiejscowienia,
 • doświadczenie miejsca.

Stopnie i tytuły naukowe

Habilitacja

2009 – monografia Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, dziedzina nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doktorat

2000 – rozprawa doktorska Doświadczenie tożsamości w perspektywie postmodernizmu, dziedzina nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Magisterium

1995 – praca magisterska Kobieta w kulturze Górnego Śląska, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Aleksandra Kunce: Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 340.
 2. Aleksandra Kunce [współautor: Tadeusz Sławek, Zbigniew Kadłubek]: Oikologia. Nauka o domu. SIW, Katowice 2013, ss. 196.
 3. Aleksandra Kunce [współautor: Maria Popczyk]: Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 224.
 4. Studia Kulturowe. Doświadczenie w kulturze. Red. Aleksandra Kunce. T. 3, WSZOP, AWR Edytor, Katowice 2012, ss. 167.
 5. Studia Kulturowe. W kręgu teorii kultury, miejsca i spektaklu. Red. Aleksandra Kunce. T. 2, WSZOP, AWR Edytor, Katowice 2011, ss. 151.
 6. Studia Kulturowe. Czytanie sztuki i mediów, interpretacja, natura i kultura, miasto i nowoczesność, praktyki „kulturalne”. Red. Aleksandra Kunce. T. 1, WSZOP, OFFMAX, Katowice 2010, ss. 215.
 7. Doświadczenie i obraz. Red. Aleksandra Kunce, Anna Węgrzyniak. WSZOP, Omnidium, Katowice 2010, ss. 130.
 8. Aleksandra Kunce: Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 318.
 9. Aleksandra Kunce [współautor: Zbigniew Kadłubek]: Myśleć Śląsk. Wybór esejów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 300.
 10. Aleksandra Kunce: Tożsamość i postmodernizm. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, ss. 143.

Redakcja numerów monograficznych czasopism

czasopismo „Anthropos?” (wersja pierwotna ISSN 1730 – 9549; dla CD ISSN 1689-720X), tomy monograficzne w latach 2003 – 2017, nr 1 – 26, red. nacz. A. Kunce, Uniwersytet Śląski, http://www.anthropos.us.edu.pl

 1. „Anthropos?” 2003, nr 1, red. Aleksandra Kunce.
 2. „Anthropos?” 2004, nr 2-3, red. Aleksandra Kunce.
 3. „Anthropos?” 2005, nr 4-5, red. Aleksandra Kunce.
 4. Tabu [tom monograficzny], „Anthropos?” 2006, nr 6-7, red. Aleksandra Kunce.
 5. Doświadczenie [tom monograficzny], „Anthropos?” 2007, nr 8-9, red. Aleksandra Kunce.
 6. Ciało [tom monograficzny], „Anthropos?” 2008, nr 10-11, red. Aleksandra Kunce.
 7. Uśmiech [tom monograficzny], „Anthropos?” 2009, nr 10-11, red. Aleksandra Kunce.
 8. Przestrzenie granic [tom monograficzny], „Anthropos?” 2010, nr 10-11, red. Aleksandra Kunce.
 9. Dom [tom monograficzny], „Anthropos?” 2011, nr 10-11, red. Aleksandra Kunce.
 10. Odpowiedzialność [tom monograficzny], „Anthropos?” 2012, nr 10-11, red. Aleksandra Kunce.
 11. Sztuka życia [tom monograficzny], „Anthropos?” 2013, nr,  red. Aleksandra Kunce.
 12. Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 1 Górny Śląsk – miejsce [tom monograficzny], „Anthropos?” 2014, nr 22,  red. Aleksandra Kunce.
 13. Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 2 Górny Śląsk – zapis [tom monograficzny], „Anthropos?” 2014, nr 23, red. Aleksandra Kunce.
 14. Miasto i miejsce [tom monograficzny], „Anthropos?” 2015, nr 24, red. Aleksandra Kunce.
 15. Na uboczu [tom monograficzny], „Anthropos?” 2016, nr 25, red. Aleksandra Kunce.
 16. Podróż do źródła [tom monograficzny], „Anthropos?” 2017, nr 26, red. Aleksandra Kunce.

czasopismo „Kultura Współczesna” (wersja papierowa ISSN 1230-4808.; wersja elektroniczna ISSN 2300-1704), tom monograficzny w roku 2012, nr 4, red. nacz. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, http://www.kulturawspolczesna.pl/

 1. Lęki [tom monograficzny], „Kultura Współczesna” 2012 nr 4, red. Aleksandra Kunce.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Aleksandra Kunce: Silesia and Oikology: What Knowledge of Home Does Silesia Offer? W: History, Story, Narrative. IAFOR 2017 Official Proceedings. The European Conference on Arts & Humanities in Brighton (UK). ECAH, IAFOR, Nagoya 2017, s. 57-67.
 2. Aleksandra Kunce: Human Being and Nature in Radical Transformation, or Why We Still Visit Derelict Parks in Silesia. „Transformacje/Transformations – An Interdisciplinary Journal” 2016, Vol. 3-4 (90-91), s. 222-240.
 3. Aleksandra Kunce: University at the Intersection of the World and Home. Towards the Admiration of Independent Thinking. W: Change, Continuity and Diversity. COSGA 2016 Official Proceedings. The Conference on the Social Sciences, Sociology & Globalization in Asia. COSGA, International Education for Sustainable Development Alliance INTESDA, Fukuoka 2016, s. 47-53.
 4. Aleksandra Kunce: Człowiek lokalny i moc tworzenia świata. Punkty lokalnych doświadczeń. W: Moc sprawcza ludzi i organizacji. Red. Lech W. Zacher. Akademia Leona Koźmińskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, s. 197-219.
 5. Aleksandra Kunce: Tokijska filiżanka. Miejsce i przyjaźń. W: Polytropos: Tracing Tadeusz Sławek’s Routes/ Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Red. Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszyl. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 125-137.
 6. Aleksandra Kunce: Living on the Border: The Silesian History of Places and Things. W: Representing and (De)Constructing Borderlands. Eds. Grzegorz Moroz, Jacek Partyka. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, s. 49-66. 
 7. Aleksandra Kunce: Na uboczu. Powrót do oikologii, „Anthropos?” 2016, nr 25.
 8. Aleksandra Kunce: Uniwersytet w przecięciu świata i domu. W stronę afirmacji myślenia osobnego, Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 2 (28), s. 121–134.
 9. Aleksandra Kunce: The Philosophy of Localness and the Arts: A Focus on the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, „The International Journal of the Arts in Society: Annual Review” 2016, Vol. 10, Issue 1, s. 1-12.
 10. Aleksandra Kunce: Tokijska filiżanka. Miejsce i przyjaźń, „Anthropos?” 2015, nr 24.
 11. Aleksandra Kunce: Between Protection and Oppression. The Narrative of the Cultural Border and the Making of Bonds. W: ACAHS 2015 Proceedings. The Second Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability. Eds. Suman Chakrabarty, Alan Brady. ACAHS, International Education for Sustainable Development Alliance INTESDA, Fukuoka 2015, s. 174-179
 12. Aleksandra Kunce: Czy myślenie o metropolii potrzebuje filozofii lokalności? W: Więcej niż obraz. T. 1, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 427-441.
 13. Aleksandra Kunce: Sprawiedliwi. Punkty doświadczeń. W: Mikroświaty i nanohistorie. Red. Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 291-319.
 14. Aleksandra Kunce: Śląsk, masa i XIX wiek, „Anthropos?” 2014, nr 22.
 15. Aleksandra Kunce: Thinking of the Metropolis with a Difference, „Transformacje/Transformations – An Interdisciplinary Journal” 2014, Vol. 3-4 (82-83), s. 268-277.
 16. Aleksandra Kunce: W muzyce człowiek się traci. W: Muzyka i wartości. Seria Medium Mundi. Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski.  Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie, Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, Śląsk, Świat najmniejszy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach, Chorzów 2014, s. 29-36.
 17. Aleksandra Kunce: Osobne myślenie metropolii. Transformacje kulturowych projektów  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2013, nr 1-2 (76-77), s. 77-93.
 18. Aleksandra Kunce: Lokalne rzeczy to światowe rzeczy. Część II Miejsce, „Anthropos?” 2013, nr 20-21.
 19. Aleksandra Kunce: Lokalne rzeczy to światowe rzeczy. Część I Rzecz, „Anthropos?” 2013, nr 20-21.
 20. Aleksandra Kunce: To, co puste. W: Utrata. Wobec braku i ubywania. Seria Medium Mundi. Red. Jacek Kurek i Krzysztof Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie, Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, Śląsk, Świat najmniejszy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Chorzów 2013, s. 17-25,
 21. Aleksandra Kunce: To, co umarło. Po co na Śląsku chodzi się do umarłych parków?, „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza” 2012, tom  XLII, nr 2 (5), s. 145-148.
 22. Aleksandra Kunce: Wonder and Anthropology,  “The International Journal of the Humanities: Annual Review” 2012,  Vol. 9, Issue 5, s. 123-136.
 23. Aleksandra Kunce: O lękach wobec gestu nieprzebaczenia, „Kultura Współczesna” 4 (75) 2012, s. 54-66.
 24. Aleksandra Kunce: Lokalnie i odpowiedzialnie. Miejsca w metropolii – Barcelona i Paryż, „Anthropos?” 2012, nr 18-19.
 25. Aleksandra Kunce: Punctum, stigma, semeion – terytoria humanistyczne. W: Studia Kulturowe. Doświadczenie w kulturze. Red. Aleksandra Kunce. Tom 3, AWR Edytor, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2012, s. 19-43.
 26. Aleksandra Kunce: O kulturze nieprzebaczania. Radykalizacja lokalności. W: Przebaczenie. Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie, Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, Śląsk, Świat najmniejszy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Chorzów 2012, s. 25-34.
 27. Aleksandra Kunce: Czym jest upadły park?, „Kultura Współczesna” 2011 nr 1(67), s. 150-159
 28. Aleksandra Kunce: O ciszy w kulturze. W: Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Red. Justyna Harbanowicz i Agnieszka Janiak. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s. 21-29.
 29. Aleksandra Kunce: Doświadczyć pogranicza. W: Podróże artystyczne i edukacyjne – reminiscencje z realizacji projektu Spotkania na pograniczu. Rydułtowskie Centrum Kultury, Rydułtowy 2011, s. 78-79.
 30. Aleksandra Kunce: Dom – na szczytach lokalności, „Anthropos?” 2011, nr 16-17.
 31. Aleksandra Kunce [współautor: Dariusz Kulas]: Europe as a Mental Project. A Question of Europe, “The International Journal of the Humanities: Annual Review” 2010, Vol.8, Issue 5, s. 32-42.
 32. Aleksandra Kunce: Czy narracja o granicy może zmieniać świat więzi?, „Anthropos?” 2010, nr 14 -15.
 33. Aleksandra Kunce: Jak bywa rozumiane doświadczenie?. W: Obraz i doświadczenie. Red. Aleksandra Kunce, Anna Węgrzyniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 5-9.
 34. Aleksandra Kunce: Anthropology of Points: Towards the Pedagogy of Human Space, “The International Journal of Learning: Annual Review” 2009, Vol. 16, Issue 6, s. 475-486.
 35. Aleksandra Kunce: Myślenie lokalne/myślenie w mniejszości. Szkic o Śląsku, „Postscriptum polonistyczne” 2008 [wyd. 2009], nr 2, s. 43-56.
 36. Aleksandra Kunce: O antropologii punktów, „Anthropos?” 2009, nr 12-13.
 37. Aleksandra Kunce: O obcości w doświadczaniu Japonii. W: Wokół reportażu podróżniczego. Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia – szkice – materiały. Red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik. T. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s.76-93.
 38. Aleksandra Kunce: O gęstości miejsca, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008 [wyd. 2009], nr 1(4), s. 82-94.
 39. Aleksandra Kunce: Poddaństwo – dystans. Trudna wiedza w doświadczaniu obcego. W: Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Red. Tadeusz Sławek, Zbigniew Kadłubek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 111-143.
 40. Aleksandra Kunce: Tożsamość w kontekście honoru, wstydu i godności. W: Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Galina Kurylenka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 198-215.
 41. Aleksandra Kunce: Czy ethnos może być przestronny?, „Anthropos?” 2008, nr 10-11.
 42. Aleksandra Kunce: Codzienność i rytm. W: Rytuały codzienności. Red. Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008, s. 25-33.
 43. Aleksandra Kunce: Miejsce i rytm. O doświadczaniu miejsc w kulturze. W: Genius Loci. Studia o człowieku w przestrzeni. Red. Zbigniew Kadłubek. Wydawnictwo FA-Art, Katowice 2007, s. 93-119.
 44. Aleksandra Kunce: Śląsk – dystans do świata. W: Z pamięcią ku przyszłości. Zapis konferencji międzynarodowej, Rydułtowy 21-22 września 2007 roku. Red. Janina Chlebik-Turek. Urząd Miasta Rydułtowy, Rydułtowy 2007, s. 39-52.
 45. Aleksandra Kunce: Diabeł tkwi w szczegółach, W: Dialog regionów: Śląsk- Zagłębie. Red. Stanisław Krawczyk, Paweł Majerski. Miejski Ośrodek Kultury, Czerwionka –Leszczyny 2007, s. 21-31.
 46. Aleksandra Kunce: Ciało kulturowe. W: Mity słowa – mity ciała. Red. Lidia Wiśniewska, Mirosław Gołubiński, współpraca Anna Stempka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 299-309.
 47. Aleksandra Kunce: Intymność. W: Intymność wyrażona (2). Red. Maciej Tramer, Agnieszka Nęcka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 9-17.
 48. Aleksandra Kunce: Intymność, „Anthropos?” 2007, nr 8-9.
 49. Aleksandra Kunce: Kultura i apokalypsis? Refleksje o apokaliptycznym wymiarze świata na marginesie opisów Ryszarda Kapuścińskiego. W: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza. Red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski. T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu  w Białymstoku, Białystok 2006, s. 363-370.
 50. Aleksandra Kunce: Między wiedzą a obrazem. W: Człowiek wybiera medium. Red. Anna Kowalczyk-Klus. Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn-Katowice 2006, s. 39-42.
 51. Aleksandra Kunce: Dotknięcie rzeczy Hanny Krall. W: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia. Red. Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak. Uniwersytet Warszawski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 190-199.
 52. Aleksandra Kunce: Towards The Integral Humanities, „International Journal of the Humanities” 2006, Vol. 4, Issue 2, s. 9-14.
 53. Aleksandra Kunce: Dotknięcie węgla. W: Śląsk. Kamień drogocenny. Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzów 2006, s. 103-109.
 54. Aleksandra Kunce: Thinking and University, “The International Journal of Learning” 2006, Vol. 12, Issue 2, s. 131-136.
 55. Aleksandra Kunce: Grabież codzienności. W: Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt Woźniczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 211-219.
 56. Aleksandra Kunce: O śmietniku, miejscu i sztuce ufnej kalkulacji, „Anthropos?” 2006, nr 6-7.
 57. Aleksandra Kunce: On European Epistemological and Ethical Tropes, “The International Journal of the Humanities” 2006,  Vol. 3, Issue 5, s. 233-239.
 58. Aleksandra Kunce: Jak podjąć to, co inne? W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. Aleksander Nawarecki, Beata Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 146-155.
 59. Aleksandra Kunce: Myślenie lokalne / myślenie w mniejszości. W:  Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Red. Mieczysław Dąbrowski. Uniwersytet Warszawski, Color Plus, Warszawa 2005, s. 22-32.
 60. Aleksandra Kunce: Europa Mentalna. W: Wspólna Europa. Problemy nowej rozszerzonej Europy. Red. Helena Tendera-Właszczuk. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice 2005, s. 9-17.
 61. Aleksandra Kunce: Przestrzeń moralna dyskursu kulturowego. O opisach Ryszarda Kapuścińskiego. W: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Red. Renata Tańczuk, Dorota Wolska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 126-134.
 62. Aleksandra Kunce: O ciszy, „Anthropos?” 2005 nr 4-5.
 63. Aleksandra Kunce: O motylu i dyskretnym uroku mikrologii. W: Skala mikro w badaniach literackich. Red. Aleksander Nawarecki. Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, s. 38-49.
 64. Aleksandra Kunce: Myśleć Śląsk. W: My som tukej. Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska. Red. Wojciech Kalaga. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 22-35.
 65. Aleksandra Kunce: „Ameryka, Ameryka!”. A raczej „Natura, natura!”. Epistemologiczne ścieżki Sienkiewiczowskiej Ameryki. W: Sienkiewicz wobec Europy, Szkice Sienkiewiczowskie. T. 4. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska, Ewa Kosowska. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2004, s. 87-94.
 66. Aleksandra Kunce: Jak smakuje tożsamość?, „Zeszyty Kulturoznawcze. Teksty z Ulicy” 2004, nr 8, s. 8-20.
 67. Aleksandra Kunce: Zlokalizować tożsamość! W: Dylematy wielokulturowości: tożsamość – różnica – inny. Red. Wojciech Kalaga. Universitas, Kraków 2004, s. 79-95.
 68. Aleksandra Kunce: O dwudziestowiecznej wrażliwości mentalnej. W: Dwudziestowieczność. Red. Mieczysław. Dąbrowski, Tomasz Wójcik. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 113-120.
 69. Aleksandra Kunce: Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle Gliwickie, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”. Red. Grażyna Przybył, Damian Recław, Joanna Jenczewska-Pajka. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2004, s. 185-207.
 70. Aleksandra Kunce: Czy „o muzyce można rozmawiać jedynie z człowiekiem, który pojął istotę świata”? Rozważania nad dyskursem ładu w „Grze szklanych paciorków” Hermanna Hessego, „Anthropos?” 2004, nr 2-3.
 71. Aleksandra Kunce: Modernistyczne i postmodernistyczne zmagania z przestrzenią aksjologiczną i epistemologiczną Europy. W: Literatura w kręgu wartości. Red. Lidia Wiśniewska. Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2003, s. 365-374.
 72. Aleksandra Kunce: Postmodernizm – w stronę swobody retorycznej. W: Prawda a metoda. Aporie myśli współczesnej. Cz. 1. Red. Janusz Jaskóła, Anna Olejarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 179-194.
 73. Aleksandra Kunce: O epistemologii kulturowej. Czy istnieje namysł śląski? W: Ruda Śląska. Tradycja i teraźniejszość dla przyszłości. Przestrzeń miasta jako miejsce identyfikacji mieszkańców. Red. Wojciech Świątkiewicz, Michał Lubina. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2003, s.87-99.
 74. Aleksandra Kunce: Punktowe rozczytywanie świata. Rzecz o punkcie amerykańskim. W: Miniatura i mikrologia. T. 3. Red. Aleksander Nawarecki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 138-153.
 75. Aleksandra Kunce: On Describing Culture, “Neolit. Internet Quarterly Project” 2002, nr 2.
 76. Aleksandra Kunce: Jak mikro- i makrologicznie myśleć o tożsamości? W: Miniatura i mikrologia. T. 2. Red. Aleksander Nawarecki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 58-86.
 77. Aleksandra Kunce: Ethnos. W: Kelderasze. Życie taborowe i osiadłe. Red. Roman Lewandowski. Galeria Rotunda, Bytom 2001.
 78. Aleksandra Kunce: Wątpliwości badawcze towarzyszące myśleniu wokół „kultury polskiej”. W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 2000, s. 69-75.
 79. Aleksandra Kunce [współautor: Beata Wesołek]: Europejski wymiar Gliwic, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”. Red. Grażyna Przybył,  Damian Recław, Joanna Jenczewska-Pajka. Muzeum  w Gliwicach, Gliwice 1999, s. 277-290.
 80. Aleksandra Kunce [współautor: Beata Wesołek]: „Oj DADA na” na rockową nutę. Analiza pewnego sporu w świetle problemów komunikacyjnych. W: Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol D. Kadłubiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 1999, s. 134-141.
 81. Aleksandra Kunce: Wina i wstyd w dyskursie kościoła katolickiego. W: Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 122-131.

 

Inne publikacje

 

 1. Stała współpraca z czasopismem „Fabryka Silesia. Kwartalnik”:
 2. Aleksandra Kunce: Jak na nowo tu zamieszkać?,  „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2017, nr 2 (16), s. 4-9.
 3. Aleksandra Kunce: Gmachy kultury a moc tworzenia, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2015, nr 2 (9), s. 26-29.
 4. Aleksandra Kunce: Śląsk i masa, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2014, nr 2 (7), s. 57-60.
 5. Aleksandra Kunce: Najciekawsze zabytki techniczne, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2013, nr 3, s. 54.
 6. Aleksandra Kunce: Co nam się udało po 1989 roku?, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2013, nr 2, s. 3-7.
 7. Aleksandra Kunce: Dlaczego strategii nie piszemy krwią?, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2013, nr 1, s. 63-65.
 8. Aleksandra Kunce: Czy można wędrować bez idei domu?, „Fabryka Silesia. Kwartalnik” 2012, nr 1, s. 3-9.
 9. Aleksandra Kunce: Oikologia. Jaką naukę (o) domu przynosi Śląsk?/ Oikology. What Knowledge of Home Does Silesia Offer?. „Herito” 2016, nr 25, s. 36-49.
 10. Aleksandra Kunce: Wokół tabu, „Gazeta Uniwersytecka” 2006 nr 3, s. 28.
 11. Aleksandra Kunce: Rysowanie rzeczy. INTER, „Gazeta Uniwersytecka” 2006 nr 4 (134), s. 29-30.
 12. Aleksandra Kunce: Doświadczenie – sztuka życia – mapa codzienności, „Forum Sztuki” 2005 nr 1, s. 5-6.
 13. Aleksandra Kunce: EU DZEN – jeżeli, „Gazeta Uniwersytecka” 2005 nr 3, s. 18.
 14. Aleksandra Kunce: O międzynarodowym kongresie i entuzjazmie poznawczym, „Gazeta Uniwersytecka” 2004, nr 2, s. 38.
 15. Aleksandra Kunce: Śląski dom, „Śląsk” 2001 nr 2, s. 13-17.
 16. Aleksandra Kunce: Śląskie okno pamięci, „Śląsk” 2000 nr 11, s. 16-20. 

 

Ostatnie granty

Tytuł: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia

Nr grantu: 2bH 15 0099 83

Nazwa grantu / instytucja finansująca: NPRH Rozwój 2b / MNiSW

Kierownik: dr hab. Aleksandra Kunce

Czas realizacji: 2016-2019

 

Tytuł: Oikologia. Nauka o domu – krajobraz, zakorzenienie, polityka

Nr grantu: NN103 228239

Kierownik: Tadeusz Sławek

Udział: dr hab. Aleksandra Kunce

Czas realizacji: 2010–2013

 

Tytuł: Historyczny słownik terminów literackich

Nr grantu: 11 H 12 0396 81

Kierownik: Aleksander Nawarecki

Udział: dr hab. Aleksandra Kunce

 

Tytuł: Wizerunki wspólnoty. Literatura – etyka – społeczeństwo

Nr grantu: 1 H01C 052 30

Kierownik: Tadeusz Sławek

Udział: dr hab. Aleksandra Kunce

Czas realizacji: 2006–2008

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • członek Rady Naukowej Związku Górnośląskiego,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (przewodnicząca oddziału katowickiego w latach 2008–2012),
 • The Common Ground (od 2004),
 • Arts in Society Knowledge Community (od 2016),
 • współzałożyciel i członek Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi (od 2016),
 • Interdisciplinary Social Sciences Research Network (od 2017).

 

Sprawowane funkcje

 

 • 2008–2012, 2012–2016 – Zastępca Dyrektora Instytutu do spraw naukowych, Instytut Nauk o Kulturze (od 2013 roku zmiana nazwy na: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2008–2012 – zastępca przewodniczącego katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • metodologia badań kulturoznawczych,
 • filozofia kultury,
 • teoria kultury,
 • antropologia miejsca,
 • antropologia miasta,
 • analiza i interpretacja tekstu kultury,
 • historia kultury nowożytnej,
 • laboratorium antropologiczne.