JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Aleksandra Dębska-Kossakowska

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska

Rok urodzenia: 1978
e-mail: aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • historia literatury polskiej XX wieku,
 • współczesne teorie badań literatury,
 • związki literatury z innymi dziedzinami sztuki,
 • reprezentacje historii w tekstach literackich,
 • literatura dokumentu osobistego.

 

Stopnie i tytuły naukowe

Doktorat


2007 – Inspiracje plastyczne w literaturze polskiej XX wieku. Wybrane przykłady, literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Magisterium

2002 – Inspiracje plastyczne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Aleksandra Dębska-Kossakowska [współautor: Beata Gontarz, Monika Wiszniowska]: Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s.11-80.
 2. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, ss.170.
 3. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino. Red. Małgorzata Krakowiak i Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384.
 4. Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Małgorzata Krakowiak i Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 288.
 5. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Zwycięstwo nad dojmującą samotnością. Herling-Grudziński wobec samobójstwa. „Kultura – Media – Teologia” 2016, nr 26, s. 98-108.
 2. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Czeladzcy uczestnicy bitwy pod Monte Cassino. Komentarz. W: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s.105-132.
 3. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Świadectwa czeladzkich uczestników bitwy pod Monte Cassino. W: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s.195-221.
 4. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Bożena Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 245-256.
 5. Aleksandra Dębska-Kossakowska:  Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski. „Klematis – Kwartalnik Literacki Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym” 2015, nr 1-2.
 6. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Rzym Herlinga-Grudzińskiego. W: Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin. Red. Krzysztof Koehler, Wojciech Kudyba, Jerzy Sikora. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 213-226.
 7. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Gustaw Herling-Grudziński wobec podzielonego świata. W: Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki. Red. Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 19-45.
 8. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski i sens sztuki. W: Zobaczyć sens. Szkice o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 44-53.
 9. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Paryż Herlinga-Grudzińskiego. „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1, s. 51-60.
 10. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Pisarz, historia i sztuka. Rzecz o Portrecie weneckim Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 231-243.
 11. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Herling-Grudziński i neoawangarda. „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 4, s. 17-27.
 12. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Ekfraza czy esej? O „Monologu o martwej mniszce” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.   W: W szkole polskich eseistów. Red. Małgorzata Krakowiak. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007, s. 57-75.
 13. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Herlinga-Grudzińskiego rozważania o sztuce. W: „Wolne gry”. Z problemów kultury współczesnej. Red. Tadeusz Miczka. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007, s. 9-19.
 14. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Herling-Grudziński i dzieła sztuki. „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 23-41.
 15. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Przeżycie obrazu. Gustaw Herling-Grudziński i arcydzieła. W: Świat przez pryzmat JA. Studia i interpretacje. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s.187-192.
 16. Aleksandra Dębska-Kossakowska: Koncepcja twórcy Jana Józefa Szczepańskiego. W: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze. Red. Maria Popczyk. Wydawnictwo Folia Academiae, Katowice 2005, s. 88-96.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • od 2013 – Polska Akademia Nauk, członek.

 

Sprawowane funkcje

 • 2013-2016 – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych ds. Dydaktycznych Studiów Niestacjonarnych.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • modernizm w literaturze,
 • literatura dokumentu osobistego,
 • kulturowe mity współczesności,
 • sztuka cytatu,
 • strategie autokreacji,
 • najnowsze zjawiska literackie,
 • seminarium dyplomowe.