Aleksandra Dębska-Kossakowska

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska

Rok urodzenia: 1978
e-mail: aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

2002 – Inspiracje plastyczne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Doktorat

2007 – Inspiracje plastyczne w literaturze polskiej XX wieku. Wybrane przykłady

Najważniejsze publikacje

 1. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki. Warszawa 2009, ss. 170.
 2. Czy Caravaggio widział płonącego Giordano Bruno. „Tytuł” 2002, nr 1/2, s. 124-137.
 3. „Nauczyli mnie patrzeć”. Impresjonizm w twórczości Jana Józef Szczepańskiego. W: O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice. Red. B. Gontarz, Katowice 2003, s. 88-96.
 4. Jana Józefa Szczepańskiego traktat o sztuce. „Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 2, s. 1-15.
 5. Koncepcja twórcy Jana Józefa Szczepańskiego. W: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze. Red. M. Popczyk, Katowice 2005, s. 88-96.
 6. Przeżycie obrazu. Gustaw Herling-Grudziński i arcydzieła. W: Świat przez pryzmat „ja”. Studia i interpretacje. Red. B. Gontarz, M. Krakowiak, Katowice 2006, s. 187-192.
 7. Herling-Grudziński i dzieła sztuki. „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 23-41.
 8. Ekfraza czy esej? O „Monologu o martwej mniszce” Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W: W szkole polskich eseistów. Red. M. Krakowiak, Katowice 2007, s. 57-75.
 9. Herling-Grudziński i neoawangarda. „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 4, s. 17-27.
 10. Pisarz, historia i sztuka. Rzecz o „Portrecie weneckim” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi
  Zabierowskiemu.
  Red. B. Gontarz, M. Krakowiak, Katowice 2009, s. 231-243.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia literatury polskiej XX wieku.
 • Współczesne teorie badań literatury.
 • Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki.
 • Krytyka artystyczna.

Sprawowane funkcje

 • Od 2013 pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Studiów Niestacjonarnych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do literaturoznawstwa.
 • Modernizm w literaturze.
 • Najnowsze zjawiska literackie.
 • Seminarium dyplomowe.