JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Aleksandra Achtelik

dr hab. Aleksandra Izabela Achtelik

Rok urodzenia: 1973

e-mail: achtelik@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Symbolika akwatyczna w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.

Doktorat

Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku

Habilitacja

 

Najważniejsze publikacje

 1. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2002.
 2. Wenecja Grudzińskiego [w:] Język artystyczny, pod red. A. Wikonia i D. Ostaszewskiej, Katowice 2001, t. XI, s. 125-140.
 3. Symbolika akwatyczna w twórczości Jaroslawa Iwaszkiewicza, „Arkadia” nr 6/7, 1999, s. 223-238.
 4. Podróże włoskie H. Sienkiewicza [w:] Studia Sienkiewiczowskie. Sienkiewicz-pamięć i współczesność, pod red. L. Ludorowskiego i Z. Mokranowskiej, Lublin 2003, t. III, s. 151-161.
 5. Pomiędzy przestrzenią piękna a cierpieniem – wokół opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] Aksjotyczne przestrzenie kultury. Prace kulturoznawcze, t. IX, pod red. R. Tanczuk i D. Wolskiej, Wrocław 2005, s. 135-145.
 6. Tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2004, s. 417-421.
 7. Miasto w „Zeszytach Literackich” [w:] Studia bibliologiczne, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i współudziale K. Tałuć, Katowice 2005, t. XV, s. 184-200.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Historia i teoria kultury.
 • Przemiany zachodzące we współczesnej literaturze polskiej.
 • Związki polsko-włoskie.
 • Literatura podróznicza ze szczególnym uwzglednieniem motywów wloskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Towarzystwo Kulturoznawcze (oddział w Katowicach)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”.
 • Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza.
 • Towarzystwo Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.
 • Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Sprawowane funkcje

 • Kierownik Podypolomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
 • Opiekun Koła Naukowego Historyków Kultury.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Historia kultury starożytnej.
 • Historia kultury Europy.
 • Historia kultury polskiej.
 • Kultura polska XIX i XX wieku.
 • Teoria kultury.
 • Wiedza o kulturze.
 • Laboratorium antropologiczne.
 • Zajęcia autorskie.
 • Seminarium magisterskie.