Adam Pisarek

dr Adam Pisarek

Rok urodzenia: 1984

Stopnie i tytuły naukowe

Magisterium

Obraz człowieka w systemie nazistowskim. Na marginesie twórczości Ingmara Bergmana, Luchina Viscontiego i Rainera W. Fassbindera

Wirtualny wizerunek gościnności wobec współczesnych praktyk kulturowych

Doktorat

Najważniejsze publikacje

 1. W obronie „człowieka lokalnego”. Lokalność i mobilność wobec praktyk gościnności, „Anthropos?” 2011, nr 16-17.
 2. „Fetysz”, silos i duch cywilizacji, „Studia kulturowe” 2011, nr 2.
 3. Mit w przestrzeni zerwanej pamięci. Katowicki modernizm w obiektywie Tomasza Kiełkowskiego, „Tematy z Szewskiej” 2011,
  nr 1 (5).
 4. Przekroczyć gościnność. O granicach domu i państwa, „Anthropos?” 2010, nr 14-15.
 5. Syndrom Don Kichota. Smutek tropików lub walka z wiatrakami, „Laboratorium kultury” 2012, nr 1.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • Teoria i historia kultury
 • Antropologia kultury.
 • Problematyka gościnności.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Antropologia kultury.
 • Antropologia kultur świata.
 • Antropologia tekstu.
 • Kultura współczesna.
 • Antropologiczne badania terenowe.
 • Dzieje myśli teoretycznokulturowej.