JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Adam Pisarek

dr Adam Pisarek

Rok urodzenia: 1984

e-mail: adam.pisarek@us.edu.pl

Academia.edu: https://silesian.academia.edu/AdamPisarek

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Pisarek

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations

 

Zainteresowania naukowe, tematyka badań

 • antropologiczne teorie kultury,
 • dzieje myśli teoretycznokulturowej,
 • antropologiczne badania terenowe,
 • problematyka gościnności,
 • procedury modelowania danych w badaniach kultury.

 

Stopnie i tytuły naukowe 

 

Doktorat

2014 — Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski.

 

Magisterium

2011 — Wirtualny wizerunek gościnności wobec współczesnych praktyk kulturowych, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski,

2008 – Obraz człowieka w systemie nazistowskim. Na marginesie twórczości Ingmara Bergmana, Luchina Viscontiego i Rainera W. Fassbindera, politologia, Uniwersytet Śląski.

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie autorskie i książki pod redakcją

 1. Adam Pisarek: Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 264.
 2. Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Red. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek. grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 394.
 3. Jan Aleksander Karłowicz, tom monograficzny „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4, red. Anna Gomóła, Adam Pisarek, ss. 328.
 4. Laboratorium Bronisława Malinowskiego, tom monograficzny „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, red. Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, ss. 290.
 5. Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013, ss. 282.
 6. Smutek tropików, tom monograficzny „Laboratorium Kultury” 2012, nr 1, red. Adam Pisarek, ss.164.
 7. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Red. Adam Pisarek. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012, ss. 160.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych

 1. Adam Pisarek (współautor: Marek Pacukiewicz): Laboratorium w pracowni: Dar. Szkice A.D. 2016. Drugi rekonesans. „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, s. 209–228.
 2. Adam Pisarek (współautor: Jakub Dziewit): Ciemnia antropologiczna. W: Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Red. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek. Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, s. 11–28.
 3. Adam Pisarek: Modele w piśmie. O organizacji tekstu Chaty polskiej Jana Aleksandra Karłowicza. „Laboratorium Kultury” nr 4, 2015, s. 143–162.
 4. Adam Pisarek: Model jako narzędzie antropologii kulturowej w ujęciu Claude’a Lévi-Straussa i Pierre’a Bourdieu. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” nr 1 (22), 2015, s. 11–26.
 5. Adam Pisarek: Noh-yeh, to znaczy matka. Liga Irokezów jako archiwum dyskursu o pokrewieństwie. „Laboratorium Kultury” nr 3, 2014, s. 157-189.
 6. Adam Pisarek: Otwarte ciała, zamknięte światy. Strzykawka w dyskursie i praktykach medycznych. „Kultura Współczesna” nr 3, 2013, s. 26–38.
 7. Adam Pisarek: Antropolog, czyli gość. O badaniach terenowych Bronisława Malinowskiego jako formie kontaktu. „Laboratorium Kultury” nr 2, 2013, s. 60–90.
 8. Adam Pisarek: Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu. „Turystyka Kulturowa” nr 3, 2013, s. 5–17.
 9. Adam Pisarek (współautor: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska): Nadgryzanie paradygmatu. Wprowadzenie do refleksji nad kulturowymi obrazami praktyk fizjologicznych. W: Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013, s. 7–24.
 10. Adam Pisarek: Re: wizje edukacji medialnej. „Zeszyty Artystyczne” nr 2, 2013, s. 155–163.
 11. Adam Pisarek: Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. „Turystyka Kulturowa” nr 5, 2013, s. 58–63.
 12. Adam Pisarek: Syndrom Don Kichota. Smutek tropików lub walka z wiatrakami. „Laboratorium Kultury” nr 1, 2012, s. 56–69.
 13. Adam Pisarek: Między transgresją a normą. O kulturowej potrzebie wstydu. „Studia Kulturoznawcze” nr 1 (2), 2012, s. 189–193.
 14. Adam Pisarek: „Fetysz”, silos i duch cywilizacji. „Studia Kulturowe” nr 2, 2011, s. 47–56.
 15. Adam Pisarek: W obronie „człowieka lokalnego”. Lokalność i mobilność wobec praktyk gościnności. „Anthropos?” nr 16-17, 2011, s. 67–80.
 16. Adam Pisarek: Przekroczyć gościnność. O granicach domu i państwa. „Anthropos?” nr 14–15, 2010, s. 27–33.

 

Inne publikacje

 1. Re: wizje. Materiały edukacyjne. Red. Adam Pisarek, Tomasz Kiełkowski. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2011, ss. 96.
 2. Widma wolności. Red. Magdalena Kłosińska, Adam Pisarek. InPress, Kraków 2010, ss. 146.

 

Granty

Tytuł: Zofia Rydet – Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny

Nr grantu: 2bH 15 0259 83

Nazwa grantu / instytucja finansująca: NPRH Rozwój 2b

Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Gołąb

Udział: dr Adam Pisarek

Czas realizacji: 2015–2018

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych

2012–obecnie  – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Polska, członek towarzystwa,

2012–2017 – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice, Polska, skarbnik,

2017–obecnie – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Katowice, Polska, sekretarz.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 • antropologia kultur świata,
 • antropologia kultury,
 • antropologiczne badania terenowe,
 • archeologia wiedzy praktycznej,
 • dzieje myśli teoretycznokulturowej,
 • antropologia tekstu,
 • kultura współczesna,
 • organizacja kultury,
 • warsztaty animacji kultury.