Pracownicy

A

dr hab. Aleksandra Achtelik, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

dr Joanna Aleksandrowicz, adiunkt
 — Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

dr Piotr Aptacy, adiunkt
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

B

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska, adiunkt
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

dr Justyna Budzik, adiunkt
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

C

dr Ilona Copik, adiunkt
 — Zakład Komunikacji Kulturowej

D

dr Ewa Dąbek-Derda, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Teatru i Dramatu

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska, adiunkt
 — Zakład Kultury Literackiej

mgr Jakub Dziewit, asy­stent
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

F

dr Magdalena Figzał, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

dr hab. Dorota Fox, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

G

dr Aneta Głowacka, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

dr Alicja Głutkowska-Polniak, adiunkt
 — Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

dr hab. Anna Gomóła, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. Beata Gontarz, adiunkt
 — Zakład Kultury Literackiej

dr Natalia Gruenpeter, adiunkt

— Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

dr Tomasz Gruszczyk, adiunkt
 — Zakład Kultury Literackiej

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

K

dr Małgorzata Kądziela, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

dr Magdalena Kempna-Pieniążek, adiunkt
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

dr hab. Barbara Kita, adiunkt
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Teorii i Historii Kultury

dr hab. Małgorzata Krakowiak, adiunkt
 — Zakład Kultury Literackiej

dr hab. Aleksandra Kunce, adiunkt
 — Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni

L

dr Julia Legomska, adiunkt
 — Zakład Komunikacji Kulturowej

M

dr Anna Maj, adiunkt
 — Zakład Komunikacji Kulturowej

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, pro­fe­sor zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Komunikacji Kulturowej

dr Jacek Mikołajczyk, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

O

mgr Urszula Owca, spe­cja­li­sta,
 — Sekretariat INKSI

dr Barbara Orzeł, star­szy refe­rent
 — Sekretariat INKSI

P

dr hab. Marek Pacukiewicz, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

mgr Paweł Paszek, asy­stent
 — Zakład Kultury Literackiej

dr Adam Pisarek, asy­stent
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Estetyki i Antropologii Przestrzeni

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, adiunkt
 — Zakład Teatru i Dramatu

R

dr Małgorzata Rygielska, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

S

dr Alina Sordyl, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Teatru i Dramatu

dr Antonina Szybowska, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

W

prof. dr hab. Ewa Wąchocka, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — kie­row­nik Zakładu Teatru i Dramatu

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

dr Monika Wiszniowska, adiunkt
 — Zakład Kultury Literackiej

dr hab. Zygmunt Woźniczka, adiunkt
 — Zakład Teorii i Historii Kultury

Z

dr Jakub Zajdel, star­szy wykła­dowca
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach

prof. dr hab. Bogdan Zeler, pro­fe­sor nad­zwy­czajny
 — Zakład Komunikacji Kulturowej

dr hab. Leszek Zwierzyński, adiunkt
 — kie­row­nik Zakładu Kultury Literackiej

Ż

prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, pro­fe­sor zwy­czajny
 — Zakład Komunikacji Kulturowej