JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Historia i misja

Instytut powstał 23 grudnia 1991 roku jako Instytut Nauk o Kulturze w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W grudniu 2012 został przemianowany na Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, co odzwierciedla charakterystykę badań prowadzonych przez pracowników, koncentrujących się na problematyce kulturowej w perspektywie różnych dyscyplin: medioznawstwa, antropologii, komunikologii, estetyki, teatrologii, literaturoznawstwa i filmoznawstwa.

Od początku istnienia Instytut współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizuje interdyscyplinarne badania kulturowe, konferencje naukowe i sympozja, festiwale sztuki, uczestniczy w prestiżowych przedsięwzięciach wydawniczych, przyczynia się do promocji regionu w kraju i za granicą oraz partycypuje w pracach związanych z rozwijaniem edukacji kulturoznawczej.

Historia studiów kulturoznawczych w Uniwersytecie Śląskim sięga połowy lat siedemdziesiątych. Powołanie kierunku kulturoznawstwo wiązało się z podjęciem na szeroką skalę badań nad problematyką kulturową. Krąg zainteresowań badaczy tworzących kulturoznawstwo był podstawą odrębnej propozycji merytorycznej w stosunku do oferty innych kierunków humanistycznych. Przez lata śląskie kulturoznawstwo zyskało swą niepowtarzalną tożsamość, stając się rozpoznawalne jako łączące refleksję antropologiczną z pogłębionymi studiami nad mediami różnych generacji, zwłaszcza audiowizualnymi i cyfrowymi.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze był prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, następnie funkcję tę pełnili prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczkaprof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler. Od 2012 roku dyrektorem ponownie jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka. Zmiana nazwy Instytutu oraz rozszerzenie oferty dydaktycznej o kierunek Kultury mediów wiąże się z obserwowanymi przemianami samej kultury, jak i studiów nad nią, spowodowanymi globalizacją i wpływem nowych mediów. Wynika także z nieustannego poszukiwania nowych, istotnych terenów badawczych przez pracowników Instytutu oraz ze świadomości wagi otwartego podejścia do badań nad współczesnością.

Kalendarium – 25-lecie INKSI:

Powstanie Instytutu, zakładów i zmiany nazw:

XII 1991 Instytut Nauk o Kulturze WF UŚ (INoK) -> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (INKSI) Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

filmoznawstwo:

1974 Zakład Wiedzy o Filmie (Instytut Filologii Polskiej WF -> 1977 Instytut Literatury i Kultury Polskiej WF) -> 1982 Zakład Historii i Teorii Filmu (WF -> XII 1991 Instytut Nauk o Kulturze WF) oraz [podział na: ZHiTF i 1984 Zakład Wiedzy o Filmie (WRiTV) -> Zakład Wiedzy o Filmie, Radiu i Telewizji (WRiTV)] -> 1998 Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze WF -> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

teoria kultury i kultura literacka:

1975 Zakład Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej (Instytut Filologii Polskiej WF -> 1977 Instytut Literatury i Kultury Polskiej WF) -> 1983 Zakład Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim -> 1991 podział na Zakład Teorii i Historii Kultury oraz Zakład Kultury Literackiej (-> XII 1991 Instytut Nauk o Kulturze -> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

teatrologia:

1976 Zakład Wiedzy o Teatrze (Instytut Literatury i Kultury Polskiej WF -> XII 1991 Instytut Nauk o Kulturze WF) -> 2007 Zakład Teatru i Dramatu (-> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

estetyka i komunikacja kulturowa:

1995 Zakład Estetyki (Instytut Nauk o Kulturze -> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) -> 2015 Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni
2001 Zakład Komunikacji Kulturowej (Instytut Nauk o Kulturze -> 2012 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)