Dyrekcja

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Studiów Stacjonarnych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Studiów Niestacjonarnych i Promocji

Sekretariat

mgr Urszula Owca