Dyrekcja

Dyrektor

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

dr hab. Beata Gontarz

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Studiów Stacjonarnych

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Studiów Niestacjonarnych i Promocji

dr Julia Legomska

Sekretariat

mgr Urszula Owca
dr Anna Szczepaniak