Dok­to­ranci INKSI

A

mgr Adam Andry­sek
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Piotr Zawoj­ski

B

mgr Kamil Buchta
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Dorota Bastek
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

mgr Mag­da­lena Bisz
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

C

mgr Ewa Cudzich
pro­mo­tor: dr hab. Zyg­munt Woź­niczka

D

mgr Jakub Dzie­wit
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

F

mgr Patryk Fili­po­wicz
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

mgr Mar­tyna Fołta
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

G

mgr Adam Gło­wacki
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Anna Goł­kow­ska-Dymar­czyk
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

J

mgr Helena Jadwisz­czok-Molencka
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Mał­go­rzata Jelo­nek
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bed­nar­czuk

mgr Edyta Jurecka
pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Zeler

K

mgr Mag­da­lena Kędzier­ska
pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

mgr Dawid Kla­chacz
pro­mo­tor: dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska

mgr Joanna Klim­czak-Knura
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

mgr Bar­bara Kli­mek
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

mgr Bar­tosz Kłoda-Sta­niecko
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

mgr Hanna Kostrzew­ska
pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Zeler

mgr Marzena Kotyczka
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

mgr Mag­da­lena Kowal­czyk
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

mgr Rafał Kowal­ski
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

mgr Anna Kro­to­fil
pro­mo­tor: dr hab. Zyg­munt Woź­niczka

mgr Ignacy Krze­miń­ski
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

L

mgr Mał­go­rzata Laburda
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Joanna Laskow­ska
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

mgr Kata­rzyna Lisiecka
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

mgr Kamila Luft
pro­mo­tor: dr hab. Alek­san­dra Kunce

Ł

mgr Kata­rzyna Łapiń­ska
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

M

mgr Monika Mal­czak
pro­mo­tor: dr hab. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak

mgr Mag­da­lena Mikrut-Maje­ra­nek
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

mgr Mag­da­lena Misz­czy­szyn
pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Zeler

O

mgr Zuzanna Orzeł
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

P

mgr Pau­lina Paciej
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Paweł Paszek
pro­mo­tor: dr hab. Leszek Zwie­rzyń­ski

mgr Karo­lina Paw­lik
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Olga Paw­luk
pro­mo­tor: dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska

R

mgr Marta Rusek-Cabaj
pro­mo­tor: dr hab. Mał­go­rzata Kra­ko­wiak

S

mgr Monika Sadow­ska
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

mgr Woj­ciech Sitek
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Piotr Zawoj­ski

mgr Kata­rzyna Sobo­lew­ska
pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

mgr Klau­dia Socha
pro­mo­tor: prof. dr hab. Bog­dan Zeler

mgr Michał Spur­giasz
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska

mgr Agata Stron­ci­wilk
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

mgr Mag­da­lena Szcze­pocka
pro­mo­tor: dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk

mgr Dorota Szew­czyk-Świer­niak
pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Ś

mgr Adriana Świą­tek
pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

mgr Paweł Świer­czek
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

W

mgr Ewa Walew­ska
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

mgr Edyta Walicka
pro­mo­tor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

mgr Emi­lia Wie­czor­kow­ska
pro­mo­tor: dr hab. Dobro­sława Wężo­wicz-Ziół­kow­ska

mgr Monika Woj­tas-Tar­now­ska
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Tade­usz Miczka

Z

mgr Anna Zaczkow­ska
pro­mo­tor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosow­ska