JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Spotkanie naukowe: Jan Czekanowski – pomiędzy humanistyką a biologią

Zaproszenie na spotkanie

Dnia 18 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ odbędzie się spotkanie z redaktorami i autorami artykułów do numeru „Laboratorium Kultury” poświęconego życiu i twórczości Jana Czekanowskiego. Rozmowa dotyczyć będzie związków pomiędzy dyskursem humanistycznym i przyrodniczym w propozycjach antropologicznych na początku XX wieku.

Jan Czekanowski reprezentuje bowiem ten etap rozwoju nauk o człowieku i kulturze, kiedy refleksja humanistyczna i biologiczna były ze sobą ściśle połączone. Jego namysł nad człowiekiem stanowi próbę połączenia wielu dziedzin: etnografii, antropologii fizycznej, statystyki i historii. Nawet współcześnie, kiedy tak mocno podkreśla się potrzebę inter- i transdyscyplinarności refleksji naukowej, intensywność i całościowość tego namysłu imponują. Dwuogniskowa perspektywa przyjmowana przez Czekanowskiego w refleksji nad kulturą – połączenie całościowego oglądu i szczegółowych analiz – czyni z niego postać wyjątkową.

Termin spotkania

18 kwietnia 2018, godz. 15:15
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Plac Sejmu Śląskiego 1, Sala Rady Wydziału

O „Laboratorium Kultury”

Czasopismo „Laboratorium Kultury” od 2015 roku znajduje się w części B ministerialnej listy czasopism punktowanych, indeksowane jest w bazach: CEEOL, CEJSH, BazHum, Index Copernicus. Niezależnie od ogólnopolskiej dystrybucji wersji papierowej, wszystkie artykuły dostępne są w forume open access na stronie: http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.