Spotkania w sprawie wyboru seminariów dla II roku licencjatu

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w kolejnym roku seminaria oraz powiązane z nimi przedmioty specjalnościowe. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność obowiązkowa.

TERMINY SPOTKAŃ

kultury mediów II rok lic.
26 kwietnia (piątek), godz. 9:00, s. 205

kulturoznawstwo II rok lic.
26 kwietnia (piątek), godz. 10:00, s. 205