Spotkania specjalnościowe MU

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów MU na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium magisterskiego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalności. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność OBOWIĄZKOWA.

TERMINY SPOTKAŃ

kultury mediów I rok MU
22 listopada (czwartek), godz. 11:15, s. 205

kulturoznawstwo I rok MU
22 listopada (czwartek), godz. 12:15, s. 205