Spotkania specjalnościowe dla I roku studiów II stopnia

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium magisterskiego, na których zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalności. Promotorzy odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje wyboru specjalności. Obecność obowiązkowa.

Terminy spotkań

kultury mediów I rok MU

30 listopada (środa), godz. 13:15, s. 208

kulturoznawstwo I rok MU

1 grudnia (czwartek), godz. 13:15, s. 208