JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Seminarium Meandry edukacji medialnej w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym: Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy, które rozpocznie się 15 stycznia 2015, o godzinie 10:00 (zapraszamy do zajmowania miejsc w sali od 9:45), w Uniwersytecie Śląskim w budynku CINiBA (Katowice, ul. Bankowa 11A, sala seminaryjna, poziom II). Wydarzenie organizowane jest przez międzywydziałowy zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach partnerstwa w międzynarodowym projekcie badawczym IVF „Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age“.

Seminarium będzie okazją do prezentacji najnowszych zjawisk i problemów z zakresu edukacji medialnej oraz dyskusji w gronie teoretyków i praktyków. W trakcie spotkania wykorzystana zostanie nowoczesna formuła łącząca tradycyjne wystąpienia i dyskusje z innowacyjną naukową formą Pecha Kucha. Serdecznie zapraszamy do udziału i włączenia się w dyskusję dotyczącą kształtowania kompetencji medialnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych; obecności edukacji medialnej w szkolnictwie i formach aktywności pozaszkolnej (NGO); roli mediów we współczesnym świecie; różnic i podobieństw między edukacją medialną, filmową a cyfrową; perspektyw zmian i meandrów historycznych w tym zakresie. Zapraszamy teoretyków i praktyków dyscypliny.

Chętni do udziału słuchacze i dyskutanci proszeni są o zapisy drogą e-mailową. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko wraz z tytułem/stopniem; nazwę reprezentowanej instytucji oraz/lub stanowisko/status w instytucji należy przesłać do dnia 14 stycznia 2016 na adres: seminarium.meandry@gmail.com Zaświadczenia uczestnictwa będą wydawane tylko zarejestrowanym wcześniej osobom. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM WYDARZENIA

10:00-10:10 Oficjalne otwarcie seminarium i przywitanie uczestników
Sesja wystąpień i prezentacji gości – teoretyków i praktyków (moderatorzy: Monika Frania, Michał Brol)
10:15-10:30 Grzegorz Ptaszek (Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej/ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Edukacja medialna 2.0
10:40-10:55 Łukasz Tomczyk (Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Kształtowanie kompetencji ochrony wizerunku w sieci wśród adolescentów
11:05-11:20 Barbara Krywoszejew (Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa) Działania fundacji Nowoczesna Polska w zakresie edukacji medialnej
11:30-11:45 Barbara Halska (Polski Nauczyciel roku 2014, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie-Zdrój) Współpraca szkoła-biznes na rzecz edukacji medialnej w Polsce
11:55-12:10 Krzysztof Kalinowski (dyrektor Gimnazjum nr 2 in. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Czerwionka-Leszczyny) – Edukacja medialna w gimnazjum w spojrzeniu praktyka
12:20-12:35 Justyna Budzik (Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego) Po co uczniom filmoznawca, czyli jak można wykorzystać w szkole historię i teorię filmu i mediów
12:45-12:50 Podsumowanie i zakończenie sesji gości
12:50-13:10 Przerwa kawowa

Kwadrans inspiracji: prezentacje i zaproszenia
13:10-13:15 Grzegorz Ptaszek: Prezentacja Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (PTEM) i zaproszenie na II Kongres Edukacji Medialnej w Krakowie
13:15-13:20 Elżbieta Bowdur: Prezentacja Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły (KISS) i zaproszenie na XII Konferencję Naukowo-Metodyczną im. dr. Janusza Trawki – Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy
13:20-13:25 Ilona Copik, Justyna Budzik: Prezentacja książki „Edukacja przez słowo–obraz dźwięk“ – najnowszej pozycji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Sesja „Naukowa Pecha Kucha 6:40 (20×20)“, czyli meandry edukacji medialnej w spojrzeniu badaczy Uniwersytetu Śląskiego (moderatorzy: Anna Brosch, Marcin Musioł)
13:30-13:40 Ewa Walewska Polskie społeczeństwo zmediatyzowane – definicje edukacji medialnej, skala upowszechnienia mediów, cyfrowi tubylcy
13:40-13:50 Agnieszka Skorupa Idea kształtowania refleksyjnego odbioru przekazów medialnych
13:50-14:00 Anna Brosch Edukacja medialna w szkole – potrzeby versus rzeczywistość
14:00-14:10 Magdalena Christ Jeśli nie ścieżka edukacyjna „Edukacja czytelnicza i medialna”, to co? Przykładowe projekty edukacyjne i działania na rzecz edukacji medialnej
14:10-14:20 Michał Brol Edukacja filmowa w Polsce. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia
14:20-14:30 Marcin Musioł E-edukacja medialna – pomysły na nowoczesne kształcenie
14:30-14:40 Monika Frania Rozdroża edukacji oraz alfabetyzacji medialnej
14:40-14:55 Pytania publiczności i dyskusja
14:55-15:00 Oficjalne zakończenie i pożegnanie gości

Dodatkowo:
Sesja: Kropka nad „i“
15:05-15:15 Monika Frania Spojrzenie na szkolnictwo wyższe w Splicie i rolę mediów oraz nowych technologii w kształceniu przyszłych nauczycieli i pedagogów
15:15-15:35 Panel dyskusji nieformalnych

Patronat honorowy nad seminarium objęło Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (PTEM) oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły (KISS)

Organizatorzy: międzywydziałowy zespół badaczy Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Pedagogiki i Psychologii (Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów; Zakład Psychologii Pracy i Organizacji); Wydział Filologiczny

Współorganizator: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)