JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kultury mediów I stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: muzykę w kulturze lub poetykę telewizji;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: antropologię widza lub media a studia genderowe;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Śląsk – kulturowy design lub medialne transformacje przestrzeni publicznych;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wirtualność w kulturze lub teatr w kulturze.

Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów piątego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kultury globalne – kultury lokalne lub transformacje audiowizualności;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: teatr i nowe media lub sacrum w sieci;
 • w rejestracji na przedmiot specjalizacyjny I, gdzie wybierają przedmiot specjalizacyjny I swojej specjalności.

Rejestracje odbędą się w terminie

 • od 28 września, godz. 19:00 do 15 października, godz. 23:59. Rejestracje na przedmioty do wyboru będą zaczynać się co kolejne 10 minut.
 • UWAGA NR 1

  Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

  UWAGA NR 2

  W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Studentów wszystkich lat obowiązuje ta sama procedura zmiany grupy. Student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis Z-cy Dyrektora Instytutu. W przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.