JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb na seminaria magisterskie

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie swojej specjalności:

  • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM)
  • TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK)
  • KULTURA LITERACKA (KL)
  • KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK)

I tura rejestracji

od 21 stycznia, godz. 20:00 do 23 stycznia, godz. 23:59

II tura rejestracji

od 28 stycznia, o godz. 20:00 do 30 stycznia, godz. 23:59

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na seminarium będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia. Bez rejestracji na seminarium nie będzie możliwa rejestracja na odpowiednią specjalność w terminie późniejszym.

UWAGA NR 2

Studenci, którzy planują studiować na dwóch specjalnościach, w bieżących turach rejestrują się jedynie na główną wybraną przez siebie specjalność. Następnie piszą pismo skierowane do Pani Dziekan z prośbą o możliwość studiowania dwóch specjalności, z którym najpierw przychodzą do Instytutu po wstępną zgodę Dyrektora ds. Dydaktycznych, a potem udają się do dziekanatu, gdzie zostaną dorejestrowani ręcznie do odpowiedniej grupy przez pracownika dziekanatu.

UWAGA NR 3

Limity w grupach zostały przygotowane zgodnie z listą dostarczoną przez studentów po spotkaniach specjalnościowych. W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy seminaryjnej, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (30.01.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Zastępca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.