JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS – kultury mediów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kultur mediów I roku studiów I stopnia na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl.

Terminy I tury rejestracji w USOSweb

Studia stacjonarne

  • I stopnia: 14 października 2013, godz. 19:00 do 18 października 2013, godz. 12:00.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot).

Uwaga nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

Terminy II tury rejestracji w USOSweb

Studia stacjonarne

  • I stopnia: od 22 października, godz. 19:00 do 30 października, godz. 12:00.

Terminy III tury rejestracji w USOSweb

Studia stacjonarne

  • I stopnia: od 5 listopada, godz. 19:00 do 13 listopada, godz. 12:00.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.