JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS – kulturoznawstwo studia niestacjonarne

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kulturoznawstwa wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl.

Terminy I tury rejestracji w USOSweb

Studia niestacjonarne

 • I stopnia: od 14 października 2013, godz. 18:00 do 20 października 2013, godz. 23:59.
 • II stopnia: od 14 października 2013, godz. 18:00 do 20 października 2013, godz. 23:59.

Studenci III roku studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu z ośmiu rejestracji:

 1. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: analiza przekazów telewizyjnych LUB pogranicza filmu)
 2. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: teatr XX wieku LUB antropologia teatru)
 3. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: uniwersalne i lokalne uwarunkowania kultur narodowych LUB dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku)
 4. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: estetyka polska LUB polskie kino popularne – autorzy, nurty tendencje)
 5. na wspólny przedmiot obowiązkowy główne kierunki filmu światowego (który muszą wybrać WSZYSCY studenci III roku)
 6. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR PROJEKTÓW MEDIALNYCH (OPPM) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 7. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR WIDOWISK (OPW) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 8. na przedmioty obowiązkowe specjalności MODERATOR PROCESÓW KOMUNIKACYJNYCH (OMPK) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)

Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch z trzech rejestracji:

 1. na wspólny przedmiot obowiązkowy filozofia kultury (który muszą wybrać WSZYSCY studenci II roku)
 2. na przedmioty obowiązkowe specjalizacji FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) (czyli MEDIOZNAWSTWO) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 3. na przedmioty obowiązkowe specjalizacji KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)

Uwaga nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

Terminy II tury rejestracji w USOSweb

Studia niestacjonarne

 • I stopnia: od 21 października o godz. 18:00 do 28 października o godz. 23:59.
 • II stopnia: od 21 października o godz. 18:00 do 28 października o godz. 23:59.

Terminy III tury rejestracji w USOSweb

Studia niestacjonarne

 • I stopnia: od 4 listopada o godz. 18:00 do 7 listopada o godz. 23:59.
 • II stopnia: od 4 listopada o godz. 18:00 do 7 listopada o godz. 23:59.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.