JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb – kulturoznawstwo

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kulturoznawstwa wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie .

Terminy I tury rejestracji

Studia stacjonarne

 • I stopnia: od 3 października 2013 r., g. 19.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59.
 • II stopnia: 3 października 2013 r., g. 20.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (muszą wybrać KAŻDY przedmiot z listy)

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla trzeciego semestru (muszą wybrać KAŻDY przedmiot z listy)
 2. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: modernizm w literaturze polskiej LUB współczesny teatr polski)

Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu z jedenastu rejestracji:

 1. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: analiza przekazów telewizyjnych LUB pogranicza filmu)
 2. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: teatr XX wieku LUB antropologia teatru)
 3. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z trzech przedmiotów: kultura globalna – kultury lokalne LUB uniwersalne i lokalne uwarunkowania kultur narodowych LUB dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku)
 4. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: estetyka polska LUB polskie kino popularne – autorzy, nurty tendencje)
 5. na wspólny przedmiot obowiązkowy główne kierunki filmu światowego (który muszą wybrać WSZYSCY studenci III roku)
 6. na przedmioty obowiązkowe specjalności ESTETYCZNE KSZTAŁTOWANIE PRZETRZENI PUBLICZNEJ (EKPP) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot
 7. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR INSTYTUCJI ŻYCIA LITERACKIEGO (OIZL) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 8. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR PROJEKTÓW MEDIALNYCH (OPPM) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 9. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR WIDOWISK (OPW) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 10. na przedmioty obowiązkowe specjalności PROMOTOR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (PDK) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 11. na przedmioty obowiązkowe specjalności SPECJALISTA DO SPRAW REKLAMY I KONTAKTÓW Z MEDIAMI (SRKM) dla piątego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:

 • na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (muszą wybrać KAŻDY przedmiot z listy)

Studenci II ROKU studiów stacjonarnych II STOPNIA uczestniczą w dwóch z sześciu rejestracji:

 • na wspólny przedmiot obowiązkowy filozofia kultury (który muszą wybrać WSZYSCY studenci II roku)
 • na przedmioty obowiązkowe specjalizacji FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 • na przedmioty obowiązkowe specjalizacji TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 • na przedmioty obowiązkowe specjalizacji KULTURA LITERACKA (KL) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 • na przedmioty obowiązkowe specjalizacji KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)
 • na przedmioty obowiązkowe specjalizacji TEATROLOGIA (T) dla trzeciego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot)

Uwaga nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

Terminy II tury rejestracji

Studia stacjonarne

 • I stopnia: od 10 października o godz. 19.00 do 20 października o godz. 23.59.
 • II stopnia: od 10 października o godz. 20.00 do 20 października o godz. 23.59.

Terminy III tury rejestracji

Studia stacjonarne

 • I stopnia: od 30 października o godz. 19.00 do 5 listopada o godz. 23.59.
 • II stopnia: od 30 października o godz. 20.00 do 5 listopada o godz. 23.59.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.