JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

rejestracje w USOSweb dla studiów niestacjonarnych

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności Estetyka miasta uczestniczą w 2 rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności Filmoznawstwo i wiedza o mediach uczestniczą w 2 rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

I tura rejestracji

od 2 marca, godz. 18:00 do 5 marca, godz. 23:59

II tura rejestracji

od 9 marca, godz. 18:00 do 13 marca, godz. 23:59

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmioty będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

Po zakończeniu drugiej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Zastępca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.