JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb dla studiów niestacjonarnych

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kulturoznawstwo, odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia.

I tura rejestracji

PIerwsza tura rozpoczyna się od 7 listopada, godz. 17:00 i trwa do 25 listopada, godz. 20:00.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na zajęcia będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia. Bez rejestracji na zajęcia nie będzie możliwa rejestracja na odpowiednią specjalność w terminie późniejszym.