JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb dla Kulturoznawstwa i Kultur mediów

KULTUROZNAWSTWO I KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I i II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej, wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: modernizm w kulturze polskiej, teatr XX wieku.


Studenci III roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w siedmiu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot wspólny, gdzie wybierają przedmiot główne kierunki filmu światowego;
 • w rejestracji na przedmioty specjalizacyjne, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty organizacji kultury, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: pogranicza filmu, analiza przekazów telewizyjnych;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: współczesny teatr polski, antropologia teatru;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych, dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: estetyka i sztuka polska, polskie kino popularne.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w dwóch z czterech rejestracji:

 • w rejestracji na przedmiot wspólny dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają przedmiot filozofia kultury;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności teoria i antropologia kultury, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja kulturowa, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: muzyka w kulturze, poetyka telewizji;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: antropologia widza, media a studia genderowe;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Śląsk – kulturowy design, medialne transformacje przestrzeni publicznych;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wirtualność w kulturze, teatr w kulturze.


Studenci III roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty wspólne, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalnościowe, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kultury globalne – kultury lokalne, transformacje audiowizualności;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sacrum w sieci, teatr i nowe media.


Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: komunikacja wiedzy, kultura uczestnictwa, socjobiologia rozrywki.

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności kultury wizualne: fotografia – film – media, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności widowiska kulturowe, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne, gdzie studenci tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: literatura sieci, komiks i jego przedłużenia;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne, gdzie studenci tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: multimedia w nauce, technologie widzialności.
 • Termin rejestracji

  • od 26 września, godz. 18:00 do 15 października, godz. 23:59.
   • Uwaga nr 1

    Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

    Uwaga nr 2

    W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Z-ca Dyrektora INKSI, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu. Wniosek, z którym student zgłasza się do Z-cy Dyrektora INKSI, musi zostać wcześniej zaopiniowany przez prowadzących zajęcia, wyrażających zgodę na opuszczenie i/lub przyjęcie studenta do grupy.

    Uwaga nr 3

    W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty do wyboru widoczne są w serwisie USOSWeb.