JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOSweb dla kulturoznawstwa i kultur mediów

KULTUROZNAWSTWO I KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I i II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: historia filmu polskiego, historia teatru polskiego.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: język w mediach, analiza przekazów reklamowych;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: lektura literatury najnowszej, literatura dokumentu osobistego;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: edukacja medialna, wiedza o telewizji;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki; estetyka popkultury;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: kształtowanie przestrzeni publicznej, dzieje obyczaju.

Studenci III roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:

 • w rejestracji na seminaria dyplomowe II, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty specjalizacyjne II, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na warsztaty animacji kultury, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmiot wspólny: praktyka zawodowa, gdzie wybierają ten przedmiot;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: kultura języka, folklor polski.

Każdy student I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczy w dwóch z trzech rejestracji:

 • w rejestracji na przedmioty wspólne, gdzie wybiera każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności teoria i antropologia kultury, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy.

Każdy student II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczy w jednej z trzech rejestracji:

 • w rejestracji na przedmioty specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności teoria i antropologia kultury, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności estetyka miasta gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: antropologia widza, nowe rytualności;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: komunikowanie perswazyjne; narracje medialne;
 • w rejestracja na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: design a komunikacja, czytanie świata – czytanie literatury;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja kulturowa, analiza i interpretacja przekazów medialnych;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: analiza widowisk, komunikacja masowa.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki, estetyka popkultury;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: od reportażu do tabloidu, regionalizacja w Internecie;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: pogranicza mediów, interpretacja tekstu teatralnego;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: sztuka i hipermedia, kultura muzyczna;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: język w mediach; wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy.

Studenci III roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na seminaria dyplomowe II, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty specjalizacyjne II, gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: warsztaty krytyki mediów, warsztaty recenzenckie.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:

 • w rejestracji na przedmioty specjalności publicystyka nowomedialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: interfejsy w kulturze, analiza przestrzeni miejskiej;
 • w rejestracji na pierwszy wspólny przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci każdej z tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wiedza o obrazach; kino: sztuka – technologia – ideologia;
 • w rejestracji na drugi wspólny przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci każdej z tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: słowo i gest w komunikacji medialnej, sztuka nowych mediów.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:

 • w rejestracji na przedmioty specjalności publicystyka nowomedialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmioty specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracja na przedmiot specjalności kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci tej specjalności wybierają swoje seminarium magisterskie;
 • w rejestracja na pierwszy wspólny przedmiot do wyboru specjalności: komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci każdej z tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja wizerunkowa, warsztaty nowomedialne;
 • w rejestracji na drugi wspólny przedmiot do wyboru specjalności: komunikacja medialna oraz kultury wizualne: fotografia, film, media, gdzie studenci każdej z tych specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: transgresje medialne, widzialność w kulturze.

Termin rejestracji

 • od 25 lutego, godz. 18:00 do 14 marca, godz. 23:59.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Z-ca Dyrektora Kierunku – dr Julia Legomska, która – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie. Z pismem tym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu. Wniosek, z którym student zgłasza się do Z-cy Dyrektora Kierunku, musi zostać wcześniej zaopiniowany przez prowadzących zajęcia, wyrażających zgodę na opuszczenie i/lub przyjęcie studenta do grupy.

Uwaga nr 3

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty do wyboru będą widoczne w serwisie USOSWeb.