JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla studiów niestacjonarnych

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I i II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Terminy rejestracji

Rejestracje odbędą się w terminie od 14 lutego, godz. 15:00 do 28 lutego, godz. 23:59.

Uwaga

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Studia licencjackie

Studenci I roku studiów I stopnia (LIC) uczestniczą w jednej rejestracji:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studia magisterskie uzupełniające

Studenci I roku studiów II stopnia (MU) specjalności:

  • KOMUNIKACJA MEDIALNA
  • KULTURY WIZUALNE: FOTOGRAFIA – FILM – MEDIA

uczestniczą równolegle w trzech rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Słowo i gest w komunikacji medialnej lub Wybrane zagadnienia z imagologii;
  • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Sztuka nowych mediów lub Kino: sztuka – technologia – ideologia.