JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje dla studiów magisterskich – kultury mediów

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: komunikacja wiedzy, media w kulturze uczestnictwa, socjobiologia rozrywki.

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności estetyka wizualności, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmiot do wyboru dla specjalności estetyka wizualności, gdzie studenci tej specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: design mediów, estetyka mody;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: literatura sieci, komiks i jego przedłużenia;
  • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru specjalności komunikacja medialna, gdzie studenci tej specjalności wybierają jeden z dwóch przedmiotów: multimedia w nauce, technologie widzialności.

Termin rejestracji

  • od 29 września, godz. 12:00-12:30 do 20 października, godz. 20:00.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji (20.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

Uwaga nr 3

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty do wyboru widoczne są w serwisie USOSWeb.