JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje dla studiów magisterskich – kulturoznawstwo

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w dwóch z pięciu rejestracji:

  • w rejestracji na przedmiot wspólny dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają przedmiot filozofia kultury;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności estetyka miasta, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności teoria i antropologia kultury, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności komunikacja kulturowa, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy.

Termin rejestracji

  • od 29 września, godz. 12:00-12:15 do 20 października, godz. 20:00.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji (20.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

Uwaga nr 3

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmiot wspólny i przedmioty specjalnościowe. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty widoczne są w serwisie USOSWeb.