JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kulturoznawstwa I stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego semestru, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Historię filmu polskiego lub Historię teatru polskiego.

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów czwartego semestru, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Język w mediach lub Wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Lekturę literatury najnowszej lub Literaturę dokumentu osobistego;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Edukację medialną lub Wiedzę o telewizji;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Ekspozycje sztuki lub Estetykę popkultury;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Dzieje obyczaju lub Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Studenci III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na seminaria licencjackie, w której wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty specjalizacyjne, w której wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na warsztaty animacji kultury, w której wybierają przedmiot zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Kulturę języka lub Folklor polski.
 • I tura rejestracji

  od 9 lutego, godz. 10:00 do 16 lutego, godz. 12:00

  II tura rejestracji

  od 23 lutego, o godz. 20:00 do 27 lutego, godz. 12:00

  UWAGA NR 1

  Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

  UWAGA NR 2

  W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (27.02.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.