JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla Kulturoznawstwa II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje na pierwszym i drugim roku studiów dziennych drugiego stopnia na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl.

I tura rejestracji

od 10 lutego 2014, godz. 20:00 do 17 lutego 2014, godz. 23:59.

II tura rejestracji

od 19 lutego 2014, godz. 20:00 do 28 lutego 2014, godz. 23:59.

III tura rejestracji

od 3 marca 2014, godz. 20:00 do 10 marca 2014, godz. 23:59.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch z sześciu rejestracji:

 1. na wspólne przedmioty obowiązkowe dla drugiego semestru (wszyscy studenci muszą wybrać KAŻDY przedmiot z listy);
 2. na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) dla drugiego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 3. na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK) dla drugiego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 4. na przedmioty obowiązkowe specjalności KULTURA LITERACKA (KL) dla drugiego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 5. na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) dla drugiego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 6. na przedmioty obowiązkowe specjalności TEATROLOGIA (T) dla drugiego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot).

Studenci II ROKU studiów stacjonarnych II STOPNIA uczestniczą w jednej z pięciu rejestracji:

 1. na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) dla czwartego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 2. na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK) dla czwartego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 3. na przedmioty obowiązkowe specjalności KULTURA LITERACKA (KL) dla czwartego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 4. na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) dla czwartego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
 5. na przedmioty obowiązkowe specjalności TEATROLOGIA (T) dla czwartego semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot).

UWAGA NR 1

Pominięcie w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA NR 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.