Rejestracje dla studiów licencjackich – kulturoznawstwo

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej, wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej.

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: modernizm w literaturze polskiej, współczesny teatr polski.

Studenci III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w siedmiu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot wspólny, gdzie wybierają przedmiot główne kierunki filmu światowego;
 • w rejestracji na przedmioty specjalizacyjne, gdzie wybierają przedmiot (lub przedmioty) zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na przedmioty organizacji kultury, gdzie wybierają przedmiot (lub przedmioty) zgodny z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: pogranicza filmu, analiza przekazów telewizyjnych;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: teatr XX wieku, antropologia teatru;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z trzech przedmiotów: kultura globalna – kultury lokalne, uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych, dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: estetyka i sztuka polska, polskie kino popularne.

Termin rejestracji

 • od 29 września, godz. 12:00-13:00 do 20 października, godz. 20:00.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji (20.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

Uwaga nr 3

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty do wyboru widoczne są w serwisie USOSWeb.