JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kulturoznawstwa II stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kulturoznawstwa, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KULTURA LITERACKA, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KULTURA LITERACKA, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEATROLOGIA, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

I tura rejestracji

od 9 lutego, godz. 10:00 do 16 lutego, godz. 12:00

II tura rejestracji

od 23 lutego, o godz. 20:00 do 27 lutego, godz. 12:00

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Druga tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (27.02.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

UWAGA NR 3

Studenci, którzy planują studiować na dwóch specjalnościach, w bieżących turach rejestrują się jedynie na główną wybraną przez siebie specjalność.