JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kulturoznawstwa II stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności ESTETYKA MIASTA, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KULTURA LITERACKA, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy

Termin rejestracji

Rejestracje odbędą się od 11 lutego, godz. 13:00 do 16 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.