JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla Kulturoznawstwa I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia I stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl.

I tura rejestracji

od 10 lutego 2014, godz. 20:00 do 17 lutego 2014, godz. 12:00.

II tura rejestracji

od 19 lutego 2014, godz. 20:00 do 28 lutego 2014, godz. 12:00.

III tura rejestracji

od 3 marca 2014, godz. 20:00 do 10 marca 2014, godz. 12:00.

UWAGA: UDZIAŁ W REJESTRACJI NA ZAJĘCIA JEST PODSTAWĄ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZALICZENIA Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

Studenci I roku kulturoznawstwa (studia I stopnia) uczestniczą w 2 rejestracjach:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla drugiego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot);
 2. na przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: historia filmu polskiego / historia teatru polskiego).

Studenci II roku kulturoznawstwa (studia I stopnia) uczestniczą w 6 rejestracjach:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla czwartego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot);
 2. na pierwszy przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: język w mediach / wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy);
 3. na drugi przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: lektura literatury najnowszej / literatura dokumentu osobistego);
 4. na trzeci przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: edukacja medialna / wiedza o telewizji);
 5. na czwarty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki / estetyka popkultury);
 6. na piąty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dzieje obyczaju / kształtowanie przestrzeni publicznej).

Studenci III roku kulturoznawstwa (studia I stopnia) uczestniczą w dwóch z 7 rejestracji:

 1. na przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kultura języka / folklor polski);
 2. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. promotor dziedzictwa kulturowego (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot);
 3. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot);
 4. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. organizator instytucji życia literackiego (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot);
 5. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot);
 6. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. organizator i promotor widowisk (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot);
 7. na przedmioty obowiązkowe dla szóstego semestru specj. organizator i promotor projektów medialnych (gdzie studenci tej specj. muszą wybrać każdy przedmiot).

UWAGA nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji (10.03.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.