JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kulturoznawstwa 1 i 2 stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/​2015 obowiązują rejestracje studentów kulturoznawstwa (studia I i II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb.

I tura rejestracji

I rok studiów I i II stopnia:
od 7 października 2014, godz. 10:00 do 9 października 2014, godz. 20:00;
II rok studiów I i II stopnia, III rok studiów I stopnia:
od 3 października 2014, godz. 9:00 do 6 października 2014, godz. 23:59.

II tura rejestracji

Dla wszystkich lat kulturoznawstwa I i II stopnia:
od 13 października 2014, godz. 20:00 do 16 października 2014, godz. 12:00.

UWAGA: UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA JEST OBOWIĄZKOWY I ZARAZEM NIEZBĘDNY, ABY W PRZYSZŁOŚCI MÓC UZYSKAĆ ZALICZENIE PRZEDMIOTU.

Studenci I roku kulturoznawstwa LIC (studia I stopnia) uczestniczą w 2 rejestracjach:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot); UWAGA! Studenci rejestrują się do tych grup, w których będą uczęszczać na zajęcia z lektoratów!
 2. na przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej, wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej).

Studenci II roku kulturoznawstwa LIC (studia I stopnia) uczestniczą w 2 rejestracjach:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla trzeciego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot);
 2. na przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: modernizm w literaturze polskiej, współczesny teatr polski).

Studenci III roku kulturoznawstwa LIC (studia I stopnia) uczestniczą w 7 rejestracjach:

 1. na przedmiot wspólny dla studentów piątego semestru (gdzie muszą wybrać przedmiot główne kierunki filmu światowego);
 2. na przedmioty specjalizacyjne (gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą seminarium licencjackiego, na które są zalogowani);
 3. na przedmioty organizacji kultury (gdzie wybierają przedmiot zgodny z nazwą seminarium licencjackiego, na które są zalogowani);
 4. na pierwszy przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analiza przekazów telewizyjnych, pogranicza filmu);
 5. na drugi przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: antropologia teatru, teatr XX wieku);
 6. na trzeci przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z trzech przedmiotów: kultura globalna – kultury lokalne, uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych, dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku);
 7. na czwarty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: estetyka i sztuka polska, polskie kino popularne).

Studenci I roku kulturoznawstwa MU (studia II stopnia) uczestniczą w 1 rejestracji:

 1. na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot); UWAGA! Studenci rejestrują się do tych grup, w których będą uczęszczać na zajęcia z lektoratów!

Studenci II roku kulturoznawstwa MU (studia II stopnia) uczestniczą w 2 z 6 rejestracji:

 1. na przedmiot wspólny dla trzeciego semestru (gdzie muszą wybrać przedmiot filozofia kultury);
 2. na przedmioty obowiązkowe dla specjalności komunikacja kulturowa (gdzie student tej specjalności musi wybrać każdy przedmiot);
 3. na przedmioty obowiązkowe dla specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach (gdzie student tej specjalności musi wybrać każdy przedmiot);
 4. na przedmioty obowiązkowe dla specjalności teoria i antropologia kultury (gdzie student tej specjalności musi wybrać każdy przedmiot);
 5. na przedmioty obowiązkowe dla specjalności teatrologia (gdzie student tej specjalności musi wybrać każdy przedmiot);
 6. na przedmioty obowiązkowe dla specjalności kultura literacka (gdzie student tej specjalności musi wybrać każdy przedmiot).

UWAGA nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (16.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.