JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Uwaga nr 1

Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym terminie. Harmonogramy są udostępniane na stronie inksi.us.edu.pl. Z uwagi na długi czas migracji danych, korekty planów w systemie USOSweb pojawiają się z opóźnieniem, dlatego za najbardziej aktualną wersję harmonogramu należy uznać tę, która została umieszczona na stronie INKSI.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: archeologię mediów lub nowe rytualności,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikowanie perswazyjne lub narracje medialne,
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: design a komunikacja lub czytanie świata – czytanie literatury,
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja kulturowa lub analiza i interpretacja przekazów medialnych,
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analizę widowisk lub komunikację masową.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów czwartego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki lub estetykę popkultury,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: nowe rytualności lub regionalizację w Internecie,
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: pogranicza mediów lub interpretację tekstu teatralnego,
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sztuka i multimedia lub kultura muzyczna,
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: język w mediach lub wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy.

Studenci III roku kultur mediów studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów szóstego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: warsztaty krytyki mediów lub warsztaty recenzenckie,
 • w rejestracji na seminaria licencjackie II, w której wybierają seminarium swojej specjalizacji,
 • w rejestracji na przedmiot specjalizacyjny II, w której wybierają przedmiot swojej specjalizacji.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w czterech rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wiedza o obrazach lub kino: sztuka – technologia – ideologia,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: słowo i gest w komunikacji medialnej lub sztuka nowych mediów,
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analiza przestrzeni miejskiej lub interfejsy w kulturze.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KULTURY WIZUALNE: FOTOGRAFIA, FILM, MEDIA uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wiedza o obrazach lub kino: sztuka – technologia – ideologia,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: słowo i gest w komunikacji medialnej lub sztuka nowych mediów.

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA uczestniczą w jednej rejestracji:


 • na przedmioty swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: transgresje medialne lub net art,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja wizerunkowa lub warsztaty nowomedialne.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KULTURY WIZUALNE: FOTOGRAFIA, FILM, MEDIA uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy swojej specjalności, w której wybierają swoje seminarium magisterskie,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: transgresje medialne lub net art,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja wizerunkowa lub warsztaty nowomedialne.

Studenci II roku kultur mediów studiów stacjonarnych II stopnia specjalności WIDOWISKA KULTUROWE uczestniczą w jednej rejestracji:

 • na przedmioty swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot.

Terminy rejestracji

od 12 lutego, godz. 17:00 do 15 marca, godz. 17:00

UWAGA NR 2

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 3

Student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis Z-cy Dyrektora Instytutu. W przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.